Egy jogszabály margójára. Felhívás egy másik jogszabály elleni aláírás gyűjtésre. ITT

                                                  

                                                                                            Nyílt Levél!

 

(2)61 A 4. melléklet szerinti növényorvosi vény kiállításával a szakirányítónak az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti felelőssége keletkezik, amely kiterjed – a kiürült és szabályszerűen megtisztított csomagolóeszköz kezelésén kívül – valamennyi, a növényorvosi vényen szereplő növényvédelmi tevékenységre, függetlenül az általa vállalt vagy végzett ilyen tevékenységtől.

Hát itt több apróság is sérti a szakmát.

 1. Hiába kötünk szerződést akkor is én vagyok a felelős mindenért.
 2. A kijuttatásért is én felelek, akkor ugyan minek tanult a zöldkönyves gazda, vagy permetező?
 3. Felel azért, hogy mit ad ki a forgalmazó!
 4. Felelek a szállításért, raktározásért, drozirozásért!
 5. 5.Tehát egy szerződést felül ír a jogszabály, így minek is a szerződés??? És ez törvényes?

Ezek a felelőségek diszkriminatívak. Olyanért nem vállalhatok felelősséget, amit nem én végzek, vagy nem vagyok jelen.

Ha nézzük az orvosi kamarákat.

 1. Felel a patikusért, hogy mit ad ki.
 2. Felel a hazaszállításért.
 3. Felel, hogy mikor hány gyógyszert vesz be.
 4. Felel a raktározásért, nehogy a gyerek hozzáférjen.
 5. Felel azért, hogy nehogy alkohollal vegye be.

Nem hiszem, hogy lenne receptet felíró orvos kis hazánkban, növényvédős sem lesz.

Ez diszkriminativ a gazdák felé is, hiszen teljesen analfabétáknak tünteti fel őket a jogszabály.

2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról1

8.§ Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek

eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt (…)

r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának

részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,

s) érdekképviselethez való tartozása,

t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága)

miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

(6)65 Az (5) bekezdésben foglalt szerződés időtartama nem lehet rövidebb egy vegetációs időszaknál, amely az elővetemény betakarításától a főnövény betakarításáig tart. Közterületen végzett növényvédelmi kezelés esetén a szerződés időtartama rövidebb lehet egy vegetációs időszaknál.

Hát itt is egy csomó blődség.

 1. Az elővetemény betakarítása után akár ugarolhatok is, de ha búza után T. árpát vetek akkor fél évig felelek a semmiért?
 2. egy kukorica gyomirtás után csak szabadforgalmú szereket használ a gazda, én felek a szerződés alapján?
 3. Ha közterületet kivettük, akkor a gyárak, vasút, közút egyszeri gyomirtására is éves szerződés kell. Teljes badarság.

2a)25 Közterületen, valamint közösségi célt szolgáló területen közterületi felhasználásra engedélyezett növényvédő szer a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarában (a továbbiakban: Növényorvosi Kamara) tagsággal (a továbbiakban: növényorvosi kamarai tagság) rendelkező szakirányító irányításával juttatható ki. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a jogszabály rendelkezése szerint az ingatlantulajdonos kezelésébe utalt közterületen végzett kezelésre.

Olyan közterület nincs, amelynek ne lenne tulajdonosa. Kiváló gondolat.

A felhasználási tevékenységet folytató felelőssége kiterjed a növényvédő szerek jogszabálynak megfelelő vásárlására, szállítására, tárolására és kijuttatására vonatkozó tájékoztatásra, kijuttatására, a keletkezett hulladék előírásszerű kezelésére, a növényvédő szer címkeszövegében megfogalmazott előírások betartására, valamint az ezekkel összefüggő egyéb tevékenységekre. Az ebből származó kötelezettségek csak más növényvédelmi szolgáltatásra jogosultra, vagy az időközben megszerzett megfelelő engedélye esetén, a megrendelőre ruházhatók át.

Hát aki ezt írta nem hiszem, hogy értette mit akar.

A felhasználási tevékenységet folytató a gazda, vagy a zöldkönyves permetező, vagy növényorvos szolgáltató. Felelőssége nincs csak a tájékoztatásra: a vásárlására, szállítására, tárolására és kijuttatására vonatkozó tájékoztatásra. De a receptírónak igen.

Az ebből származó kötelezettségek csak más növényvédelmi szolgáltatásra jogosultra, vagy az időközben megszerzett megfelelő engedélye esetén, a megrendelőre ruházhatók át.

Ez igen zavaros. Ki micsoda itt?

(4)34 A növényvédő szerrel végzett növényvédelmi munka következményeként vélelmezett méhelhullást a méhész az észlelést követően haladéktalanul köteles bejelenteni az elhullás helye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz. Hol van a kamara értesítése???

(5)64 A szakirányító növényorvosi vényt kizárólag olyan személy részére állíthat ki, akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződést kötött. A növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését a növényvédelmi szolgáltatónak 15 napon belül a 9. mellékletben foglalt adattartalommal elektronikus úton be kell jelentenie a NÉBIH által működtetett internetes felületen. A szerződés megszűnését, valamint azon módosításait, amelyek a 9. melléklet szerinti adattartalmat érintik, 15 napon belül kell bejelenteni.

Egy pár hektáros szamóca termelővel ki köt majd szerződést? Egy pár hektáros zöldség,dísznövény termelővel ki fog szerződni? Oldja meg feketén.

Kérjük a kamarát érdekeink képviselésére!!

Én személy szerint abban sem vagyok biztos, hogy a termelő adatainak feltöltése megfelel e az adatvédelmi szabályoknak.