Időszerű a parlagfű elleni védekezés

A Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztályának felhívása

Néhány napon belül megkezdődik a parlagfű virágzása. A gyomnövény évről – évre jelentős gazdasági kárt okoz. Erősen allergén pollenjével százezrek életét keseríti meg.

A parlagfű elleni védekezési kötelezettséget előíró és a mulasztás esetén folytatandó eljárások jogszabályi háttere nem változott.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint:

– a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

– parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

– növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja.

194/2008. Korm. rendelet 1. melléklete alapján a növényvédelmi bírság mértéke a védekezés elmaradása esetén  a fertőzött terület nagyságától függően 15 ezer és 5 millió Ft között alakul!

Az elmúlt évi csapadékos időjárás kedvezett a parlagfű kelésének, jelentős tömegben jelent meg a bolygatott, nyílt talajfelületeken. A tavaszi szárazabb időszak kissé visszafogta a kelését és a fejlődését. A napokban lehullott csapadék hatására a hőmérséklet emelkedésével robbanásszerűen növekedésnek indulhat. A parlagfű jelenlegi fejlettsége élőhelytől függően nagyon változatos. Melegebb élőhelyeken – pl. városok közelében, útszéleken – akár a 40 cm-es átlagos magasságot is elérheti. Virágbimbó kialakulása 1-2 héten belül megkezdődik.

A mezőgazdaságilag művelt területeken az agrotechnika részeként kell védekezni a gyomnövények ellen.

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy az őszi csapadékos időjárás miatt számos táblában víznyomásos, – kipusztult foltok keletkeztek, melyek a továbbiakban parlagfű gócokká válhatnak. Ellenőrzésük és időbeni felszámolásuk aktuális!

A gabonafélék területén a betakarítás után ápolatlanul hagyott tarlón szaporodik fel. Erősen fertőzött területen szükséges lehet ismételt tarlókezelés elvégzése is!

Fontos tudnunk továbbá, hogy vegetációs időszak előre haladtával a parlagfű generatív szakasza jelentősen lerövidül, így akár 10-15 cm-es növény is lehet „virágbimbós”.

   A tavaszi kultúrák közül a napraforgó és szója mentesítésére különösen figyeljünk oda. Fertőzött területeken nem szabad a gyomirtó szerrel „spórolni”. Sajnos kellő csapadék hiányában a leghatékonyabb készítmények használata mellett is megjelenik a parlagfű. Ebben az esetben további agrotechnikai eszközöket (sorköz művelés) kell bevetni.

Szólnunk kell a megyében jelentős olajtök, illetve biogazdálkodás alá vont területek parlagfű mentességének megoldatlanságáról. A parlagfű mentesség betartása ezen területeken is kötelező! Az nem lehet a mulasztás mentsége, hogy nem használhat gyomirtó szert a gazdálkodó.

Egyéb területeken a parlagfű növények kikapálása, gyökerestől való kihúzása adja a legjobb eredményt. Nagyobb felületen a kaszálással érhetünk el megfelelő eredményt. Minden esetben figyeljünk az ismételt kelésre, újra sarjadásra mivel a mentességet a vegetáció végéig fenn kell tartani.  

A megye parlagfű fertőzöttségének alakulását a 2006-2014 között lefolytatott hatósági eljárások számának, a települések területéhez viszonyított arányával, a mellékelt térképpel szemléltetjük.

Az adatok szerint a megye jelentős részén 1-nél kevesebb az 1 km2-re jutó átlagos ügyszám (gyenge mértékű fertőzöttség). Az 1-2 közötti értékeket közepes, a 2-nél magasabbakat (maximális érték: 4), erős fertőzöttségűként tüntettük fel a térképen.

Végezetül tisztelettel kérjük valamennyi ingatlan tulajdonost, földhasználót, hogy aktív módon, kitartó és következetes munkával segítse közvetlen környezete, ezzel együtt Magyarország parlagfű-mentesítését.

 parlagfu 2014 v2

 

 

Hamarosan megkezdődik a parlagfű virágzása, amely számos allergiában szenvedő életét megkeseríti. Az allergén gyomnövény elleni védekezést még a virágzás előtt el kell kezdeni, ezért a Földművelésügyi Minisztérium felhívja a földhasználók, földtulajdonosok figyelmét, hogy tegyenek eleget a jogszabályban foglalt kötelezettségüknek, ellenőrizék és tegyék rendbe területeiket.

A védekezési kötelezettség elmulasztását az illetékes hatóság 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedő összegű növényvédelmi bírsággal sújthatja.

A parlagfű elleni állami szerepvállalás fő iránya a megelőzést elősegítő kommunikáció, az érintett társadalmi szervezetekkel, civilekkel való együttműködés. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény értelmében a földhasználónak, földtulajdonosnak adott év június 30-áig kell a parlagfű mentesítést elvégeznie, megakadályozva a virágbimbók kialakulását, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartania. A parlagfű jelenleg is csírázik az országban, a növények fejlettsége eltérő, a sziklevelestől a 12-14 leveles fejlettségű egyedek is megfigyelhetők. A a legfejlettebb növények jelenleg 30-35 cm-es nagyságúak.

A rendkívül csapadékos 2014. évet követően az idén kezdetben elegendő vízmennyiség állt rendelkezésre a talajban a parlagfű csírázásához, ami idén április elején kezdődött. A tavaszi hónapokban azonban az átlagosnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a kiszáradó talajban a parlagfű kelés intenzitása is nagyon lecsökkent. A száraz tavaszt követő rendkívül csapadékos időjárás segíti a parlagfű növények intenzív növekedését és tömeges kelését.

A parlagfű elleni védekezés minden évben nagy kihívás elé állítja a gazdálkodókat, ezért ha kérdésük van a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban, forduljanak bizalommal a megyei kormányhivatalok növény-, és talajvédelmi szakembereihez, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagjaihoz, akik szakértelmükkel segíteni fogják a földhasználókat a parlagfű elleni védekezés során a leghatékonyabb, és legmegfelelőbb módszerek kiválasztásában.

(FM Sajtóiroda)

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/felhivas-parlagfu-elleni-vedekezesre