Tájékoztató a növényvédelmi alaptanfolyamról, és továbbképzésről

A 43/2016. (IV. 23.) FVM rendelet szabályozza a növényvédő szerek használatát. A jogszabály növényvédelmi végzettséghez köti az I. és II forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlási, és felhasználási (kijuttatási) jogosultságát.

Ugyanez a jogszabály azt is előírja, hogy aki a saját szükségletén felül állít elő növényi terméket, és azt értékesíti, annak permetezési naplót kell vezetni (30.§ 1. bek.), amelybe a növényvédelmi munkákat, a felhasznált növényvédő szereket be kell jegyezni.

Továbbá a jogszabály 37. §. 2. bek. előírja, hogy „Növényvédő szer kijuttatásával kizárólag olyan 18. életévét betöltött személy foglalkoztatható, aki ….. a szerek szakszerű és biztonságos felhasználására vonatkozó ismeretekkel rendelkezik”.

Ebből következik, hogy aki értékesítésre termel, vagy a III. (szabad forgalmi) kategóriába sorolt növényvédő szereken kívül egyéb készítményeket is vásárol, vagy ki akar juttatni, annak el kell végezni minimum a 80 órás növényvédelmi alaptanfolyamot.

Csak az alaptanfolyamot elvégző személy válik jogosulttá a saját gazdaságában II. és III. kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlására és kijuttatására, vagy munkavállalóként az őt foglalkoztató munkáltató gazdaságában növényvédelmi munkavégzésre.

A tanfolyam elvégzésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség, és a 18. évet betöltött életkor. Az orvosi alkalmasság feltétele a növényvédelmi munkavégzésnek, de nem feltétele a tanfolyam elvégzésének.

Akik elvégezték az alaptanfolyamot, azoknak 5 évenként 8 órás továbbképzésen (21. §. 8. bek.) kell részt venni, amely továbbképzés újabb 5 évre érvényesíti a vásárlási és felhasználási jogosultságot. Aki az 5 évenkénti továbbképzésből kimaradt, de később részt vesz egy továbbképzésen, az ismételten megkapja a korábbi jogosultságát. A továbbképzésre történő jelentkezés a magánszemély kötelessége, a Növényorvosi Kamara csak tájékoztató jelleggel keresi meg azokat, akik az általa szervezett korábbi továbbképzésen részt vettek. (A Kamara nem rendelkezik teljes körű nyilvántartással a kiállított, vagy meghosszabbított igazolványokról.)  

További tájékoztatást kérhet az info@vmnk.hu e-mail címre küldött levélben.

2017.november 27.

                                                                                                          Eredics András