A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége / Molnár János/

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, NAK, EU, ECPA, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2017. április:

– A 63. Növényvédelmi Tudományos Napok ülése és a Magyar Növényvédelmi Társaság 10. közgyűlése (2017.02.21. – MTA Székház, 2017.02.22. MTA Intézetek):
A rendezvényen készült fényképek gyűjteménye – http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/63NTN/KEPEK/index.html
Rövid beszámoló a 63. Növényvédelmi Tudományos Napok rendezvényről – http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/63NTN/Rovid_beszamolo_63NTN.pdf

– Éled a természet, élednek az erdőtüzek!
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/eled-a-termeszet-elednek-az-erdotuzek

 

– Fontos határidő közeledik az anyagok és keverékek osztályozásában, címkézésében és csomagolásában (2017. június 1):
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/fontos-hatarido-kozeledik-anyagok-es-keverekek-osztalyozasa-cimkezese-csomagolasa- 

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

–  A Bizottság (EU) 2017/357 végrehajtási rendelete (2017. február 28.) a ciklaniliprol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása megtagadásáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0357&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/358 végrehajtási rendelete (2017. február 28.) az akrinatrin hatóanyag 540/2011/EU végrehajtási rendelet szerinti jóváhagyási feltételeinek megerősítéséről 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0358&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/359 végrehajtási rendelete (2017. február 28.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az oxifluorfen hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0359&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/360 végrehajtási rendelete (2017. február 28.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a buprofezin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0360&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/375 végrehajtási rendelete (2017. március 2.) a proszulfuron hatóanyagnak mint helyettesítésre jelölt anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0375&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/377 végrehajtási rendelete (2017. március 3.) a Pseudozyma flocculosa ATCC 64874 törzs hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0377&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/405 rendelete (2017. március 8.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található szulfoxaflór megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0405&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/406 végrehajtási rendelete (2017. március 8.) a pepino mozaikvírus VX1 jelű hipovirulens izolátuma kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0406&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/407 végrehajtási rendelete (2017. március 8.) a jódszulfuron hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0407&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/408 végrehajtási rendelete (2017. március 8.) a pepino mozaikvírus VC1 jelű hipovirulens izolátuma kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0408&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/409 végrehajtási rendelete (2017. március 8.) a hidrogén-peroxid egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0409&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/419 végrehajtási rendelete (2017. március 9.) az Urtica spp. egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0419&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/427 végrehajtási határozata (2017. március 8.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló sürgősségi intézkedésekről szóló 2012/535/EU bizottsági végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2017) 1482. számú dokumentummal történt) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0420&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/428 végrehajtási rendelete (2017. március 10.) az agyagos faszén egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0428&from=HU 

– 9/2017. (III. 6.) FM rendelet a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról 

Megjelent: MK 2017/32. (III. 6.) 

Hatályos: 2017. 03. 07., 2017. 04. 01. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700009.FM&txtreferer=00000001.txt 

– A Bizottság (EU) 2017/438 végrehajtási rendelete (2017. március 13.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az abamektin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0438&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/478 végrehajtási határozata (2017. március 16.) bizonyos tagállamoknak egyes fajok tekintetében a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az erdészeti szaporítóanyagok, a répavetőmagok, a zöldségvetőmagok, illetőleg az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettségek alól történő mentesítéséről és a 2010/680/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2017) 1662. számú dokumentummal történt) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0478&from=HU 

– 2017. évi XVI. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról 

Megjelent: MK 2017/37. (III. 16.) 

Hatályos: 2017. 04. 15., 2017. 06. 15. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700016.TV&txtreferer=00000001.txt 

– A Bizottság (EU) 2017/487 végrehajtási határozata (2017. március 17.) a 2005/51/EK határozatnak a peszticidek és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által szennyezett talajnak az Unióba, dekontaminálás céljára történő behozatalára engedélyezett időszak tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2017) 1693. számú dokumentummal történt) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0487&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/555 végrehajtási rendelete (2017. március 24.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a 686/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletének B. részében felsorolt számos hatóanyag jóváhagyási időtartama kiterjesztésének tekintetében történő módosításáról (AIR IV megújítási program) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0555&from=HU 

– 14/2017. (III. 23.) FM rendelet a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 

Megjelent: MK 2017/43. (III. 23.) 

