Hozzám érkezett általános kérdések az új 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelettel kapcsolatban. Szolgáltatási szerződés ITT

Újabb kérdések  csillanascsillanas

Az országot járva a 43/2010. (IV: 23.) FVM rendelet módosítását már mindenki elkezdte értelmezni. Felhívnám a figyelmet, hogy ezt senki se tegye megfelelő jogi háttér nélkül. Értelmezni csak a jogalkotó tud írásban, nem szóban, egyébként a bíróság előtt, aki nem szakember pontról pontra érvényes a rendelet. Néhány olyan dolog, ami már most rosszul megy a köztudatba,

  1. BÉSZ és egyéb közös beszerzés:, TSZ tagi szolgáltatás

A jogszabály a vény írását a végfelhasználóra helyezi. Ha tovább számlázunk, akkor a tag a végfelhasználó, sőt akkor a BÉSZ, TSZ a forgalmazó és kérdés. hogy van e nagyker tevékenységre jogosultsága, van e telephely engedélye stb. Tehát a BÉSZ forgalmazó és receptet ír a tagnak.Ha szolgáltatást számláz, ahhoz meg kell lennie a technikai és végzettségi háttérnek a számlán vegyszer ár nem lehet, csak szolgáltatási végösszeg.

2. Kinek kell szerződés:

Ha akár hány százalékú cég tulajdonos vagyok/ BT, KFT stb/, a cég nem egyezik meg a személyemmel, tehát szerződést kell kötni a jogszabály szerint, ha az xy magángazdálkodó egyben növényvédős ez esetben magammal nem kötök szerződést. Az a növényvédős mérnök, aki rendelkezik fehér könyvvel viszont semmi kép nem jut 1. kategóriás növényvédőszerhez, amíg nem lesz kamarai tag, még ha nem is akar szolgáltatni, de ez egy másik érdekképviselet jogköre./recept/

3. Kell e egyéni vállalkozónak lenni?

Nem feltétlenül kell egyéni vállalkozónak lenni, elég adószámos szaktanácsadó. vagy a gazdaság bérszámfejti a tevékenységet.

4, Egy területre hány szerződés lehet

Egy blokk azonosítóra egy szerződés lehet, nehogy már legyen valami logika és növényre vonatkozzon, így meg leehet spórolni a specialistákat. Egy blokk azonositón, vagy hrsz-en több gazda is lehet. Ki marad ki?

5.  A felelősség még egyszer:

a, Igen a szállításért, ADR is te vagy a felelős

  1. Ha a forgalmazó hamis, vagy lopott szert ad te vállaltad a felelősséget, ellenőrizni kellett volna.
  2. Raktározásért te felelsz, ha nincs raktár jobb, ha nem írsz receptet.
  3. A kijuttatásért, ha nem szóltak a területen tartózkodóknak, lakott területen a szomszédoknak, vadaknak, méheknek, ha a traktoros másik táblába megy te vagy a hunyó. A biztosító, vagy a gazda rendezheti a kárt, de a kizárás, a börtön a tied.
  4. Ha a gazda a patakban mossa ki a göngyöleget te vagy a felelős.

6.  A szomszédoknál hogy van ez:

A hatóság ellenőrzi, hogy van e raktára, bizonyítványa, jogosult permetezőgépe a gazdának, arra kap csak méreg vásárlási engedélyt. A növényvédős nem hatóság, nem ellenőrizhet, nem adhat utasítást más cég dolgozóinak stb, A növényvédős szaktanácsol !!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1, Csak az írhat receptet, aki előzőleg a NÉBIH honlapjára feltöltött szerződéssel rendelkezik. Nem lehet visszadátumozni. A szerződésnek pénzügyi vonzata van. Vállalkozónak kell lenni, de lehet cégen keresztül is számlázni, de a felelősség a szakirányítóé. A NAV ellenőrizheti.

2. A szerződéssel semmi nem ruházható át, a tiszta göngyölegen kívül minden felelősség a növényorvosé. Másik növényvédősnek átlehet adni a felelőssége! Jogi szempontból a bíróság előtt felelsz a forgalmazóért, szállításért, raktározásért, kijuttatásért, és a ki nem mosott göngyölegért. Szerződés szövegének nincs jelentősége, egy mondat is elég. A honlapra feltöltött adatok ott lesznek, a jogszabály nem felülírható.

1. A növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végző neve és növényorvosi kamarai regisztrációs száma.

2. A növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végzővel szerződést kötő adatai:

2.1. természetes személy esetén a természetes személyazonosító adatok, lakcím, adóazonosító jel,

2.2. jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén cégnév, székhely, adószám,

3. a növényvédelmi munkavégzéssel érintett területek adatai: település, hrsz. és blokkazonosító, a terület nagysága (várhatóan a hrsz. nem kell, helyette blokkazonosító)

4. a növényvédelmi munkavégzéssel érintett kultúrák felsorolása,

5. a szerződés kötésének és – amennyiben a felek arról megállapodtak – megszűnésének ideje.

3. Törvényes e a felelősség olyanra amire nincs ráhatása a receptet felírónak? Nem tudjuk, de ügyvédünk dolgozik rajta. Valószínű nem.

4.Nincs jelentősége a szerződés időtartamának, mert az bár mikor felmondható a Ptk szabályai szerint.

5. A permetezési naplót a permetezés előtt, vagy alatt kell aláírni, nincs türelmi idő.

6. Recept nélkül csak saját magadnak vásárolhatsz. Ha 100%-ban cég tulajdonos vagy akkor is kell szerződés és recept.

7. Hogy értelmezzük, hogy az elővetemény betakaritása után kell szerződést kötni? Nem tudjuk, azt híszem ez nem lett átgondolva. Nem is biztos, hogy tudjuk mit, mikor vetünk és kell e 1. kategóriás szer.

8. 1. kategóriás szert, csak receptre adnak, a receptre szerződés kell, magammal nem köthetek szerződést, tehát én diplomával. fehér könyvel nem vehetek, ez véletlenül nem sért semmilyen szabályt? Szerintem többet is de az esélyegyenlőséget biztosan. A kamarai tagságunk több mint felét érinti.

9.A légi permetezésnél van felelősség megosztás, a permetező gép kezelőnél miért nincs?

44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

(4) A szakirányító felelős a légi permetezést engedélyező határozatban foglaltak betartásáért, a mezőgazdasági repülés helyszíni irányításáért, a felhasználásra kerülő készítmény átmeneti tárolásáért, megfelelő előkészítéséért, a munkavédelemre vonatkozó biztonsági és a visszamaradt veszélyes hulladék ártalmatlanítására vonatkozó külön jogszabályban foglalt előírások betartásáért.

(5)34 A szakirányító felelőssége a mezőgazdasági légi jármű vezetőjének szabálytalan munkavégzésével, kijuttatástechnikai hibával okozott kárra nem terjed ki.

(6)35 Talajerő-gazdálkodási mezőgazdasági repülés esetén a szakirányítóra vonatkozó (1)-(5) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket a mezőgazdasági repülés megrendelőjére kell alkalmazni.

Itt a jogalkotók megint ellentmondanak maguknak, látszik, hogy nem tudják mi hogy működik a gazdaságban.

Both Gyula

VMNK Elnök