ula – Farkas István – Dr. Maráczi László: Selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis Walker) és az ellene való védekezés első eredményei

Az örök életet szimbolizáló puszpáng (Buxus sempervirens) Európa déli részein honos növény, különösen fajtáit szívesen ültetik parkokba, kertekbe, temetőkbe. Az eddigi károsítói mellé a selyemfényű puszpángmoly sorakozott fel.

Ezt a Kelet-Ázsiában honos kártevőt 2006-ban észlelték először Németországban. Ezt követően Európában gyorsan terjedt. Magyarországon lepkéjét 2011-ben Sopronban fogták meg, de ugyanebben az évben hernyói Zalaegerszegen már tarrágást okoztak. Azóta ez a kártevő a Nyugat-Dunántúlon, így Szombathely déli városrészében is egyre több puszpángot (B. s., B. microphilla) rágott tarra, de már megjelent a fővárosban is.

Lepkéje 40 mm körüli szárnyfesztávolságú, dekoratív. Nehezen vehető észre, mivel csak éjszaka aktív fényre jól repül (megpillantható az utcai lámpák fényében, esténként betévedhet a nyitott ablakon át a szobába is), nappal a környezőnövények levelének fonákán ül. Szárnya fehér, a szárny szélét sötét (barnás-fekete) szegély keretezi, de előfordulnak barna szárnyú lepkék is. Rövid élete során a lencse alakú petéit csomókban a levél fonákára rakja. A hernyók kelése előtt pár nappal a petén sötét foltként tűnnek fel a hernyók fejtokjai. A kikelt hernyók szürkészöldek, a leveleken hámozgatnak. Fejlődésük 2-3 hétig tart. A kifejlett hernyók elérhetik az 5 cm hosszúságot, fejtokjuk fekete, testük színe világos- vagy sötétzöld, a hátuk két oldalán mindkét oldalról sárgás sávval keretezett két fekete vonal húzódik végig, amelyeket fehér sáv választ el. A hát közepe felé, a sáv szélén fekete pontsort viselnek. A hernyók fejlődésük során a károsított részen jelentős mennyiségben képeznek fehér szövedéket, amelyben fennakad a nagyméretű ürülékük. A selyemszállal több levelet, hajtást is összeszőnek, az így kialakított zsákból kiindulva károsítanak. A hernyók nem egyszerre jelennek meg, egy növényen is különféle fejlettségű állapotban fordulnak elő. Az idősebb hernyók elfogyasztják a levelet, a megtámadott részen csak az ágak maradnak meg. Megrágják a zöld hajtás kérgét is, amitől az elhal. Kártételük csak későn észlelhető, mivel a bokor belsejében kezdik tevékenységüket és fokozatosan haladnak a korona külső palástja felé. A szélső hajtásokat elérve szembesülünk azzal, hogy néhány nap leforgása alatt a bokor szövedékes, lombmentes lesz.

Az első nemzedék lepkéi májusban jelennek meg. A kifejlett hernyók a levelek, hajtások között gubóban bábozódnak. A bábállapot 1 hétig tart. A báb a hernyóra jellemző színvilágú. A selyemfényű puszpángmolynak nálunk 3 nemzedéke fejlődik ki. Az utolsó nemzedék fiatal hernyói a puszpáng bokor ágai között, az általuk kialakított, jól védett szövedékben telelnek át. Tavasszal, amint a külső hőmérséklet meghaladja a 7°C-t előjönnek rejtekhelyükről és elkezdenek táplálkozni. Gyakorlatilag április és október között rágnak aktívan.

Európai elterjedése az emberhez köthető, hisz a fertőzött szaporítóanyagon a petéket, fiatal hernyókat, bábokat nem észlejük, vele a kártevő több ezer kilométerre is elkerülhet, ahol csak évek múlva figyelnek fel kártételére. Nagy távolságra történő terjedésben a lepkének a szerepe minimális, hisz élete során legfeljebb 5 km-re tud elrepülni. Mivel későn vesszük észre, ezért ha valamely helységben egyik évben megtaláljuk, a következő évben nagyobb mértékű károsítására kell felkészülni.

A hernyók, a bábok kézzel nehezen gyűjthetők, mivel – különösen a kisebb hernyók – alig vehetők észre. A vegyszeres védekezést célszerű a lárvák keléséhez igazítani. A hernyókat az acetamiprid (Mospilan 20 SG), a klórpirifos (Pyrinex 25 CS), a Bacilus thüringiensis kursaki (Dipel ES) eredményesen irtják. Amennyiben lepkék és hernyók ellen egyidőben kellett védekeznünk, akkor a diflubenzuron (Dimilin 25 WP – hernyók ellen) + deltametrin (Decis Mega – lepkék ellen) adott jó eredményt.

Tanakajdon végzett kísérlet során 0,25 kg/ha Mospilan 20 SG -t juttattuk ki hagyományos– és motoros háti permetezőgéppel. Hagyományos háti géppel történt kezelés során 82 %-os, a motoros permetezővel pedig 98%-os mortalitást értünk el. A fentiek miatt fontosnak tartjuk a teljes lombozat – a bokor belsejében a szövedék között is – benedvesítését. Ezt magas és széles sövények esetén csak nagy nyomással (motoros permetezővel) lehet elérni. Elfogadható eredményt csak akkor értünk el, ha a permetlébe nedvesítőszert adagoltunk, hogy a szer a viaszos levélről ne folyjon le. A fenti szerek közül a Pyrinex 25 CS közterületen nem, másutt is csak eseti engedéllyel használható.

   

1

2

Selyemfényű puszpángmoly hernyója a kokonban vészeli át a telet.

Selyemfényű puszpángmoly által tarra rágott bokor.

   

3

4

Az összeszőtt levelek között készített kokonból csak áprilisban jön elő a selyemfényű puszpángmoly kis hernyója.

Selyemfényű puszpángmoly hernyója szövedék védelmében.

   

5

6

Selyemfényű puszpángmoly lepkéje.

Akár 5 cm hosszúságot is elérhet a selyemfényű puszpángmoly hernyója.

   

7

 

Mospilan 20 SG kezelés utáni 2. nap: A hatékony védekezés következtében elpusztult lárva.