Több tagunk kapott NAK tagsági díj fizetésére szóló felszólítást. Érdeklődésünkre falakba ütköztünk, és újra fel kellet fedeznünk, hogy Magyarországon vagyunk. Lehet, hogy nálunk egy egyszerű vállalkozáshoz is több kötelező kamarai tagság szükséges. Egyénileg kell mindenkinek megvizsgálnia, hogy a tevékenységi körében szerepló TEÁOR, ÖVTJ kód alapján hova kell fizetni: Iparkamara, NAK, Növényvédelmi kamara, esetleg egészségügyi kamara, vagy mindenhova.

A Vas Megyei NAK segítségét kérve az alábbi segítséget és információkat tudjuk adni. Ha valaki szakértő, állatgyógyászati termékeket forgalmaz, kereskedik NAK tagságnak kell lennie. Eddig a növényvédelmi szaktanácsadásra nem kellett, de most nem igazán tudjuk. A központi kamaránk felé jeleztük, várjuk az állásfoglalást.

Segédlet a tagsághoz

TEÁOR. ÖVTJ kód

Nyilatkozat tagfelvételhez

Nyilatkozat

 

A LEVÉL

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

1119 Budapest Fehérvári út 89-95. III. em. Adószám: 18399257-1-43 Bankszámlaszám: 11749008-20190244

Iktatószám: TAG-24352-1/2016 Dátum: 2016.05.26.

Kamarai nyilvántartási szám: C000000522609

 
 
RL 1006 228 817 420 4

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó közhiteles adatbázisokból származó információk szerint az Ön által képviselt vállalkozás a 2012. évi CXXVI. törvény 5. § (1.) bekezdés alapján – mivel az e törvény 2. mellékletében meghatározott agrárgazdasági tevékenységet fő – és melléktevékenységként Is folytat, és szerepel az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben – tagjává vált a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, ezért felvettük vállalkozását a tagi nyilvántartásba.

A 2013-ban alakult Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai által lefedi a teljes hazai élelmiszer-előállítási láncot, a mezőgazdasági termelő tevékenységet és a vidékfejlesztés területét. A köztestület legfontosabb feladata az agrár- és élelmiszerágazat hatékony képviselete, versenyképességének erősítése a tagoknak nyújtott szolgáltatások révén. Ezek közül az egyik legfontosabb a mintegy 650 fős egységes falugazdász-hálózat. A kamara falugazdászai segítséget nyújtanak az egységes kérelem benyújtásában, és a tanácsadás mellett hatósági feladatokat is ellátnak. A megyei szervezeteknél dolgozó élelmiszeripari, vidékfejlesztési és földügyi referensek a szakterületüket érintő kérdésekben segítik a tagok munkáját.

A kamara jogsegélyszolgálata ingyenes jogi tanácsadást nyújt, a Választott bíróság széles körű tapasztalata garantálja a jogviták szakszerű elbírálását. A megújult kamarai portál folyamatosan aktualitásokkal szolgál. A kamara havonta megjelenő lapja, a NAKlap szintén segíti a tagság informálódását: a fontosabb híreken kívül beszámol a várható jogszabályi változásokról és a kamara munkájáról. A NAK Piaci és Árinformációk kiadványa naprakész piaci információkat szolgáltat, ezzel segítve a versenyképességet és a tárgyalási pozíciók javítását. A Kamara kézikönyveiben, hírleveleiben tájékoztatást ad a legfontosabb szakmai tudnivalókról, és a támogatásokkal, pályázatokkal kapcsolatos jogszabályokról, határidőkről.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjait a törvényben és az alapszabályban meghatározott jogok illetik meg, és az ott szereplő kötelezettségek terhelik. Ezek közé tartozik az évenkénti tagdíjbevallás, amelynek időszaka 2016. június 1-től 2016. június 30-ig terjed. Mint a Kamara tagját, Önt is tisztelettel kérjük, hogy a jelen levélben megküldött felhasználónév és jelszó segítségével szíveskedjen a Kamara portálján (www.nak.hu) elérhető e-lrodába belépni, és ott tagdíjbevallását megtenni.

        Felhasználónév:

  Jelszó:

               A tagsághoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek vonatkozásában további információkért kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (ugyfelszolgalat@nak.hu; +36 1 802 6100), illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetéhez (9700 Szombathely, Ady tér 5., +36-94/316-930), a. területileg illetékes falugazdászhoz (elérhetőségeik megtalálhatók a Kamara portálján), vagy látogasson el portálunkra (www.nak.hu), ahol folyamatosan bővülő szolgáltatásainkról is tájékoztatjuk

Amennyiben a tagi nyilvántartásba történő felvétellel, illetve a nyilvántartásunkban szereplő adatokkal nem ért egyet, vagy kérdése van, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az előbbi elérhetőségek valamelyikén.

Együttműködését megköszönve,

Üdvözlettel:

Darabos Tamás főigazgató