Tájékoztató FELIR azonosító számmal kapcsolatban

2015. január 1-től csak FELIR azonosítóval rendelkező vállalkozóktól lehet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló a 2008. évi XLVI. törvény hatálya alá eső termékeket vásárolni, illetve további értékesítésre, szállításra és tárolásra átvenni. Azonosító hiányában nem lehet EKÁER számot sem igényelni.

Nem tartozik a FELIR nyilvántartási kötelezettség alá, aki termékét közvetlenül a végső fogyasztónak értékesíti.

A rendelkezés megsértése esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a vásárló, illetve az átvevő vonatkozásában is alkalmazza a törvényben előírt jogkövetkezményeket. A mulasztási bírság legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összege ötszázmillió forint, de legfeljebb a megelőző üzleti évben elért, a felügyeleti díj alapját képező nettó árbevétel (jövedelem) tíz százaléka.

A felügyeleti díj alá tartozó tevékenységnek minősül:

 • élelmiszer-termelési, tenyésztési, vagy kísérleti célból tartott állatok forgalmazása;
 • élelmiszer-, vagy takarmány-termelési célból termesztett növény, vetőmag, növényi termék, illetve a szaporító és ültetési anyag forgalmazása;
 • élelmiszer előállítás vagy forgalmazás, beleértve a vendéglátást és közétkeztetést;
 • takarmány előállítás vagy forgalmazás;
 • állatgyógyászati készítmény és állatgyógyászati termék előállítása vagy forgalmazása;
 • növényvédő-szer, termésnövelő anyag vagy EK műtrágya előállítása vagy forgalmazása;
 • állati eredetű melléktermék kezelése, felhasználása, további feldolgozása, szállítása vagy az ezekből származó termék forgalomba hozatala;
 • élő állat szállítást végző vállalkozás, továbbá élőállat-szállító járművek mosását és fertőtlenítését végző hely, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítő (karantén), állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető állomás, állatvásár üzemeltetése;
 • szaporítóanyag előállítása vagy tárolása;
 • növény-egészségügyi, állat-egészségügyi, élelmiszer- vagy takarmányvizsgáló laboratórium üzemeltetése;
 • állatok jelölésére szolgáló eszköz forgalmazása.

A nyilvántartásba vételt tanúsító FELIR számot elérhetővé teszi weboldalán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). Amennyiben nem találja magát a FELIR nyilvántartásban, de 2014. évben érvényes bevallást nyújtott be, keresse az ügyfélszolgálatukat afelir@nebih.gov.hue-mail címen. Ha elmulasztotta bevallási kötelezettségét teljesíteni, a pótbevallás benyújtásával egyidejűleg a FELIR nyilvántartásba vétele is megtörténik. Ha a tevékenységét 2014. évben kezdte meg, vagy nem mezőgazdasági kistermelőként végzi tevékenységét, és 2014-ben nem vonatkozott Önre a bevallási kötelezettség, nullás bevallás leadása mellett nyilvántartásba veszi a hivatal. A felügyeleti díj bevallásról minden szükséges információt megtalál a bevallási felületen.

A regisztrációt a felügyeleti díj bevallási rendszeren keresztül lehet elvégezni:http://portal.nebih.gov.hu/felugyeleti-dij

A felügyeleti díj ügyfélszolgálat elérhetőségei

Telefon: 06-1/336-9024
Fax: 06-1/336-9230
E-mail:
felugyeletidij@nebih.gov.hu
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.: 121