Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

 

 

Rövid összefoglaló tájékoztató az elektronikus növényorvosi vény rendszer használatáról és az e-vény kitöltésről

Az elektronikus növényorvosi vény rendszer e-vény.hu domain név alatt egy szerveren fog működni, amit a szolgáltató cég üzemeltet, elérése a kamara honlapján keresztül fog történni. Az e-vény tartalmi része a rendeletben meghatározott kötelező tartalom lesz.

Regisztráció:

A felhasználónak a rendszer használatához regisztrálnia kell. A regisztráció során felviszi a rendszerbe azokat az adatait, amelyek szükségesek az e-vény kitöltő rendszer használatához. Az e-vény rendszer működtetéséhez szükséges minden megye részéről egy megyei adminisztrátor, aki az országos adminisztrátorral, rajta keresztül a rendszer üzemeltetőjével bármikor kapcsolatba léphet. A felhasználói regisztrációról az illetékes megyei adminisztrátor értesítést kap, az ő feladata lesz a regisztrált növényorvos érvényes kamarai tagságának ellenőrzése, vagyis a rendszer használati jogosultságának ellenőrzése. Amennyiben probléma van, jelzi az üzemeltetők felé, és ez a regisztráció azonnal érvénytelenítve lesz. A regisztrációról a rendszer e-mailben visszaigazolást küld. Regisztráció után a növényorvos be tud lépni a vénykitöltő felületre.

A forgalmazóknak is regisztrálniuk kell a rendszerbe abból a célból, hogy az e-vénnyel érkező vásárló érvényes vényének lehívásához be tudjanak lépni. Ez egy egyszeri és nagyon egyszerű regisztráció lesz

Belépés a vénykitöltő felületre:

A belépéshez azonosítóra van szükség, ami a növényorvos engedélyének száma lesz. Az azonosító beírása után be kell írni az egyedi jelszót. A jelszót a felhasználó a rendszertől kapja e-mailben a regisztrációja során. Első belépés után a jelszót tetszés szerint meg lehet változtatni. Belépés után a felhasználó a főoldalra kerül, ahol több menüpont található. Itt található az e-vény készítés menüpont, amelybe lépve lehet a vény kitöltő felületet elérni.

E-vény készítés:

A rendszer automatikusan generálja az e-vény sorszámát, amely a megyekódból, a vény időrendi sorrendben generált sorszámából, valamint az e-vény beváltási kódból fog állni. Ezután a vény kitöltése értelemszerűen történik. Be lehet írni a mezőgazdasági termelő nevét, illetve a már rögzített termelő nevét és adatait legördülő listából kiválasztva beilleszteni. Ezt követően az érintett terület adatait kell beírni, illetve a terület nagyságot. A kezelendő kultúra beírása legördülő listából történő beillesztéssel történik. A növényvédő szer neve listából beilleszthető. A rendszer a NÉBIH adatbázist használatára épül. Az adatbázishoz történő hivatalos hozzáférés megvan. A károsító neve listából beilleszthető, illetve beírható. A dózist be kell írni, az egység pedig legördülő listából illeszthető be, ami tetszés szerint bővíthető. A növényvédő szer igény a terület nagyságából és a dózisból automatikusan kiszámolásra és beírásra kerül. Helyettesítő növényvédő szer felvitele is lehetséges lesz. A kitöltés után a felvitel gombra kattintva a felületen megjelenik a komplett vény a kitöltött adatokkal. Ekkor még lehetséges visszalépés és módosítás. Egy következő kattintással kerül a vény lezárásra, ami után már nem módosítható, csak stornózható. A kitöltött és lezárt vény egyedi kódot kap, a beváltás ezzel a kóddal történik.

A kitöltő felület alján nyomtatás, stornó, beváltási kód, munkautalvány és vissza menüpontok találhatók. A vényhez lehetőség lesz a rendszeren keresztül munkautalvány csatolására is.

A vény beváltása:

A termelő a regisztrált forgalmazónál tudja a vényt beváltani. Amennyiben az érintett forgalmazó még nem regisztrált, a vény beváltása előtt egyszerűen és gyorsan megteheti ezt. A regisztrált forgalmazó saját azonosítójával belép a rendszerbe. Amennyiben szükséges, telephelyet is tud rögzíteni. Kiválasztja a telephelyet, és ezután tud továbblépni a kód beíráshoz. A termelő a kódját átadja a forgalmazónak, és a kód alapján a rendszer beolvassa a vényt. Ez alapján kiadható a növényvédő szer. A beváltás során a vény egy kattintással a rendszerből kivezetésre kerül, és letárolásra a beváltott vények közé. Itt lehet nyomtatni, de ismételt beváltás már nem lehetséges. Rögzítésre kerül, hogy a beváltott vényen szereplő készítmények közül melyik került ténylegesen kiadásra. A vény beváltása során kiadásra nem került készítmények felírása érvényét veszti. Ezek megvásárlásához új vényt kell kiállítani. Amennyiben valaki még egyszer próbálkozik a beváltási kóddal, a rendszer jelzi, hogy ezt a vényt már beváltották.

