A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége

a FM, International Ragweed Society, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, EU, NAIK MGI, EWRS, IOBC EPRS, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2017. június:

– Parlagfűmaggal szennyezett díszmadáreleség került a boltokba:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/parlagfumaggal-szennyezett-diszmadareleseg-kerult-a-boltokba

– Nemzetközi Parlagfű Nap – 2017.06.24:
http://internationalragweedsociety.org/,    http://internationalragweedsociety.org/images/IRD2017.pdf

–  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felhívása az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre:
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-nemzeti-elelmiszerlanc-biztonsagi-hivatal-felhivasa-az-amerikai-szolokaboca-elleni-vedekezesre

– Megnyílt a regisztráció az EFSA tudományos testületeibe jelentkezni kívánó szakértők számára:
http://portal.nebih.gov.hu/-/megnyilt-a-regisztracio-az-efsa-panelekbe

– Légi növényvédelemhez hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek:
http://portal.nebih.gov.hu/-/legi-novenyvedelemhez-hatosagi-engedellyel-rendelkezo-szervezetek

– Engedélyezett és visszavont növényvédő szerek jegyzéke:
http://portal.nebih.gov.hu/-/engedelyezett-es-visszavont-novenyvedo-szerek-jegyzeke-list-of-plant-protection-products-authorised-and-withdrawn-
 

– Növényekkel kapcsolatos adatbázisok:
http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

Kiadványok – károsítók és betegségek tünetismertetői:
http://portal.nebih.gov.hu/-/kiadvanyok

– Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke 2017. május 24-i állapot szerint:
http://www.gmgi.hu/index.php?Nyelv=1&ID=141

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Bizottság (EU) 2017/725 végrehajtási rendelete (2017. április 24.) a mezotrion hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0725&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/753 végrehajtási rendelete (2017. április 28.) a cihalofop-butil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0753&from=HU 

– A Tanács (EU) 2017/758 határozata (2017. április 25.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény részes feleinek nyolcadik konferenciáján az A., B. és a C. melléklet módosítására irányuló javaslatokkal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0758&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/781 végrehajtási rendelete (2017. május 5.) a metil-nonil-keton hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti visszavonásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0781&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/801 végrehajtási határozata (2017. május 8.) egyes harmadik országokból származó egyes gyümölcsök tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2016/715 végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2017) 2894. számú dokumentummal történt)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0801&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/805 végrehajtási rendelete (2017. május 11.) a flazaszulfuron hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0805&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/806 végrehajtási rendelete (2017. május 11.) a Bacillus amyloliquefaciens FZB24 törzs kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0806&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/831 végrehajtási rendelete (2017. május 16.) a Beauveria bassiana 147 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0831&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/840 végrehajtási rendelete (2017. május 17.) az ortoszulfamuron hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása megtagadásáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0840&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/841 végrehajtási rendelete (2017. május 17.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek az alfa-cipermetrin, az Ampelomyces quisqualis AQ 10 törzse, a benalaxil, a bentazon, a bifenazát, a bromoxinil, a karfentrazon-etil, a klórprofam, a ciazofamid, a dezmedifam, a dikvat, a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil), az etoxazol, a famoxadon, a fenamidon, a flumioxazin, a foramszulfuron, a Gliocladium catenulatum J1446 törzse, az imazamox, az imazoszulfuron, az izoxaflutol, a laminarin, a metalaxil-m, a metoxifenozid, a milbemektin, az oxaszulfuron, a pendimetalin, a fenmedifam, a pimetrozin, az s-metolaklór és a trifloxistrobin hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0841&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/842 végrehajtási rendelete (2017. május 17.) a kis kockázatú Coniothyrium minitans CON/M/91-08 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása megújításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0842&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/843 végrehajtási rendelete (2017. május 17.) a Beauveria bassiana NPP111B005 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0843&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/855 végrehajtási rendelete (2017. május 18.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a diflubenzuron hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0855&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/856 végrehajtási rendelete (2017. május 18.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a fluroxipir hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0856&from=HU 

– Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bitertanol, klórmekvát és tebufenpirad maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. április 7-i (EU) 2017/693 bizottsági rendelethez (HL L 101., 2017.4.13.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0693R(01)&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/872 végrehajtási rendelete (2017. május 22.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0872&from=HU 

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/852 rendelete (2017. május 17.) a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg. )

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0852&from=HU 

– Helyesbítés az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 95., 2017.4.7.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625R(01)&from=HU 

– Dr. Nagy Sándornak, a Magyar Gyomkutató Társaság elnökének a 23. évi konferenciájukról angolul írt beszámolója az EWRS (Európai Gyomkutató Társaság) 138. hírlevelének 12-13. oldalán:
http://www.ewrs.org/doc/EWRS_Newsletter_No_138.pdf

– Az IOBC EPRS (Biológiai Védekezés Nemzetközi Szervezete Kelet-Palearktikus Szekciója) 2017.04.24-27-i konferenciája (VIZR – Össz-Oroszországi Növényvédelmi Intézet, Szentpétervár):

       – Az összes előadást tudományos szakcikk formájában tartalmazó kiadvány: http://iobceprs.org/8-informacionnyy-byulleten-vprs-mobb-52.html
       – Valamennyi előadás pdf file formában, valamint a konferencián készített fotók:
  http://iobceprs.org/9-prezentacii-i-foto-uchastnikov-konferencii-biologicheskaya-zaschita- rasteniy-uspehi-problemy-perspektivy.html
       – Felkérésre orosz nyelvre fordítottam a konferencián Dr. Tőkés Gábor „Authorization of biological control agents in the European Union and in Hungary” című előadását        (lásd az előbbi előadások között, valamint a szakcikket a kiadvány 354-359. oldalán)
       – Ugyancsak felkérésre oroszul adtam elő a konferencián Dr. Tóth Miklós et al. „
An improved female-targeted semiochemical lure for the European corn borer Ostrinia nubilalis Hbn. and comparison of its performance with that of synthetic pheromone” című prezentációját (lásd az előbbi előadások között, valamint az összefoglalót a kiadvány 359-360. oldalán)
       – Szintén felkérésre oroszul adtam elő a „The Word is changing around us. Are we changing? More questions than answers…” című, az IOBC EPRS megújulását elősegítő, saját előadásomat
(lásd az előbbi előadások között)

2017. évi növényvédelmi előrejelzések:
http://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes/orszagos-elorejelzes

Agrofórum 2017. júniusi számának tartalma:
http://www.agroforum.hu/

Mezőhír 2017. júniusi számának tartalma:
http://mezohir.hu/mezohir/   

Növényvédelem folyóirat 2017/06. szám tartalomjegyzéke:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/

Agroinform.hu:
http://www.agroinform.com/

– Agrárágazat.hu:
http://www.agraragazat.hu/ 

– Agrotrend.hu:
http://www.agrotrend.hu/

Budapest, 2017.06.15.                                                    

Üdvözlettel: Dr. Molnár János