Tájékoztató a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatáról gazdálkodóknak  

Tájékoztató gazdáknak  

 
 
Tájékoztató a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatáról gazdálkodóknak
 

2016. április 21.

A szántóföldi és kertészeti kultúrák növényvédelmi költségei a termesztési költségek 25-30 %-át is elérhetik. Ez a nagy anyagi ráfordítás csak magas színvonalú növényvédelmi tevékenység esetén térül meg, mivel a kijuttatás-technológia jelentősen befolyásolja a növényvédő szerek hatékonyságát. Nagy figyelmet kell tehát fordítani nemcsak a megfelelő növényvédő szer kiválasztására és annak az optimális időben való, szakszerű kijuttatására, hanem a növényvédő gépek állapotára, munkájuk minőségére, és a gépkezelők képzésére is.

A 2009/128/EK Európai Uniós irányelv szerint rendszeres időközönként meg kell vizsgáltatni a hivatásos felhasználásban alkalmazott, a peszticidek kijuttatásához használt berendezéseket és tartozékokat.

Az EU-s jogszabály előírása szerint a permetező gépeket 2016. december 14-ig legalább egyszer meg kell vizsgáltatni, vagyis ezt követően csak azok a gépek használhatók hivatásosan, amelyek sikeresen levizsgáztak.

A magyar jogszabályok közül a 43/2010. FVM rendelet szabályozza a növényvédelmi gépek 3 évenként kötelező felülvizsgálatát, amely szerint 2016. november 26. napját követően a három évnél idősebb, nem felülvizsgált, vagy felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi géppel növényvédelmi tevékenységet végezni tilos. (Ebbe a körbe nem tartoznak bele a kézi és a háti permetező gépek, habár ezek kifogástalan működése is a felhasználó elemi érdeke!)

Magyarországon a gépek felülvizsgálatát a Magyar Növényorvosi Kamara végzi. Jelenleg egy felülvizsgáló állomás működik a Növényvégő Gép Ellenőrző Állomás alállomásaként, a „Hajnalpír” Kft. telephelyén: 7019 Sárbogárd, Ország út 4. (Tel.: 20/222-2279, e-mail cím: igazgatosag@ngea.hu). A Kamara megyénként létesít további alállomásokat, amelyek felállítása jelenleg is folyamatban van, és működésük megkezdése hónapokon belül várható.

Felülvizsgálatra a növényvédelmi gép tulajdonosának a növényvédelmi gép működési engedélyének lejártát megelőzően kell jelentkeznie, regisztrálva a www.ngea.hu honlapon. A vizsgáló állomás ezt követően értesíti a növényvédelmi gép tulajdonosát a felülvizsgálat időpontjáról. A felülvizsgálat elvégzéséig a növényvédelmi gép rendeltetés szerint használható. Ha a felülvizsgálat eredménye megfelelő, az állomás kiadja a növényvédelmi gép működési engedélyét igazoló matricát, majd ezt követően a gép tulajdonosa postai úton kapja meg a hivatalos Tanúsítványt. A felülvizsgálat díjköteles. A díj mértéke a gép típusától függ, erről a vizsgáló állomás ad pontos tájékoztatást.

Gyakorlati tanácsok növényvédelmi gép tulajdonosoknak:

A vizsgáló állomás honlapján történt regisztrációt követően a megrendelőlap elküldésével a megrendelő vállalja, hogy a lemosott, kitisztított, vegyi anyagoktól mentes, valamint tiszta vízzel feltöltött és munkára alkalmas állapotú növényvédő gépet a vizsgálatot végző által meghatározott időben és helyszínen saját költségén felvonultatja, és tudomásul veszi, hogy ezen feltételek teljesülésének hiánya esetén a vizsgálat nem végezhető el, a vizsgálati díj vissza nem téríthető. A géptulajdonos jól megfontolt érdeke, hogy gépét kellően felkészítve, jó műszaki állapotban vigye el a vizsgára, hiszen a vizsgálat díja és a szállítási költség őt terheli.

A növényvédelmi gépekkel szemben támasztott követelmények a 43/2010. rendelet 3. mellékletében találhatók.

A vizsgálatra való felkészítés során különösen nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • erőátviteli alkatrészek megfelelő működése,
 • biztonsági berendezések megléte,
 • szivattyú megfelelő működése és csepegésmentessége,
 • keverés megfelelő működése,
 • permetlétartály épsége, zárhatósága,
 • tartály szintjelző megléte és annak leolvashatósága,
 • mérőrendszerek működése és leolvashatósága,
 • kezelőszervek és szabályozó berendezések megfelelő működése, elérhetősége és csepegésmentessége,
 • vezetékek és tömlők sérülés és csepegésmentessége,
 • szűrők megléte és azok méretének megfelelősége,
 • szórókeret szerkezeti épsége, stabilitása és akadozásmentes működése,
 • csepegésgátlók megfelelő zárása,
 • fúvókák megfelelő porlasztása és azok liter/perc teljesítményének egységessége, valamint azok megfelelése a fúvóka teljesítmény táblázatban foglaltaknak (ami a keresztirányú eloszlás alapvető feltétele).

Részletesebb információk találhatók a www.ngea.hu honlapon (Tevékenységek/Letöltések/A növényvédő gépek felkészítése vizsgálatra), ábrákkal szemléltetve.

Mielőtt az ellenőrzés megtörténik, a permetezőgépet alaposan meg kell tisztítani. Különös figyelmet kell fordítani a permetlé-rendszer átöblítésre, és a permetezőgép belső tisztítására, beleértve a szűrőket és a szűrőbetéteket, valamint a permetezőgép azon külső részeinek tisztítását, amelyek a legnagyobb mértékben ki vannak téve a növényvédő szerekkel történő érintkezés veszélyének a permetezés során.

A látható és egyéb ismert hibákat lehetőleg a felülvizsgálat előtt ki kell javítani. Egy előzetes „állapotfelmérést” célszerű elvégezni a felülvizsgálat helyszínén annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az olyan időveszteség, amelyet a felülvizsgálat során feltárt nyilvánvalóan komoly hibák okozhatnak.

A permetezőgép tulajdonosa lehetőleg legyen jelen a felülvizsgálat teljes ideje alatt. Ez nagyon hasznos lehet a gép üzemeltetője számára, hiszen a mindennapi gyakorlatban is rendkívül fontos a gépek pontos beállítása és hibátlan működése. A felülvizsgálat során szakmai tanácsadásra is nyílik lehetőség.

A műszaki felülvizsgálat során az ellenőrzést végzők javítást, alkatrész cserét nem tudnak végezni, ezért szükséges lehet pl. tartalék fúvókákkal, szűrőkkel, csepegés gátlókkal felszerelkezve érkezniük a permetezőgép üzemeltetőknek.

Amennyiben a növényvédelmi gép a műszaki felülvizsgálat alkalmával megfelel, akkor arról jegyzőkönyvet állítanak ki, valamint egy öntapadós matricát ragasztanak a gépre, jelezve a megfelelő műszaki állapotot és a felülvizsgálat érvényességét, valamint ezt követően egy hivatalos Tanúsítvány kerül kiállításra, melyet a Növényorvosi Kamara postai úton juttat el a gép tulajdonosának.

 

nebih