Szakmai rendezvény Dióskál 2016. május 11-én (szerda). Növényvédő szerek felhasználása során előforduló pontszerű és diffúz szennyezések elkerülése, illetve csökkentése helyes növényvédelmi gyakorlattal. Képek a galériában.

– biztonságos növényvédőszer-használat (szállítás, tárolás, munkavédelem, vészhelyzet, stb.,

– felszíni vizek védelme (TOPPS Water Protection projekt bemutatása)

– permetlé elsodródást csökkent technológia (alkalmazástechnikai bemutató)

– lefolyást és eróziót csökkentő eljárások (talajművelés, védősávok)

TOPPS vízvédelmi program ismertetője

Bevezetés

Az emberi eredetű szennyezőanyag terhelések jelentősen befolyásolják a felszíni vizek minőségi állapotát. A felszíni vizekbe bekerülő szennyező anyagok ún. pontszerű kibocsátásokból és diffúz jellegű szennyező forrásokból származhatnak. Hazánkban a felszíni vizeink minőségi és ökológiai állapotát befolyásoló hatások közül elsősorban a vizeinket érő szerves anyag – és tápanyagterhelések, a különböző kemikáliák, köztük a növényvédő szerek, valamint a termálvíz bevezetések veszélyeztetik.

A növényvédő szerek hatóanyagainak az Európai Unióban történő engedélyezése során vizsgálják azok vízi élőlényekre, és a vízminőségre gyakorolt hatását is. Értékelik, hogy felhasználásuk milyen kockázatot jelent a környezetre, és az eredményt figyelembe véve történik az engedélyezésük, vagy betiltásuk. A felhasználás feltételeit, vagyis a korlátozásokat, a növényvédő szerek címkéjén fel kell tüntetni. Ezek szerves részét képezik a vízszennyezések csökkentésére irányuló komplex stratégiának. A stratégia másik jelentős eleme a növényvédő szer kijuttatás körülményeinek, vagyis a környezeti tényezők, – különös tekintettel az érzékeny területek távolsága és az időjárás -, a kezelt állomány fejlettségének és a technológia vizsgálata.

A vízminőség védelme érdekében alkalmazott intézkedések, mint a lefolyást és a permetlé elsodródást csökkentő eljárások és technológiák alkalmazása a felhasználást biztonságosabbá tehetik. Hatékony kockázatcsökkentő eljárások alkalmazásával pl. a védősáv szélessége csökkenthető. Egyes okiratok már tartalmazzák azt az előírást, mely szerint elsodródás gátló szórófejek alkalmazásával permetezésnél a felszíni vizektől való távolság kisebb lehet.

TOPPS program

Az Európai Növényvédelmi Szövetség (ECPA) elkötelezett abban, hogy a fenntartható mezőgazdaság érdekében folyamatosan javítsa a növényvédő szerek helyes használatát, amelybe beletartozik a vizek növényvédő szer terhelésének minél nagyobb mértékű csökkentése. A TOPPS program a növényvédőszer-gyártók hosszú távú vízvédelmi kötelezettségvállalása az Európai Unióban 2005 óta. A TOPPS kifejezés egy angol mozaikszó (Train Operators to Promote Best Management Practices & Sustainability), jelentése: A helyes gazdálkodási gyakorlat és fenntarthatóság megismertetése a növényvédő szerek felhasználóival. A program finanszírozása és végrehajtása az ECPA és a nemzeti szövetségek, valamint számos nemzetközi partnerszervezet és tagvállalat (növényvédő szer gyártó cégek) segítségével történik.

A TOPPS program kezdetben a pontszerű forrásokból származó szennyezések csökkentésével foglalkozott. Ilyen típusú szennyeződés a permetező gépek feltöltésekor, permetlé csöpögésekor, ürítésekor, mosásakor, tisztításakor, javításakor vagy karbantartásakor keletkezik. Majd később a komplexebb problémát jelentő diffúz forrásokból származó – elsősorban a permetlé elsodródásból, illetve a lefolyás és erózió útján történő növényvédő szer – szennyezések csökkentése is bekerült a programba. A TOPPS program jelen projektje, TOPPS Water Protection néven 2015-ben indult. Célja, hogy TOPPS programban eddig elért eredményeket a programba újonnan bekapcsolódott hat új tagországban, köztük Magyarországon is széles körben terjessze.

A TOPPS program keretében, növény- és talajvédelemmel foglalkozó szakértők kidolgoztak egy olyan információs és képzési anyagot, elsősorban a szaktanácsadók számára, amely vizsgálatokra támaszkodó kockázatelemzés eredménye alapján különböző beavatkozási intézkedéseket javasol a hatékony vízvédelem érdekében. A TOPPS vízvédelmi ajánlásai, a kockázatcsökkentő eljárások maradéktalanul illeszkednek az EU vonatkozó szabályozásaihoz, mint amilyen a Víz Keretirányelv, vagy a Növényvédő Szerek Fenntartható Használatáról szóló irányelv.

A kockázati szintnek megfelelő növény- és talajvédelmi eljárások kiválasztását egy döntéstámogató segédlet, illetve az alkalmazásukat bemutató kézikönyv segíti. A TOPPS egy tudományosan megalapozott, gyakorlatorientált vízvédelmi program, ami a növényvédő szerek felhasználóinak abban segít, hogy a felszíni vizek pontszerű és diffúz szennyező forrásokból származó növényvédő szer terhelését csökkentsék.

A felszíni vizek védelme a mezőgazdaság, mint legnagyobb területhasználó egyik kiemelt feladata kell, hogy legyen. A fenntartható és környezetkímélő gazdálkodás során meg kell találni az egyensúlyt a költséghatékony és eredményes termelés, valamint a környezeti elemek védelme között. Ez nem egyszerű feladat már önmagában sem, amit tovább bonyolít, hogy az agráriumra nagyszámú, gyakran egymásra épülő, kötelező érvényű környezetvédelmi előírások vonatkoznak, így a növény- és talajvédelem szempontjait ebbe a kontextusba helyezve kell hatékonyan érvényesíteni.

Mindezek alapján a magyar szaktanácsadói hálózat, a hatósági munkát végző kormánytisztviselői kar, és a gazdatársadalom számára egyaránt hasznos lehet a TOPPS módszertan ismerete, és alkalmazása a gazdálkodás során jelentkező problémák orvoslására.

A program keretében megjelent „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” című kiadvány célja, hogy az Európai Uniós irányelvek mentén megfogalmazott útmutatóban szereplő vízvédelmet szolgáló növény- és talajvédelmi intézkedések kiindulási alapként szolgáljanak a helyi viszonyokhoz igazított nemzeti útmutatókhoz és a jogszabályalkotáshoz.

img 1379 [800x600]