A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szabályzata

Kitüntetés adományozásának rendjéről

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara a 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) o) pontja és Alapszabályának 5./ (18) bekezdése és az SZMSZ VIII. fejezete alapján a Kamara a növényvédelem területén végzett magas színvonalú szakmai munka és kiemelkedően magas áldozat vállalás elismerésére az alábbiakban megfogalmazott kitüntetéseket alapítja.

I. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Kiváló Növényorvosa

(1) Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Kiváló Növényorvosacím adományozható annak a Kamarai tagnak, aki

 1. a növényvédelem területén huzamos ideig kiemelkedő munkát végzett,
 2. eredményes és elismerten jó szakmai teljesítményt nyújt,
 3. kiváló szakirányítói mérnöki, szolgáltatói illetve szaktanácsadói tevékenységet folytat illetve folytatott,
 4. fejlesztő munkában, kamarai tevékenységben nyújtott teljesítménye kimagasló,
 5. kiemelkedő oktatási, kutatási teljesítményt nyújt,
 6. új eljárások, hatékony megoldások sikeres bevezetése, átadásában közreműködött.

(2) Kiváló növényorvos címmel külön e célra készített oklevél és arany pecsétgyűrű jár ( a gyűrű leírása 1. melléklet)

(3) Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Kiváló Növényorvosa kitüntetés adományozásának rendje

a) Évente maximum 6 fő részére adományozható.

b) A cím adományozásáról a területi szervezetek ajánlására az elnökség dönt.

c) A területi szervezetek minden év augusztus 1-ig terjesztik fel javaslataikat, melyeket az oktatási bizottság gyűjt össze, és a szükséges előkészítő egyeztetés után terjeszti az elnökség soron következő ülése elé. A felterjesztés tartalmazza a felterjesztett személy adatait, rövid szakmai életútját és rövid szakmai ajánlását.

d) A területi szervezet a kitüntetés költségeit, mint felterjesztő vállalja.

(4) Kizáró okok

a) Nem részesülhet kitüntetésben: aki jogerős büntető ítélet vagy fegyelmi eljárás hatálya alatt áll, illetve megsértette az etikai kódex szabályait.

b) A kitüntetést vissza kell vonni, ha a kitüntetett érdemtelenné válik arra. Érdemtelenné válik akkor, ha a Kamara Országos Etikai és Fegyelmi Bizottsága, vagy a bíróság a növényvédelmi tevékenységtől, vagy a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltja.

II. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Tiszteletbeli Tagja

(1) Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Tiszteletbeli Tagja kitűző cím adományozható annak a kamarai és nem kamarai tagnak, aki

 1. a növényvédelem és a környezetkímélő gazdálkodás területén több éve eredményes munkát végzett,
 2. a környezetkímélő növényvédelem fejlesztésében kimagasló eredményt ért el,
 3. kiemelkedő az elméleti, gyakorlati és tudományos munkássága,
 4. a növényvédelmi szakigazgatásban több éven át eredményesen dolgozik/dolgozott segítve a Kamara munkáját.

(2) A Magyar Növényvédő Mérnöki és NövényorvosiKamara Tiszteletbeli Tagja kitűző címmel külön e célra készített oklevél és kitűző jár (a kitűző leírása 2. sz. melléklet)

(3) Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Tiszteletbeli Tagja kitüntetés adományozásának rendje

a) Évente legfeljebb 2 fő részére adományozható.

b) A cím adományozásáról a területi szervezetek vagy kamarai tag ajánlására az elnökség dönt.

c) A területi szervezetek minden év augusztus 1-ig terjesztik fel javaslataikat, melyeket az oktatási bizottság gyűjt össze, szükség esetén egyértelmű ellentmondás vagy átfedés esetén egyeztet és terjeszti az elnökség soron következő ülése elé.

III. Záró rendelkezések

(1) Az elnökség gondoskodik az átadás méltó ünnepélyes körülményeinek biztosításáról. A kitüntetéseket a kamara elnöke adja át.

(2) Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Megye Kiváló Növéyorvosa, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara megyei szervezetének tiszteletbeli tagja kitüntetések rendjét a területi szervezetek saját szabályzatukban rögzítik, amelynek elvei nem lehetnek ellentétesek az országos szabályzattal. A kitüntetettekről a területi szervezet írásban tájékoztatást ad a Kamara Országos Szervezetének.

(3) A kitüntetés jelen szerkezetű szabályzatát az Országos Küldöttközgyűlés Budapesten 2010. április 14. napján megtartott ülésén megtárgyalta és azt O. Kkgy. . számú határozatával elfogadta.

(4) Ez a szabályzat a 2010. május 1-ével lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2011. március 23.

                                                                 Kárpátiné Dr. Györffy Katalin

                                                                                elnök

 1. sz. melléklet

Kiváló Növényorvos aranygyűrű

Egy pecsétgyűrű, melynek pecsétrészén a Kamara emblémája látható.

A hátoldalába a név és évszám mellett Kiváló Növényorvos

 1. sz. melléklet

Kitűző

Aranykitűző címlapján a Kamara emblémája köré Tiszteletbeli tag

                  Hátoldalába a név és évszám

 1. sz. melléklet

Az adományozási javaslat tartalmi és formai követelményei