Hatályos: 2017. 03. 31. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700014.FM&txtreferer=00000001.txt

– Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke 2017. március 13-i állapot szerint:
http://www.gmgi.hu/index.php?Nyelv=1&ID=133

Az Európai Bizottság növényvédő szerekkel kapcsolatos aktuális tevékenysége (adatbázis, fenntartható használat, hatóanyagok engedélyezése, MRL, jogalkotás, stb.):
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides_en

– Az Európai Bizottság növényvédőszer-engedélyezéssel, illetve növényvédőszer-maradékkal kapcsolatos jogszabályalkotást illető tevékenységével foglalkozó aktuális szakmai ülések napirendjei és döntéseinek legutóbb megjelent összefoglaló beszámolói:
http://ec.europa.eu/food/plant/standing_committees/sc_phytopharmaceuticals_en

– A növényvédőszer-maradékok határértékei megtalálhatók az Európai Unió peszticid adatbázisában:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

– A növényvédő szer hatóanyagok felülvizsgálatáról:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-novenyvedo-szer-hatoanyagok-felulvizsgalatarol

Nincs rákkeltő hatása a glifozátnak:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/nincs-rakkelto-hatasa-a-glifozatnak

– Crop Protection European Regulatory Conference 15th-16th March 2017 (program és előadások):
http://www.ecpa.eu/events/ecpa-ecca-regulatory-conference-2017

Az emberi egészséget veszélyeztetik a hamis növényvédő szerek:
http://www.nak.hu/en/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/93383-az-emberi-egeszseget-veszelyeztetik-a-hamis-novenyvedo-szerek

– EU-s jóváhagyás a Dow és a DuPont egyesülésére:
https://www.agronaplo.hu/hirek/eu-s-jovahagyas-a-dow-es-a-dupont-egyesulesere

– Moszkvában 2016.08.09-12-én a Növénykórtani Intézet konferenciáján „Органическое производство пищевых продуктов в Европейском союзе и в Венгриии” címmel felkérésre oroszul megtartott szakmai előadásom megjelent oroszul nyomtatásban is a kiadvány 161-167. oldalán:
http://www.vniikormov.ru/pdf/mnogofunktcionalnoe-adaptivnoe-kormoproizvodstvo-11-59.pdf

– Orosz kutatók tudományos szakcikk sorozat 2. és 3. cikk megjelentetésének elősegítése az Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica honlapján ugyancsak személyes felkérésre:
2. cikk – http://akademiai.com/doi/abs/10.1556/038.51.2016.2.2
3. cikk – http://akademiai.com/doi/abs/10.1556/038.51.2016.2.3

– 2017. évi növényvédelmi előrejelzések:
http://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes/orszagos-elorejelzes

– Agrofórum 2017. áprilisi számának tartalma:
http://www.agroforum.hu/

– Mezőhír 2017. áprilisi számának tartalma:
http://mezohir.hu/mezohir/   

– Növényvédelem folyóirat 2017/04. szám tartalomjegyzéke:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/

– Agroinform.hu:
http://www.agroinform.com/

– Agrárágazat.hu:
http://www.agraragazat.hu/ 

– Agrotrend.hu:
http://www.agrotrend.hu/

                                               Budapest, 2017.04.15.                                                    Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok:                Dr. Molnár János 

 

 

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége /a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, NAK, EU, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2017. március:

– A 63. Növényvédelmi Tudományos Napok ülése és a Magyar Növényvédelmi Társaság 10. közgyűlése (2017.02.21. – MTA Székház, 2017.02.22. MTA Intézetek):
Plenáris előadás – Tóth Miklós és Szentesi Árpád – 100 éve született Jermy Tibor

AgrozoológiaiSzakosztály bevezető előadása – Szentesi Árpád – A növényevő rovarok táplálékspecializációjáról

Növénykórtani Szakosztály bevezető előadása – Hornok László – Vörös József (1929-1991)

Gyomnövények, Gyomirtás Szakosztály bevezető előadása – Kádár Aurél és Horváth Károly – Professzor Újváris Miklós életútja és munkásságának hatása

A földművelésügyi miniszter 2017. március 3-án átmeneti időre, általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el az erdőkben:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/allami-foldekert-feleleos-allamtitkarsag/hirek/matol-tilos-az-erdokben-tuzet-gyujtani

– Minden tavaszi tarló és erdőtűz emberi mulasztás miatt keletkezik!
http://portal.nebih.gov.hu/-/minden-tavaszi-tarlo-es-erdotuz-emberi-mulasztas-miatt-keletkezik- 

– Megemelt összegű támogatás az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédő szerek megvásárlásához:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megemelt-osszegu-tamogatas-az-amerikai-szolokaboca-elleni-novenyvedoszerek-megvasarlasahoz

– A növényvédő szer hatóanyagok felülvizsgálatáról:
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szer-hatoanyagok-felulvizsgalatarol

A növényvédő szerek és termésnövelő anyagok hazai engedélyezésével kapcsolatos adatbázisok:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/adatbazisok-noveny

– Magyarországon engedélyezett növényvédő szerek hivatalos adatbázisa keresővel együtt:
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso

