A növényvédőszer termelőhöz történő kiszállításáról közöljük az IGA KFT. felhívását. Még egy kicsit ragozzuk!

 

Elindult egy egészséges vita. Tulajdonléppen érdekképviselet lennénk, nem hatóság.

Néhány dologhoz az ügyvédünkön keresztül én is hozzá szólnék az IGA és a többiek véleményéhez.

1. Nincs olyan jogszabály, hogy az interneten nem lehet növényvédőszert forgalmazni. Tehát nem is kellene ezt tanítani.

2. A forgalmazás feltételeinek aki megfelel /telephely, üzlet stb./ miért ne forgalmazhatna az interneten?

3. Ha nem lehet interneten és kell üzlet akkor:

           a. Egyetlen szerforgalmazó sem felel meg, csak raktár van, ha van , interneten történik a rendelés, a szállítást ÁDR fuvarozó, futár szállítja ki.

            b. Sok nagykereskedő sem felel meg a törvénynek. Ha van üzlet nem biztos, hogy ott történik a kiadás, lehet hogy egy másik megyei raktárból, szállító viszi  ki, és interneten, telefonon történik a rendelés.

         c. A BÉSZEK és egyéb szerveződések alapból szóba sem jöhetnek.

Lehetne még sorolni a problémákat, de jogszabályokat ne mi értelmezzünk, hanem a jogszabály alkotója. Ha fejlődés elhagy egy jogszabályt, nem biztos hogy foggal körömmel ragaszkodni kell hozzá, hanem javítani kell, és ez lenne a mi egyik dolgunk. Sajnos kamaránk sajátossága, hogy olyan dolgokat magyarázunk bele dolgokba, ami nincs is ott.

Bíróság előtt a leírt jogszabály más magyarázat/jogalkotó hiányában/ a leirt szöveg jogi értelmezése a mérvadó. Ilyet a jog, hogy mi ezt gondoljuk, ezt szerettük volna nem ismer.

Both Gyula

JOGÁSZ VÉLEMÉNYE

1.       Növényvédő szer kiszállítással kapcsolatos jogszabály értelmezés:

 

Forgalmazás definíciója:

A 43/2010. FVM rendelet 5. § (7) bekezdése, a 1107/2009 EK rendelet 3. cikk 9. pontjával  összhangban, kimondja, hogy a rendelet alkalmazásában növényvédő szer forgalomba hozatala a növényvédő szer készleten tartása eladás céljára, beleértve a növényvédő szer eladásra való felkínálását, vagy ingyenes, vagy ellenérték fejében történő átadásának bármely egyéb formáját, valamint a növényvédő szerek eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb módját.

Forgalmazás feltételei:

A 43/2010. FVM rendelet 23. § szerint (1) Növényvédő szer nagykereskedelemben történő forgalmazása csak I. forgalmi kategóriájú hatályos növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező személy folyamatos felügyeletével történhet. (2) Növényvédő szer kiskereskedelemben történő forgalmazása csak a forgalmazott növényvédő szer kategóriájának megfelelő, de legalább II. forgalmi kategóriájú hatályos növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező személy folyamatos jelenlétével történhet.

valamint:

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján azt a tájékoztatást adta, hogy a növényvédő szerek és hatóanyagaik kizárólag üzletben forgalmazható termékek, vagyis a jelenleg hatályos jogszabályok alapján növényvédő szer – kategóriájától és rendeltetésétől függetlenül – csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazható.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezésére vonatkozó szabályok:

 

A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 7-10. §: kizárólag az üzletek engedélyeztetési szabályait tartalmazzák! Ebből arra a jogalkotói szándékra lehet következtetni, hogy a rendelet célja annak biztosítása, hogy a mellékletben felsorolt, veszélyes árukat csak az érintett szakhatóságok bevonásával lefolytatott engedélyezési folyamat után lehessen csak forgalmazni. De a rendelet nem kívánja a részletszabályokat meghatározni. Növényvédő szer esetében erre ott van a 43-as, az pedig szerintem nem zárja ki az üzleten kívüli átadást, de megköveteli a folyamatos szakmai felügyeletet.

 

Fentiek alapján nem látok olyan jogszabályi helyet, ami ne tenné lehetővé, hogy egy egyébként engedélyezett üzlet, a megfelelő végzettségű szakember felügyeletével a 43/2010. FVM rendelet 23. § (1)-nek megfelelve a helyszínre kiszállítsa, és ott adja át a megrendelt növényvédő szert

BIRÓ ZOLI hozzászólása

Kedves Gyula,

Először is köszönöm, hogy segítetek a problémakör értelmezésében, tisztába tételében.

A mi (IGA Kft) célunk, hogy tisztázódjon a jogi szabályozás, mert a mai magyarországi kereskedelmi gyakorlat ezen információk alapján messze nem fele meg ezen szabályoknak.

