Közlemény:

Szigorodtak az Európai Unión belüli forgalmazás feltételei a Xylella fastidiosa nevű karantén baktérium terjedésének megakadályozása érdekéb

nebih

A járványos száradást és pusztulást kiváltó, több száz növényfajt veszélyeztető Xylella fastidiosa baktérium terjedésének megakadályozásra az Európai Unió a szigorú import előírások mellett az EU-n belüli forgalmazás szabályait is szigorította. Ezt a 2015. július végén, Korzikán, majd néhány hónap múlva Dél-Franciaországban is bekövetkezett fertőzések indokolták.

A témával kapcsolatos 2015. augusztus 6-án megjelent NÉBIH-közlemény itt olvasható.

http://portal.nebih.gov.hu/-/xylella-fastidiosa-nevu-bakterium-terjedesenek-megakadalyozasarol

 

1  2

1. kép: A franciaországi esetekben leggyakrabban fertőzöttnek talált gazdanövény, a mirtuszlevelű pacsirtafű (Polygala myrtifolia) egészséges (balra) és beteg (jobbra) példánya

3  4

2. kép: franciaországi fertőzési esetekben számos jenesztert (Spartium junceum) betegített meg a baktérium, balra a növény egészséges, jobbra beteg példánya

Az EU-n belüli forgalmazásban a növényútlevél (hatósági címke) igazolja, hogy az áru a tagállam növényvédelmi szervezete által ellenőrzött és megfelel a növény-egészségügyi előírásoknak. A Bizottság 2015/2417/EU határozata a baktérium EU területén fertőzöttnek bizonyult összes gazdanövényével, valamint a kávécserjével bővítette azon növények körét, amelyek forgalmazásához növényútlevél szükséges. Ez azt jelenti, hogy ezek a növények tagállamok között és tagállamon belül is csak e dokumentum kíséretében adhatók el hivatásszerű termelést vagy nagykereskedelmi forgalmazást végző személyek vagy cégek részére. Az olyan kertészeti központoknak, amelyek kizárólag végfelhasználónak történő eladással foglalkoznak, valamint árudáknak történő eladáshoz nem kell kiállítani növényútlevelet.

Mivel a gazdanövények köre a vizsgálatok alapján egyre bővül, a Bizottság az e célra kialakított honlap-oldalon naprakészen vezeti a növényútlevél-köteles növények jegyzékét.

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en.htm

A felsorolt, mintegy negyven növény közül korábban csupán néhány volt növényútlevél köteles. E határozat hatályba lépésével azonban már az olajfa, levendula, mirtusz, rozmaring, babér, meténg, a kávécserje, stb. forgalmazása is növényútlevélhez kötött. Ezért a jegyzékben szereplő növények termelőinek, előállítóinak, gyűjtőraktározóinak és nagykereskedelmi forgalmazóinak be kell jelentkezniük a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalba a növény-egészségügyi nyilvántartásba vételük érdekében. A kormányhivatal megadja a további tájékoztatást a forgalmazáshoz és elvégzi a szükséges ellenőrzéseket. Ezek a növény-egészségügyi ellenőrzések biztosíthatják a kórokozó esetleges jelenlétének korai észlelését és tovább terjedésének megakadályozását.

Felhívjuk az érintett gazdálkodók, forgalmazók figyelmét, hogy saját tevékenységük védelme érdekében jelentsék be a kormányhivatalnak, ha valamely, a fenti listán szereplő gazdanövény növényútlevél nélkül, tehát nem ellenőrzött forrásból érkezne hozzá más tagállamból vagy hazai árutermelőtől.

Kérjük, ha bárki észleli a betegség valamilyen tünetét vagy annak gyanúját, haladéktalanul jelentse be az illetékes kormányhivatalnak az alábbi linken elérhető űrlapon: (háttér link: http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/bejelenetes-kotelezett-karositok)

A baktérium behurcolásának elkerülése érdekében harmadik országból semmilyen növényt ne hozzon magával még saját célra sem, csak növény-egészségügyi bizonyítvány kíséretében!

A fenti intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Unión belüli szabad árumozgás adta lehetőségek kihasználásával egyidejűleg, hosszú távon sikerüljön fenntartani a növény-egészségügyi biztonságot.

A Xylella fastidiosa baktérium okozta megbetegedések tüneteit mutató képek forrása:

https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/photos

nebih