FELHÍVÁS – AGRÁRKAMARAI FELSZÓLÍTÁS KAPCSÁN- Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tisztelt Vállalkozó!

Az elmúlt hetekben a Nemzeti Agrárkamarától kapott, az agrárkamarai adatszolgáltatással és tagsággal kapcsolatos felszólító levelekkel kapcsolatosan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara állásfoglalást adott ki, megállapítva és kritizálva annak többszörösen jogsértő voltát, valamint üzleti etikai kérdéseket is felvető gyakorlatát.
Abban az esetben, amikor a gazdasági szereplő az agrárkamarai tevékenységet nem főtevékenységként végzi és egyben a NÉBIH nyilvántartásában is szerepel, s az agrárkamarai tagsága a törvény alapján e két feltétel együttessége folytán jön létre.
Az agrárkamarai tevékenység folytatásának azonban az agrárkamarai törvény megfelelő alkalmazásában ténylegesnek kell lennie, amit önmagában a tevékenység cégjegyzékben történő szerepeltetése nem támaszt alá (agrárkamarai törvény 2.§ bb) pont és 5.§ d) pont). E rendelkezések értelmében ugyanis az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató, a NÉBIH-ben nyilvántartott gazdálkodó szervezet (ide nem értve az egyéni vállalkozót, agrárkamarai törvény 2.§ bb) pont) agrárkamarai tagsága az agrárgazdasági tevékenység folytatása és a NÉBIH-ben történő nyilvántartásba vétel együttes napjától kezdődően jön létre. Mindaddig, ameddig az agrárkamarai tevékenységet a gazdasági szereplő a tevékenységi körében nem főtevékenységként, a tevékenység tényleges folytatása nélkül szerepelteti, az agrárkamarai tagság létrejöttének együttes törvényes feltételei nem következnek be.
Mindezek alapján minden egyes érintett gazdálkodó szervezetnél egyedileg vizsgálandó, hogy a vállalkozás az agrárkamarai törvény hatálya alá esik-e.
Kérjük, amennyiben az Ön vállalkozása is kapott a NAK-tól ilyen tartalmú levelet, az abban megadott felhasználói névvel és jelszóval lépjen be a NAK elektronikus felületére, és a gyakran ismételt kérdések között keresse meg a következőt:
„A cégem levelet kapott arról, hogy felvették az agrárkamara tagjegyzékébe, pedig tudomásunk szerint nem folytat semmilyen agrártevékenységet. Mit tehetek?                
Az agrárgazdasági tevékenységek felsorolását – gazdálkodó szervezetek esetében – a 2012. évi CXXVI. törvény 2. számú melléklete tartalmazza TEÁOR kódok szerinti bontásban. Bizonyos esetekben nem a TEÁOR által lefedett teljes tevékenységi kör, csupán annak agrárvonatkozású része az, ami alapján a gazdálkodó szervezet tagságra kötelezett. Ha az Ön gazdálkodó szervezete kizárólag az alábbi TEÁOR kód(ok) alapján vált agrárkamarai taggá, ugyanakkor a vonatkozó agrártevékenységet ténylegesen nem végzi, akkor azt az itt elérhető nyilatkozat kitöltésével és postai úton történő visszaküldésével tudja jelezni kamarának.
Kérjük, hogy nyilatkozatát 2016. 07. 15-ig szíveskedjen visszaküldeni! Nyilatkozata alapján tagságát töröljük!”
Kérem, szíveskedjen ezek alapján eljárni, illetve amennyiben ismerősei körében hasonló eset felmerült, őket is tájékoztatni.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara azonnal tárgyalásokat kezdeményezett a Nemzeti Agrárkamarával a helyzet mielőbbi rendezése érdekében.

vmkik@vmkik.hu

Email: balogh.karoly.zsolt@vmkik.hu