A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara országos vezetősége találkozót kezdeményezett a Vas Megyei Területi Szervezet vezetőségével. Az egyszerűség kedvéért alább idézzük a teljes meghívót, hogy az okok és a témakörök világosak legyenek. Vezetőségünk ezúton is megköszöni a lehetőséget, hogy alkalmunk volt közvetlenül véleményt mondani az országos vezetőség tagjainak a növényvédős társadalmat foglalkoztató kérdésekről. Szinte teljes létszámban képviseltük Vas Megyét, a 6 fős vezetőségből 5 fő jelen tudott lenni, és több bizottsági elnök is.

A MEGHÍVÓ ITT!!

Vas Megye részéről már a megbeszélés elején tisztáztuk, hogy Both Gyula elnök úr által az adott témákról kifejtett vélemény nem a saját személyes véleménye, hanem olyan közösen kialakított vezetőségi álláspont, amit részletes megbeszéléseken alakítottunk ki, a fontosabb kérdésekben pedig a teljes tagság véleményét kikértük. Mi tavaly is és idén is 9-9 vezetőségi ülést tartottunk, szemben az SZMSZ által előírt minimum 2-vel. Tisztáztuk azt is, hogy felvetéseink sohasem személyeskedőek, kritikáink nem személyekről hanem véleményekről, cselekedetekről, döntésekről szólnak.

Hamar tisztázódott, hogy igazán komoly nézetkülönbség csak néhány témában van, mivel álláspontunkat mindig igyekeztünk időben kifejteni, így több kérdésben a mi kezdeményezésünkre és véleményünk mentén alakult ki a hivatalos kamarai álláspont. Ilyen történet pl. az elektronikus vény kérdése, amit nagyon határozottan kértünk, és ami komoly viták után, de zöld utat kapott. A lehetősége bekerült a jogszabályba, és a kezdeti döccenők után egy olyan kérdés, amit az országos vezetőség és mi is sikertörténetként értékelünk.

A növényvédős felelősségi viszonyainak kérdésében volt egy nyílt szakmai vitánk a legutóbbi küldöttközgyűlés alkalmával. Az országos vezetés egy apró kiigazítással elintézettnek tekintette volna ezt a kérdést, mi egy kidolgozott, és ettől koncepciójában is eltérő javaslattal éltünk. Javaslatunk lényege az volt, hogy mindenki azért feleljen a növényvédelem során, amilyen konkrét tevékenységet végez, és senkit se lehessen olyasmiért felelősségre vonni, amire nincs hatásköre. Azt a kitételt, hogy egy vény felírása olyan felelősséget vonjon maga után, ami olyan folyamatokra is kiterjed, amire a növényvédő mérnöknek nyilvánvalóan nem lehet ráhatása, abszurdnak, tévesnek, sőt alkotmányellenesnek tartjuk. Ha egy hatóság ilyet erőltet, az az ő rosszul felfogott érdekét tükrözi, hogy minél hamarébb találjon felelőst, kamaránk tagjainak ez a hozzáállás elfogadhatatlan. Ezt bizottság felállítása, majd nagyelnökségi ülés követte, ahol többségében a mi álláspontunk látszott, mint közös álláspont körvonalazódni. Arról, hogy kamaránk vezetése pontosan milyen javaslatot nyújtott be ebben a kérdésben a jogalkotó felé, arról azóta sem kaptunk semmilyen tájékoztatást. Kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy a jelenleg tervezett jogszabály változtatás során ezt a témakört nem érintik.

Az oktatás témakörében sok fontos részlet tisztázása megtörtént, bizonyos témákat közösen újraértelmeztünk. Ebben a témakörben látványosan közeledtek az álláspontok.

A permetező gépek műszaki felülvizsgálata. Ebben a kérdésben mindig elismertük Bakonyi István tagtársunk magas szintű szakmai munkáját. Az általa kidolgozott rendszer alkalmas lett volna a feladat elvégzésére. Azt a gondolatot, hogy a Növ. Véd. Kamara kapja a jogosultságot a permetező gépek felülvizsgálatára támogattuk, mivel ezzel a kamaránk egy olyan jövedelemforráshoz jutott volna, ami független a mindenkori kormány éves költségvetésétől. Sajnáljuk, hogy ez a lehetőség nem realizálódott.

Az adatvédelem kérdésében elvi vitánk nincs az országos vezetőség hivatalos álláspontjával. Többszöri kérésünkre már az adatvédelmi szabályzatunk is elérhető a honlapunkon. Már csak be kellene tartani. Mi ezt őszintén és következetesen képviseljük, de azt tapasztaljuk, hogy többen ezt még „úri huncutságnak” tartják, és a hatóság első kérésére hajlandóak olyan adatokat is kiadni, amit az adatvédelmi szabályzatunk alapján nem lehetne. Kértük az Országos Elnökséget, hogy képviseljen következetes álláspontot, ezt megerősítendő pedig kértük, hogy a jövőben módosítsuk az etikai és fegyelmi szabályzatot olyan módon, hogy az adatvédelmi szabályzat megsértése egyben az etikai és fegyelmi szabályzat megsértését is jelentse.