Ennek érdekében kerestük fel a NÉBIH-et is konzultációra, mert törekszünk a mindenkori jogi szabályozás maximális betartására.

Azt gondoltam, hogy az kapott információk hasznosak lehetnek a kollegák számára is.

A mi internetes áruházunkat 2 db fizikai gazdaboltunk szolgálja ki, ahol minden szükséges feltétele meg van a növényvédő szer értékesítésnek. (Mi csak II és III forgalmi kategóriájú növényvédő szereket forgalmazunk).

A több mint tíz éve a mezőgazdasági inputanyag kereskedelembe eltöltött idő alatt azt látom, hogy az idő és a tényleges kereskedelmi gyakorlat messze túlhaladta az érvényben lévő szabályozást.

A legnagyobb inputanyag ellátó cégek is e-maliban vagy az belső internetes felületeiken veszik fel a rendeléseket és szállítják ki azokat a gazdáknak, végfelhasználóknak, a legritkább esetben saját gépjárművel. Sokszor logisztikai partnert vesznek igénybe.  

Nem is beszélve a kisebb cégekről aki sokszor prémium szolgáltatásokkal, gyorsasággal igyekeznek felvenni a versenyt. Arról is hallottam, hogy sok esetben a gyártó cég raktárából diszponálják ki a növényvédő szereket a gazdákhoz.

Ebben az esetben nem értem mi a különbség, a telefonon, e-mailbe, vagy bármilyen honlapon keresztül leadott rendelések esetében, hiszen az eredmény minden esetben ugyan az lenne, a vevő megrendeli a termékeket az eladó pedig a megrendelést teljesíti, átadja és ha lehet le is szállítja a vevő részére. Sőt, ha valamilyn rendszeren keresztül történik a rendelés leadása az sokkal jobban doumentálható és nyomon követhető lenne.

Viszont a NÉBIH-től kapott információ alapján a növényvédő szer forgalmazás csak és kizárólag üzletben lehet végezni, és kiszállítani nem lehet.

Ezért a forgalmazás feltételeinek tisztázása nem csak az esetleges internetes kereskedőket érinti, hanem az integrátor inputanyag forgalmazóktól a legkisebb gazdaboltig mindem olyan vállalkozást aki a kiskereskedelme részt vesz.

A NÉBIH az IGA Kft. kérdésére válaszolva rögzítette, hogy a 1107/2009. EK rendelet 3. cikk 9. pontja egyértelműen rögzíti, hogy a növényvédő szer forgalmazás részét képezi a növényvédő szer végfelhasználó részére történő átadása. Mivel pedig a már idézett Korm. rendelet meghatározza, hogy növényvédő szer csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazható, így a forgalmazó a növényvédő szert a végfelhasználónak nem szállíthatja ki.

 

A NÉBIH-hel folytatott konzultáció során tájékoztatást kaptunk, hogy amennyiben a törvényi szabályozás úgy változna, hogy a növényvédő szer forgalmazás során lehetőség lenne a kiszállításra, akkor ők mint felügyeleti szerv készséggel létrehoznák a kiszállítás szabályait. Így minden piaci szereplő teljesen hivatalosan és jogkövetően tudná végezni a tevékenységét.

 

Üdvözlettel

 

BIRÓ Zoltán

ügyvezető

 

kelt: 2015. január 15.

                                                           tárgy: INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. tájékoztató levele

Tisztelt Kollégám!

Alulírott Biró Zoltán ügyvezető igazgató, az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. (Cg.: 13-09-149602; székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.; adószám: 23489127-2-13) törvényes képviseletében eljárva, az alábbiakról tájékoztatlak.

I.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kiemelt Ügyek Igazgatósága – a továbbiakban: NÉBIH – az alábbi jogszabályhelyekre történő hivatkozással, az általam képviselt INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft.-t – a továbbiakban: IGA Kft. – 2015. év júniusában, növényvédelmi bírság és eljárási költség megfizetésére kötelezte, a növényvédő szerek szállítóval történő kiszállítása miatt, az alábbi hivatkozásokkal:

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (továbbiakban: 1107/2009/EK rendelet) 3. cikk 9. pontja szerint “forgalomba hozatal”: készletezés a Közösségen belüli eladás céljából, ideértve az eladásra való felkínálást, vagy az ingyenes vagy ellenérték fejében történő átadásnak bármely egyéb formáját, magát az eladást, a forgalmazást és az átruházás más formáit is, a korábbi eladónak való vissza-küldés kivételével. A Közösség területén való szabad forgalomba bocsátás e rendelet alkalmazásában forgalomba hozatalnak minősül.

