1. Megjelent  a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet!

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=194011.318820

A Rendelettel kapcsolatos közlemény az alábbi oldalon szerepel:

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szolotermelok-figyelem-tamogatas-az-amerikai-szolokaboca-elleni-vedekezeshez

A lényeg:

A Földművelésügyi Minisztérium 2016-tól támogatja a termelőket az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédő szeres védekezésben.  A tárgyévben nyújtható támogatás keretösszege 240 millió forint. A támogatás mértéke a fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezésre a tárgyévre vonatkozóan engedélyezett, a NÉBIH által működtetett növényvédő szerek adatbázisában szereplő rovarölő szer vételárának 50 százaléka, de szőlőültetvény hektáronként legfeljebb 8.000 forint. A növényvédelmi hatóság által a fitoplazma fertőzés miatt határozatban körülhatárolt területen kívül eső árutermő szőlőültetvény és standard törzsültetvény tekintetében további feltétel, hogy a szőlőtermelő évente összesen legfeljebb 160.000 forint összegig igényelheti a támogatást. körülhatárolt terület: a fertőzött góc és 1 km-es környezete, valamint az e köré szerkeszthető 3 km széles pufferzóna együtt. Vas megyében két fertőzött tőkét találtunk eddig,a csatolt térkép mutatja a körülhatárolt területeket.

A növényegészségügyi megelőzés támogatását azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely nem körülhatárolt területen található. Fontos, hogy ezt a támogatást – az uniós szabályokkal összhangban – még az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédő szer beszerzése előtt kell igényelni az igénylésre rendelkezésre álló időszakban március 1. és március 31. között. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az igénylésről befogadási nyilatkozatot állít ki. Az igénylést követően vásárolható meg a növényvédő szer, amelyet a május 1. és július 31. közötti védekezési időszakban kell kijuttatni, és amelyről permetezési naplót kell vezetni. A növényvédő szeres védekezést követően a támogatási kérelem a növényvédő szer megvásárlásáról szóló számlák és egyéb igazoló dokumentumok csatolásával, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig nyújtható be a növényvédelmi hatósághoz, amely a szakmai felülvizsgálatot követően továbbítja azt a támogatásról döntést hozó MVH részére.

Fentiektől eltérően a növényegészségügyi felszámolás támogatását azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely körülhatárolt területen található. A növényvédelmi hatóság körülhatárolt területről szóló határozatát a fertőzött terület szerint illetékes önkormányzat hirdetményi úton közli és az odatartozó összes szőlőültetvényre vonatkozik. Ez esetben a támogatási kérelmet a növényvédő szer megvásárlását, majd annak május 1. és július 31. közötti védekezési időszakban történő kijuttatását követően, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig kell benyújtani a növényvédelmi hatósághoz. A támogatási kérelemhez mellékelni kell a növényvédő szer megvásárlásáról szóló számlákat és egyéb igazoló dokumentumokat (például permetezési napló) is. Ez esetben is a növényvédelmi hatóság gondoskodik a támogatási kérelem továbbításáról az MVH részére, amely végül dönt a támogatási kérelem megalapozottságáról és a kifizethető támogatás összegéről.

szolo sargasag terkep