A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetőség Dr. Molnár János 

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, NSZ, EU, IOBC EPRS, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2017. július:

– Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a földművelésügyi miniszter:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/allami-foldekert-feleleos-allamtitkarsag/hirek/altalanos-tuzgyujtasi-tilalmat-rendelt-el-a-foldmuvelesugyi-miniszter

– Az első órában tízezerszeresére nőhet az erdőtűz kiterjedése:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-elso-oraban-tizezerszeresere-nohet-az-erdotuz-kiterjedese

– Közös érdekünk a parlagfűmentes Magyarország:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kozos-erdekunk-a-parlagfumentes-magyarorszag

 

–  Aktuália országos parlagfű helyzetkép (2017. június):
http://portal.nebih.gov.hu/-/aktualis-orszagos-parlagfu-helyzetkep-2017-junius- 

– Agrofórum 2017. júliusi számában “A jó döntéseket könnyű megvalósítani, a rosszabbakon meg változtatni kell” címmel közli Jordán Lászlóval, a NÉBIH elnökhelyettesével készített interjúját:
http://hucpa.hu/hirek/ 

– Már a burgonyabogár sem a régi?
http://portal.nebih.gov.hu/-/mar-a-burgonyabogar-sem-a-regi- 

– Nehéz, de fontos védekezni az amerikai lepkekabóca ellen:
http://portal.nebih.gov.hu/-/nehez-de-fontos-vedekezni-az-amerikai-lepkekaboca-ellen

 

– 18 féle növényvédőszer-maradékot tartalmazó, szárított goji bogyó került a magyar boltok polcaira:
http://portal.nebih.gov.hu/-/18-fele-novenyvedoszer-maradekot-tartalmazo-szaritott-goji-bogyo-kerult-a-magyar-boltok-polcaira

– Európai összefogás a méhegészségügyért:
http://portal.nebih.gov.hu/-/europai-osszefogas-a-mehegeszsegugyert

– Több mint 3 millió forint értékű növényvédő- és talajfertőtlenítő szer megsemmisítését rendelte el a NÉBIH:
http://portal.nebih.gov.hu/-/tobb-mint-3-millio-forint-erteku-novenyvedo-es-talajfertotlenito-szer-megsemmisiteset-rendelte-el-a-nebih

– Oxifluorfen hatóanyagú készítmények visszavonása:
http://portal.nebih.gov.hu/informaciok/noveny/hivatali/novenyvedo-szer-es-termesnovelo-anyag

 

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Bizottság (EU) 2017/983 rendelete (2017. június 9.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található triciklazol maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0983&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/978 rendelete (2017. június 9.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található fluopiram, hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), izomerek összesen a gamma-izomerek kivételével, lindán (hexaklór-ciklohexán [HCH], gamma-izomer), nikotin és profenofosz maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0978&from=HU 

– 30/2017. (VI. 7.) FM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2017/82. (VI. 7.) 

Hatályos: 2017. 06. 12. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700006.FM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

– 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról 

Megjelent: MK 2017/82. (VI. 7.) 

Hatályos: 2017. 06. 08. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700029.FM&txtreferer=00000001.txt 

– 2017. évi LXIV. törvény az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról 

Megjelent: MK 2017/85. (VI. 8.) 

Hatályos: 2017. 06. 16., 2017. 10. 01., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700064.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT 

– A Bizottság (EU) 2017/1016 rendelete (2017. június 14.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található benzovindiflupir, klorantraniliprol, deltametrin, etofumeszát, haloxifop, pepino mozaikvírus VC1 jelű hipovirulens izolátuma, pepino mozaikvírus VX1 jelű hipovirulens izolátuma, oxatiapiprolin, pentiopirád, piraklosztrobin, spirotetramát, napraforgóolaj, tolklofosz-metil és trinexapak szermaradékok határértékei tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1016&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/1113 végrehajtási rendelete (2017. június 22.) a benzoesav hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1113&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/1114 végrehajtási rendelete (2017. június 22.) a pendimetalin hatóanyagnak mint helyettesítésre jelölt anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1114&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/1125 végrehajtási rendelete (2017. június 22.) az állati vagy növényi eredetű szagriasztók/tallolaj-szurok hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti visszavonásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1125&from=HU 

– Védekezési felhívás kukoricatermesztők részére: amerikai kukoricabogár:
https://magyarnovenyorvos.hu/vedekezesi-felhivas-kukoricatermesztok-reszere-2017-07-19

 

– Növényvédelmi tájékoztató: amerikai fehér medvelepke:

https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-tajekoztato-2017-06-29

Gninenko Jurij Ivanovics, Szergejeva Julia Anatoljevna és Molnár János: A Chouioia cunea fémfürkész a selyemfényű puszpángmoly hatékony parazitoidja (lásd: Növényvédelem 2017. május):
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/ 

– Orosz kutatók tudományos szakcikk sorozat 4. cikk megjelentetésének elősegítése az Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica honlapján személyes felkérésre:
http://akademiai.com/doi/abs/10.1556/038.52.2017.004?mobileUi=0

– Az IOBC EPRS (Biológiai Védekezés Nemzetközi Szervezete Kelet-Palearktikus Szekciója) 2017.06.05-09-i minszki konferenciájának állásfoglalása:
http://iobceprs.org/10-rezolyuciya-vprs-mobb-minsk-8-iyunya-2017-g.html

– 2017. évi növényvédelmi előrejelzések:
http://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes/orszagos-elorejelzes

– Agrofórum 2017. júliusi számának tartalma:
http://www.agroforum.hu/

– Mezőhír 2017. júliusi számának tartalma:
http://mezohir.hu/mezohir/   

– Növényvédelem folyóirat 2017/07. szám tartalomjegyzéke:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/

– Agroinform.hu:
http://www.agroinform.com/

– Agrárágazat.hu:
http://www.agraragazat.hu/ 

– Agrotrend.hu:
http://www.agrotrend.hu/

 

 

Budapest, 2017.07.21.                                                    

 

Üdvözlettel: Dr. Molnár János