A 43/2010. FVM rendelet 5. § (7) bekezdése, a 1107/2009 EK rendelettel összhangban, kimondja, hogy a rendelet alkalmazásában növényvédő szer forgalomba hozatala a növényvédő szer készleten tartása eladás céljára, beleértve a növényvédő szer eladásra való felkínálását, vagy ingyenes, vagy ellenérték fejében történő átadásának bármely egyéb formáját, valamint a növényvédő szerek eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb módját.

A 1107/2009. EK rendelet 3. cikk 9. pontja és a 43/2010. FVM rendelet 5. § (7) bekezdése szerint a forgalmi korlátozás alá vont termék forgalomba hozott terméknek minősül.

Az Éltv. 5. § (6) bekezdése szerint: Engedélyköteles terméket Magyarországon csak az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott engedély alapján, e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint lehet forgalomba hozni és felhasználni.

A 43/2010. FVM rendelet 12. § (1) bekezdése szerint A növényvédő szer tárolása, forgalmazása, szállítása, felhasználása fokozott veszéllyel járó tevékenység.

A 43/2010. FVM rendelet 23. § szerint (1) Növényvédő szer nagykereskedelemben történő forgalmazása csak I. forgalmi kategóriájú hatályos növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező személy folyamatos felügyeletével történhet. (2) Növényvédő szer kiskereskedelemben történő forgalmazása csak a forgalmazott növényvédő szer kategóriájának megfelelő, de legalább II. forgalmi kategóriájú hatályos növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező személy folyamatos jelenlétével történhet.

A 43/2010. FVM rendelet 26. § szerint (1) Növényvédő szereket élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló anyagokkal egy légtérben tilos árusítani, tárolni, valamint – a szállító, az árusító, és a vevő által – szállítani. …

(4) Az árusító helyen, az árusítás ideje alatt a növényvédő szer felhasználás előírásairól, a kötelező tájékoztatáson túl, a vevőt igény szerint tájékoztatni kell.

A 43/2010. FVM rendelet 28. § szerint (1) Növényvédő szert a 27. § (7) bekezdés szerinti csomagolóeszközben, megfelelően rögzítve kell szállítani. Ezzel a tevékenységgel megfelelő ismeretekkel és jogosultsággal rendelkező személy bízható meg.

(2) Jármű rakfelületén növényvédő szerrel együtt embert, állatot, takarmányt, élelmiszert vagy gyógyszert szállítani tilos. Egyéb árut kizárólag olyan módon lehet szállítani, hogy a növényvédő szerrel ne érintkezhessen. A növényvédő szert úgy kell elhelyezni, hogy az a szállító járművet és a környezetet ne szennyezze.

(3) A jármű esetleges szennyeződése esetén a tisztítást haladéktalanul el kell végezni. A szennyezett jármű tisztítása során keletkező szennyvizet, hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni és ártalmatlanítani.

(4) Növényvédő szer szállításánál védőeszközt kell biztosítani. Többféle növényvédő szer szállításánál a munkavédelmi szempontból legveszélyesebb készítménynek megfelelő védőeszközt kell biztosítani.

A 43/2010. FVM rendelet 5. § szerint (6) Növényvédő szer forgalmazónak minősül valamennyi, növényvédő szerrel kereskedelmi, illetve kereskedelmi szolgáltatási tevékenységet folytató növényvédőszer-gyártó, -formáló, -kiszerelő és -raktározó, valamint kis- és nagykereskedő.

II.

Ezt követően, az IGA Kft. írásbeli állásfoglalást kért a NÉBIH-től arról, hogy a hatályos jogszabályok alapján, kifejezetten ADR veszélyes áru szállítására szakosodott futárszolgálattal, az ADR valamennyi előírását betartva, lehetőség van-e az IGA Kft.-től megrendelt növényvédő szer kiszállítására?

Válaszában a NÉBIH, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján azt a tájékoztatást adta, hogy a növényvédő szerek és hatóanyagaik kizárólag üzletben forgalmazható termékek, vagyis a jelenleg hatályos jogszabályok alapján növényvédő szer – kategóriájától és rendeltetésétől függetlenül – csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazható. A NÉBIH hivatkozott továbbá arra, hogy a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet pedig további előírásokat tartalmaz a növényvédő szer forgalmazásának, vásárlásának és szállításának tárgyi és személyi feltételeire, valamint a kereskedő kötelességeire vonatkozóan.

A NÉBIH álláspontja szerint, a fent hivatkozott jogszabályok alapján, növényvédő szer végfelhasználó részére történő kiszállítására tehát kifejezetten ADR veszélyes áru szállítására szakosodott futárszolgálattal, az ADR valamennyi előírásait betartva sincs lehetőség. A növényvédő szert a kategóriájának megfelelő vásárlási jogosultsággal rendelkező megrendelő, vagy annak vásárlásra jogosult megbízottja az üzlethelyiségben személyesen veheti át.

