A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége

Kedves Kolléga!

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, EU, EWRS, ISAAA, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2017. augusztus:

 

– Ne kockáztassuk a növényi károsítók behozatalát!
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/ne-kockaztassuk-a-novenyi-karositok-behozatalat

 

– Közérdekű védekezés a szőlőültetvények védelmében:
http://portal.nebih.gov.hu/-/kozerdeku-vedekezes-a-szoloultetvenyek-vedelmeben

 

– Tömeges amerikai kukoricabogár rajzás – kártételi veszélyhelyzet!
http://portal.nebih.gov.hu/-/tomeges-amerikai-kukoricabogar-rajzas-karteteli-veszelyhelyzet-

 

– Előzzük meg az amerikai fehér medvelepke súlyos kártételét!
http://portal.nebih.gov.hu/-/elozzuk-meg-az-amerikai-feher-medvelepke-sulyos-kartetelet- 

Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Bizottság (EU) 2017/1135 rendelete (2017. június 23.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található dimetoát és ometoát szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1135&from=HU 

 A Bizottság (EU) 2017/1161 végrehajtási határozata (2017. június 23.) a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett növénykárosítók elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó támogatási kérelmek, illetve kifizetési kérelmek, valamint a velük kapcsolatos információk benyújtására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló (EU) 2016/159 végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2017) 4221. számú dokumentummal történt) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1161&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/1164 rendelete (2017. június 22.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található akrinatrin, metalaxil és tiabendazol megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1164&from=HU 

– 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

Megjelent: MK 2017/104. (VI. 29.) 

Hatályos: 2017. 07. 01. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17104.pdf

 A Bizottság (EU) 2017/1186 végrehajtási rendelete (2017. július 3.) az állati vagy növényi eredetű szagriasztók/nyers tallolaj hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti visszavonásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1186&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/1207 végrehajtási határozata (2017. július 4.) a géntechnológiával módosított MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) kukoricakészítmények forgalombahozatali engedélyének az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megújításáról (az értesítés a C(2017) 4453. számú dokumentummal történt) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1207&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/1208 végrehajtási határozata (2017. július 4.) a géntechnológiával módosított GHB119 gyapotot (BCS-GHØØ5-8) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2017) 4457. számú dokumentummal történt 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1208&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/1209 végrehajtási határozata (2017. július 4.) a géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukoricát és a géntechnológiával módosított, a Bt11, az 59122, a MIR604, az 1507 és a GA21 génmódosítási események közül kettőt, hármat vagy négyet ötvöző kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2017) 4460. számú dokumentummal történt 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1209&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/1211 végrehajtási határozata (2017. július 4.) a géntechnológiával módosított 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8) gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2017) 4495. számú dokumentummal történt 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1210&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2017/1212 végrehajtási határozata (2017. július 4.) a géntechnológiával módosított DAS-40278-9 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2017) 4503. számú dokumentummal történt) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1212&from=HU 

– 35/2017. (VII. 6.) FM rendelet egyes agrárpolitikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

Megjelent: MK 2017/110. (VII. 6.) 

Hatályos: 2017. 07. 07. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17110.pdf 

– 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról 

Megjelent: MK 2017/110. (VII. 6.) 

Hatályos: 2017. 07. 09. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17110.pdf 

– A Bizottság (EU) 2017/1263 végrehajtási rendelete (2017. július 12.) az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében létrehozott, az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajoknak az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelet szerinti jegyzéke naprakésszé tételéről 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1263&from=HU 

– ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) 2016. évi rövid beszámolója a biotechnológia alakulásáról:
http://www.isaaa.org/resources/publications/annualreport/2016/pdf/ISAAA-Aannual_Report-2016.pdf

 

– 2017. október 18-19-én rendezik meg Debrecenben a 22. Tiszántúli Növényvédelmi Fórumot:
http://www.agroforum.hu/hirek/oktoberben-rendezik-meg-22-tiszantuli-novenyvedelmi-forumot

 

– A CEUREG Fórum (a közép- és kelet-európai növényvédőszer-engedélyező hatóságok) 21. ülése várhatóan 2017. október 24-25-én lesz Pozsonyban

 

– Az Európai Gyomkutató Társaság (EWRS) jövő évi (2018.06.17-21), szlovéniai (Ljubljana) konferenciájának első felhívása:
http://www.ewrs2018.org/news/first-circular/ 

– A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara közös munkájával kialakított növényvédelmi portál célja, az aktuális károsítókra történő figyelemfelkeltéssel, a tudatos és okszerű szerhasználat előmozdítása:
http://novenyvedelem.nak.hu/kezdo_lepesek

 

– 2017. évi növényvédelmi előrejelzések:
http://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes/orszagos-elorejelzes

 

– Agrofórum 2017. augusztusi számának tartalma:
http://www.agroforum.hu/

– Mezőhír 2017. augusztusi számának tartalma:
http://mezohir.hu/mezohir/   

– Növényvédelem folyóirat 2017/08. szám tartalomjegyzéke:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/

– Agroinform.hu:
http://www.agroinform.com/

– Agrárágazat.hu:
http://www.agraragazat.hu/ 

– Agrotrend.hu:
http://www.agrotrend.hu/

 

 

Budapest, 2017.08.17.                                                    

 

Üdvözlettel: Dr. Molnár János