A VMNK Elnökét kérdeztük a tagságot érdeklő kérdésekről, az új jogszabály hatásairól.

Vmnk.hu:

Mik az első tapasztalatok az új növényvédelmi jogszabály megjelenése után, a gazdák hogyan jutnak növényvédőszerhez.

vmnk Elnöke:

A kisebb termelők sajnos nem jutnak legálisan 1. kategóriás növényvédőszerekhez. Főleg a pár hektáros kertészetek nem tudnak szerződést kötni, de a kis területen gazdálkodókkal sem kötnek szerződést. Az illegális növényvédőszer kereskedelem fellendült. A kereskedő cégek 2. kategóriás szeres technológiákat javasolnak, és a növényvédő mérnökök kihagyására buzdítanak. Tehát nem a szakmaiságot segítette a jogszabály.

Vmnk.hu

Erősítette a növényvédő mérnökök egzisztenciáját a kötelező szerződéskötés?

vmnk Elnöke:

Az igaz, hogy ismertebb lett a szakmánk, de a negatív oldalra kerültünk. Nem erősíti a szakmát, hogy inkább recept gyártás folyik, nem szakmai munka. A megyében tagjaink 65%-a nem ír receptet, a megye recept igényének kiszolgálására 45 fő köt szerződést, de az összes igény háromnegyedét 12-15 fő elégíti ki. Tehát szakmai munkáról nagyon kis részben beszélhetünk.

Vmnk.hu                                                                                                                                          

Mi ennek az igazi oka?

vmnk Elnöke:

Az új jogszabály még mindig a növényvédőst teszi mindenért felelőssé, még a permetező traktoros hibáiért is, majd a rengeteg felesleges papírmunka: szerződéskötés, ennek rögzítése a NÉBIH honlapján, receptírás, technológia utasítás, a permetezési napló aláírása, felelősen nem lehet néhány gazdánál többet felvállalni, a maradéknak a receptgyár jut, és persze olyan receptet kap, amilyen szer van a kereskedőnél, ha indokolt, ha nem.

Vmnk.hu

Részletezné a tecnológíai utasítást!

vmnk Elnöke:

Hát ez nehezen értelmezhető fogalom. Az engedélyokirattól, és a címkétől eltérni nem lehet, aki mást ír jogszabályt sért. A több éves tapasztalatot leírni, hogy miért is ezt a technológiát választottam az adott helyzethez oktalanság lenne. Pont erről szólna a szakma.

Vmnk.hu

Tett valamit a kamara a tagjai érdekeiért?

vmnk Elnöke:

A Vas megyei szervezet soha sem értett egyet az ilyen módú jogszabály változással. Legutóbb is ügyvédünk megfogalmazásában beadtunk az országos szervezetnek egy javaslatot, de mint mindig ott el is halt.

Vmnk.hu

Mi a gazdák véleménye a szerződések feltöltéséről?

vmnk Elnöke:

Sokan nem is tudják, hogy miért is van erre szükség. Főleg miért is van szükség ennyi azonosítóra /adószám. adóazonosító, anyja neve stb./. Ez nem a mi történetünk, erre majd az adatvédelmi hatóság keresheti a választ. A miénk az esélyegyenlőség kérdését veti fel, hogy lehet e erre kényszeríteni egy szakmát, hogy ezt az adatgyűjtést mi végezzük el.

Vmnk.hu

Mi a helyzet a permetezőgép bemérésekről?

vmnk Elnöke:

Ebben a megyei kamarák nem vesznek részt. Az országos kamara ezt átadta egy magán KFt-nek. A külső megítélése szintén negatív, mind a Nak, mind a MAGOSZ többször támadta a rendszert. A gazdák fölösleges zaklatásának tartja, és javasolják, hogy a bemérés a gazdánál legyen. Szükség van szerintem a bemérésekre, de ennek nem magánmonopóliumnak kellene lennie. A jelenlegi elképzelések szerint néhány év múlva sem kerülök sorra, Ha az országos kamara ezt elvállalta, és nem tudja megoldani, az nem erősíti a szakmát.

Vmnk.hu

Milyen javaslata lenne a jövőre nézve?

vmnk Elnöke:

A szakmára nagy szüksége lenne a gazdáknak. A megyében több, mint 90%-a a gazdáknak a támogatások nélkül veszteséges lenne. Fontosnak tartom, hogy a leghatékonyabb technológiát alkalmazva a legolcsóbban oldjuk meg a termelést. A vegyszereken rengeteg pénzt lehetne spórolni, ha viszont a 16,5 tonnás búza rekordra törünk a 4,5 tonna helyett, akkor van szükség igazán a növényvédősre.