A NÉBIH hangsúlyozta továbbá, hogy jogi állásfoglalás kiadására nem jogosult, így az IGA Kft. kérdésére adott válaszlevele közigazgatási és peres eljárás során nem hivatkozható.

III.

A NÉBIH előzőekben hivatkozott tájékoztató jellegű válaszlevele alapján, az IGA Kft.-nek a jelzett témával összefüggésben további kérdései merültek fel, ezért szóbeli konzultációt kezdeményezett a NÉBIH-nél, melyre 2015. év november hó 18. napján került sor.

Az IGA Kft. elsődlegesen abban a tárgykörben kért szakmai iránymutatást a NÉBIH-től, hogy hogyan valósítható meg a növényvédő szerek kiszállítása a termelők részére, továbbá milyen hatályos jogszabályba ütközik, ha ekként jár el a forgalmazó?

A szóbeli konzultáción a NÉBIH által adott válasz szerint, növényvédő szer végfelhasználó részére történő kiszállítására kifejezetten ADR veszélyes áru szállítására szakosodott futárszolgálattal, az ADR valamennyi előírásait betartva sincs lehetőség, mert a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, a növényvédő szerek és hatóanyagaik kizárólag üzletben forgalmazható termékek.

A NÉBIH álláspontja szerint tehát, a jelenleg hatályos jogszabályok alapján, növényvédő szer – kategóriájától és rendeltetésétől függetlenül – csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazható. A hivatkozott Korm. rendeletben rögzített további szállítási feltételek pedig az áruszállításra vonatkoznak, ami nem összetévesztendő a termék végfelhasználó részére történő értékesítésével, átadásával.

Az IGA Kft. a szóbeli konzultáción utalt arra a jelenleg is alkalmazott gyakorlatra, mely szerint, a növényvédő szert az Interneten hirdetik, a vásárló elektronikusan benyújtja a jogosultságot igazoló dokumentumokat, és a forgalmazó kiszállítja a végfelhasználás helyszínére a növényvédő szert. Az IGA Kft. a jelenleg is alkalmazott gyakorlat ismeretében, feltette a NÉBIH-nek azt a nyilvánvaló kérdést, hogy akkor ez a gyakorlat mégis hogyan valósítható meg, hiszen számos kereskedő nyújt a végfelhasználó partnerei részére, saját vagy logisztikai partnert bevonva kiszállítást, mint a vásárláshoz kapcsolt szolgáltatást. Azt mégiscsak képtelenség lenne ugyanis feltételezni, hogy minden a fent hivatkozott gyakorlatot alkalmazó piaci szereplő egyben jogszabálysértő is?

A NÉBIH az IGA Kft. kérdésére válaszolva rögzítette, hogy a 1107/2009. EK rendelet 3. cikk 9. pontja egyértelműen rögzíti, hogy a növényvédő szer forgalmazás részét képezi a növényvédő szer végfelhasználó részére történő átadása. Mivel pedig a már idézett Korm. rendelet meghatározza, hogy növényvédő szer csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazható, így a forgalmazó a növényvédő szert a végfelhasználónak nem szállíthatja ki.

IV.

Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a hivatkozott szóbeli konzultáción a NÉBIH előadta, hogy mivel a növényvédő szerek forgalmazását a Korm. rendelet szabályozza, így megfontolandó annak módosítása! A NÉBIH tájékoztatta az IGA Kft.-t arról, hogy az esetleges jogszabály módosítási kérelmével keresse meg egyrészt a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalt, másrészt a Nemzetgazdasági Minisztériumot. A NÉBIH rögzítette azt is, hogy amennyiben a Korm. rendelet módosításra kerül, úgy a NÉBIH nem tartaná aggályosnak azt az eljárást, ha a forgalmazó cég megfelelő végzettséggel rendelkező alkalmazottja szállítja ki a végfelhasználás helyszínére a megvásárolt növényvédő szert, és átadja azt a megfelelő végzettséggel rendelkező végfelhasználónak.

V.

Az IGA Kft. úgy döntött, hogy megteszi a szükséges lépéseket egyrészt a további szakmai konzultációk lefolytatása, másrészt a fentiekben hivatkozott jogszabály módosítás érdekében.

Tisztelt Kollégám! Kérlek ezért Téged, hogy amennyiben az IGA Kft. ezen kezdeményezéséhez csatlakozni kívánsz, illetve a fent leírtakon túlmenően egyéb – akár szakmai, akár jogi – adatokkal, információkkal segíteni tudsz, úgy azt jelezd számomra!

Együttműködésedet előre is megköszönve és válaszodat, visszajelzésedet várva!

                                                                       Tisztelettel:

                                                                       INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft.

                                                                       képv.:

                                                                       Biró Zoltán

                                                                       ügyvezető igazgató