Két olyan témakör maradt, ahol valódi és komoly vitánk van, és ahol álláspontjaink nem közeledtek.

A növényvédelmi szakirányítói szerződéssel kapcsolatban határozott és sokszor hangoztatott véleményünk, hogy ha területi alsó határ nélkül mindenkire kötelezővé teszik, akkor az betarthatatlan. Nyilvánvalóan betarthatatlan, mivel 1 aláíró növényvédő mérnökre országosan megközelítőleg 250 regisztrált földhasználó jut, igen nagy részük kevesebb, mint 10 ha szántót vagy kevesebb, mint 1 ha szőlőt vagy gyümölcsöst művel. Ha betarthatatlan, akkor nem szolgálja a kamaránk érdekeit, és nagyon komoly ellenállást fog kiváltani a termelői oldalról. Az országos vezetés ennek ellenére támogatta ezt a verziót, és ma is ezt teszi. Az eredményt tudjuk. Ha újra ezzel a tartalommal jön ki a jogszabály és a kamaránk nem emeli fel ellene a szavát, még keményebb válasz jöhet a gazdák érdekképviseletétől.

A MANOK Kft helyzete: ez a legkeményebb vitás kérdésünk. Tények: A MANOK Kft létrejöttekor, 2015 januárjától egészen addig az időpontig, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a permetező gépek bemérése nem a kamaránkhoz fog tartozni, egy többségi magánszemélyek által tulajdonolt gazdasági társaság volt, amiben az országos kamara tulajdonrésze 33% volt. Amit már az elejétől fogva is etikátlannak tartottunk az az, hogy folyamatosan mint a „Növényvédő Kamara Kftje” volt említve. Nem volt az. A Kamara a magánszemélyek üzletrészeit 2016 szeptember 15.-én vásárolta meg, azóta tényleg a kamara tulajdona. Dr. Tarcali Gábor Elnök Úr a témakör felvezetőjében elmondta, hogy a kezdeti tulajdonosi szerkezetre azért volt szükség, mivel a kamara saját maga nem lett volna képes létrehozni és üzemeltetni egy 100%-os tulajdonú Kft-t, majd a gondolatsor végén közölte, hogy az immár felvásárolt Kft működése stabil és biztosított. Mikor felhívtuk figyelmét az ellentmondásra, hogy véleményünk szerint már kezdetben is egyedül a kamarának kellett volna alapítania gazdasági társaságot a gazdálkodási tevékenységének hatékonyabbá tételének céljából, az mondta, hogy a döntés jogszerű volt, és Vas Megye képviselője kivételével mindenki megszavazta. Ahogyan azt a döntést is, hogy a kamara a permetező gépek felülvizsgálatára frissen megkapott jogosultságát az akkor még többségében magánszemélyek által tulajdonolt MANOK Kft-re ruházza át. Akkor nem hangsúlyozták ki azt a nyilvánvaló tényt, hogy ebből a tevékenységből várhatóan keletkező haszon is az üzletrészek arányában lesz felosztva. A Vas Megyei vezetőség határozott álláspontja továbbra is az, hogy etikailag elfogadhatatlan a kamarai kizárólagos jogosultság többségében magántulajdonú kft-be való csatornázása. Arra a kérdésünkre, hogy ha minden jogszerű volt, akkor miért kellett kivásárolni a Kft-t, az volt a válasz, hogy „ne adjunk további támadási felületet”. A jogosultság jogszabályi megszüntetésével a MANOK Kft-nek etikátlanul átadott jogosultsági történet is megszűnt, így ebben az ügyben utólag nem kívánunk etikai vizsgálatot kezdeményezni. Véleményünk továbbra is az, hogy etikátlan történet volt, ami nagy kárt okozott a kamarának.

Többször kértek minket a többségi álláspont tiszteletben tartására. Kicsiny súlyú kérdésekben ezt természetesen magunktól is megtesszük, hiszen egy nagyobb közösség csak így működhet. Sarkalatos, az egész kamara jövőjét meghatározó vagy azt veszélyeztető kérdésekben viszont továbbra is fenntartjuk magunknak a szólásszabadság és szabad véleményalkotás jogát. Hogy miért is? Csak egy talán kissé távolinak tűnő, de jól érthető példát had idézzünk: ma egyedül Magyarország képvisel határozott álláspontot az Európai Unióban az illegális bevándorlók ellenni védekezés szükségességéről. Hallgassunk a másik 27 tagállam vezetőinek véleményére, vagy képviseljük a hazai választók elsöprő többségének a véleményét? Látjuk, hogy az Európai vezetők annyira elköteleződtek a korábbi döntéseik mellett, hogy a tények figyelmen kívül hagyják, csak igen lassan, és nagy nyomásra változtatnak egy kicsit. Talán ha ők is megkérdeznék választóikat…

Kijelentjük, hogy a jelenlegi Országos Elnökséggel a vitát lezártnak tekintjük. Bízunk benne, hogy a 2017 eleji kamarai választáson több jelölt is megméretteti magát az országos tisztségekre. Őszintén kíváncsiak vagyunk rá, hogy a tagság többsége tényleg a jelenlegi országos vezetés által kijelölt úton kíván-e haladni?

VMNK VEZETŐSÉGE