Borókaszú: ma még hagyományos előrejelzés, de mit hoz a kutatás?

A betűzőszúval és a rézmetsző szúval ellentétben a ciprusféléken terjedőben levő borókaszú (Phloeosinus aubei) előrejelzésére még nem fejlesztettek ki feromoncsapdát. Egyre növekvő mértékű kártétle miatt viszont nagyon is indokolt a kártevő előrejelzése. Márciusban még az telelő járatban vannak a bogarak (fénykép). Április-májusban viszont már az áttelelő imágók rajzását lehetett megfigyelni. A mintegy másfél milliméteres bogarakat azonosításhoz hálóval is befoghatjuk. Egyszerűbb azonban, ha fertőzött ágakat megfelelő kinevelő ketrecbe teszünk és így figyeljük meg az imágók előjöttét. Nyár vége felé már a következő bogár-nemzedék kifejlődésével kell számolnunk. Erősen fertőzött törzsű fákon megfigyelhetjük az új röpnyílásokat, amelyeken keresztül a frissen kikelt bogarak elhagyták a fatörzset. Az MTA ATK Növényvédelmi Intézetének kutatói egy új, szeptemberben induló, az NKFIH (OTKA) által támogatott kutatási projekt keretében a kártevő viselkedését tanulmányozzák. A kutatások során a kártevő előrejelzését szolgáló csapda kifejlesztését is célul tűzték ki.

Both Gyula Prenor Kertészteti és Parképítő Kft

Bozsik Gábor és Szőcs Gábor MTA ATK Növényvédelmi Intézet

borókaszú telelőjáratban

szu 002123