Egyéb kérdések:

A rendszer online és offline üzemmódban is alkalmazható. Számítógépen, PC-n, okos telefonon, I-pad-en is elérhető.

A kiállított vények több szempont szerint listázhatók. A felhasználó növényorvosnál az általa kiírt vények kerülnek listázásra. Országosan az összes kiállított vény növényorvosonként listázva hozzáférhető az országos adminisztrátor által, aki e pozíciójában a kamara képviselője. Az összes felírt megyei vény megyei növényorvosonként kerül listázásra, amihez a megyei adminisztrátor fér hozzá. Az országos adminisztrátort a kamara elnöksége jelöli ki. A megyei adminisztrátorokat a megyei szervezetek jelölik, amennyiben nincs, akkor a rendszert használó megyei növényorvosok maguk közül kell, hogy válasszanak valakit.

Az e-vény készítő rendszerhez másnak hozzáférése nem lesz. Az ellenőrző hatóságnak sem. Amennyiben a hatóság ellenőrizni akar, az ellenőrzés alá vont növényorvostól közvetlenül kapja meg kizárólag az ellenőrzött személy vényeihez a hozzáférést. Ha ez akadályba ütközik, akkor a megyei adminisztrátor adhatja ki az ellenőrzött növényorvos vényeihez történő hozzáférést a hatóságnak. Az ellenőrzés ilyen módját az ellenőrző főhatóság vezetőjével leegyeztettük, az ő egyetértésükkel tervezzük így.

A rendszer használata opcionális, és díjköteles. A felhasználók száma szerinti licence díjat fizet a kamara az üzemeltetőnek szolgáltatási szerződés szerint. A licence díj bruttó 16 000 Ft/fő/év, ami az eredeti 20 000 Ft-os összegről tárgyalásaink eredményeként csökkent. Az elnökség döntése értelmében az első évben a felhasználó nem fizet, a kamara vezetése ezzel is szeretné ösztönözni a növényorvosokat, hogy használják a rendszert. A rendszer használatának licence díját az országos kamara és a megyei kamarák fizetik 50-50 % arányban. A megyei kamara annyi fő után fizeti az 50 %-ot, ahány fő a megyéből regisztrált e rendszerbe. Amennyiben valamelyik megyei kamara nem vállalja az összeg fizetését, akkor ezen díj rész fizetése e megyében a rendszert használó növényorvosokra hárul. A második évtől terveink szerint a felhasználóknak is fizetniük kell, mégpedig 1 db papír alapú vény költségével arányos mértékű díjat 1 db elektronikus vény kitöltéséért.

Az elektronikus növényorvosi vény rendszer üzemeltetőjével 1 éves szerződést kötünk. 1 év után értékeljük a tapasztalatokat, és a folytatásról aszerint döntünk. A szolgáltatási szerződésben a szükséges adatvédelmi szempontokat is érvényesíteni fogjuk.

Nyilvánvalóan még sok egyéb felmerülő kérdés is lesz, amelyekről szívesen nyújtunk tájékoztatást, illetve a rendszer használatával kapcsolatos oktatáson mindezek tisztázhatók. A kamarai elnökségi döntés után a rendszer működni fog. Jelezni fogjuk a dátumot, amikortól lehet regisztrálni a teszt üzemhez. Terveink szerint november 18-án 10.00-órakor tartjuk az oktatást a NÉBIH NTAI színháztermében, amelyre minden érintett és regisztrált növényorvos meghívást kap. Az oktatás után indult a teszt időszak. Ezen időszak alatt tetszőleges számban kitölthető vény, a forgalmazónál (regisztrált) lehívható, de ennek joghatása nem lesz, növényvédő szer rá ki nem adható. Terveink szerint 2016. január 1-től indul élesben a rendszer. Ekkor ismét regisztrálni kell. Csatlakozni a rendszerhez a későbbiek során is bármikor lehet.

A 43/2010-es rendelet módosítása folyamatban van. Ebben szerepel az elektronikus növényorvosi vény kitöltésének lehetősége a kamara által kidolgozott és üzemeltetett rendszer szerint. Módosító indítványunkban javasoltuk, hogy a vény tartalmi részére vonatkozó mellékletben a vényen a növényorvos aláírását és bélyegzőjét mint kötelező tartalmi részt egészítsék ki a „kivéve elektronikus növényorvosi vény esetében” – fél mondattal, és így minden teljesen jogszabályszerű lesz az e-vény kitöltése esetén is. Tudomásunk szerint a jogalkotók javaslatunkat elfogadják. A rendelet módosítás várhatóan rövidesen megjelenik.

Kérjük a Tisztelt Kollégákat, minél többen regisztráljanak a tesztüzemre, és vegyenek részt az oktatáson, és a későbbiek során minél többen használják az elektronikus növényorvosi vény kitöltő rendszert.

2015. október 24.

Dr. Tarcali Gábor

elnök, NMNK