– Nemzeti Jogszabálytár jogszabálykeresővel együtt:
http://www.njt.hu 

– EU Jogszabálykereső:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

–  A Bizottság (EU) 2017/157 végrehajtási rendelete (2017. január 30.) a tiabendazol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0157&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/167 végrehajtási határozata (2017. január 30.) a 2008/90/EK tanácsi irányelv I. mellékletében szereplő, nem rovarmentes környezetben, szabadföldön termesztett egyes gyümölcstermő növényfajokhoz tartozó prebázis anyanövények és szaporítóanyagok tanúsításának ideiglenes engedélyezése tekintetében Belgiumnak, a Cseh Köztársaságnak, Franciaországnak és Spanyolországnak biztosított ideiglenes felhatalmazásról (az értesítés a C(2017) 60. számú dokumentummal történt) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0167&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/170 rendelete (2017. január 30.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bifentrin, karbetamid, cinidon-etil, fenpropimorf és trifluszulfuron szermaradékok határértékei tekintetében történő módosításáról 1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0170&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/171 rendelete (2017. január 30.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid, azoxistrobin, ciántraniliprol, ciflufenamid, ciprokonazol, dietofenkarb, ditiokarbamátok, fluazifop-P, fluopiram, haloxifop, izofetamid, metalaxil, prohexadion, propakizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride SC1 törzs és zoxamid szermaradékok határértékei tekintetében történő módosításáról
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0171&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/195 végrehajtási rendelete (2017. február 3.) a Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendeletének a Bizottság 686/2012/EU végrehajtási rendelete mellékletének B. részében felsorolt számos hatóanyag jóváhagyási időtartama kiterjesztésének tekintetében történő módosításáról (AIR IV megújítási program)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0195&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/198 végrehajtási határozata (2017. február 2.) a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto Unióba való behurcolásának és Unión belüli terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről (az értesítés a C(2017) 460. számú dokumentummal történt) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0198&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/204 végrehajtási határozata (2017. február 3.) az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való ideiglenes eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról, valamint az Amerikai Egyesült Államok egyes területeinek az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesként történő elismeréséről szóló (EU) 2015/2416 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2017) 420. számú dokumentummal történt) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0204&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/228 rendelete (2017. február 9.) a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos testületeinek elnevezése és hatásköre tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0228&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/239 végrehajtási rendelete (2017. február 10.) az oxatiapiprolin hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0239&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/240 végrehajtási rendelete (2017. február 10.) a Satureja montana L. illóolaj egyszerű anyagként történő jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0240&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/241 végrehajtási rendelete (2017. február 10.) az Origanum vulgare L. illóolaj egyszerű anyagként történő jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0241&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/243 végrehajtási rendelete (2017. február 10.) a 686/2012/EU végrehajtási rendeletnek a metaldehid hatóanyag társjelentéstevő tagállama tekintetében történő módosításáról
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0243&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/244 végrehajtási rendelete (2017. február 10.) a linuron hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0244&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/269 rendelete (2017. február 16.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hatóanyagjegyzék tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0269&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/270 végrehajtási rendelete (2017. február 16.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szulfuril-fluorid hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0270&from=HU

– A NÉBIH laboratóriumok elérhetőségei:
http://airterkep.nebih.gov.hu/gis_portal/laborok/laborok.htm

– A NÉBIH korábban lezárult növénygyógyászati kutatásainak referencialistája (2011-17):
http://portal.nebih.gov.hu/-/pests

– A NÉBIH folyamatban lévő növénygyógyászathoz kapcsolódó kutatásai:
http://portal.nebih.gov.hu/-/tovabbi-novenygyogyaszati-kutatasok

– ,,A szőlő- és gyümölcstermesztés növényvédelmi kihívásai és aktualitásai 2017-ben” címmel, a NÉBIH és a HNT közös szervezésében növényvédelmi szakmai roadshow-t indít útjára az agrárkamara:
http://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/93457-novenyvedelmi-roadshowt-indit-a-kamara

– Közép- és kelet-európai termékfejlesztő menedzsert keres egy vezető növényvédőszer-gyártó cég magyarországi vagy lengyelországi székhellyel:
https://www.agra-net.com/agra/agrow/resources/jobs/product-development-manager—central-east-europe-529016.htm

2017. évi növényvédelmi előrejelzések:
http://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes/orszagos-elorejelzes

Agrofórum 2017. márciusi számának tartalma:
http://www.agroforum.hu/

Mezőhír 2017. márciusi számának tartalma:
http://mezohir.hu/mezohir/   

Növényvédelem folyóirat 2017/03. szám tartalomjegyzéke:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/

Agroinform.hu:
http://www.agroinform.com/

– Agrárágazat.hu:
http://www.agraragazat.hu/ 

– Agrotrend.hu:
http://www.agrotrend.hu/

Budapest, 2017.03.15.     

Dr. Molnár János