Az országos kamarai elnökség a tagság adatkezelésében hozott új változtatásokat, és az oktatásban is változtatások történtek. Adatvédelmi kérdéseket tettünk fel az elnökségnek, de mint mindig a tagság tájékoztatását nem tartja fontosnak kamaránk vezetése.

Közöljük elnök úr levelét, a Hajdú megyei szervezet ötvenes éveket idéző véleményét.

pdf                                                   pdf

Dr. Tarcali elnök úr levele     Hajdú-Bihar megyei levél

Feltett kérdéseink: Válasz nélkül is közöljük.

UNIÓS adatvédelmi rendelet – GDPR. 2018. május 25-től kell alkalmazni nálunk is. Azok kerülnek a hatálya alá, akik nagy mennyiségű adatot kezelnek. Valószínű mi is. Bevezeti az adatvédelmi tisztviselő jogintézményét, amely felváltja a jelenleg hatályos ún. belső adatvédelmi felelősi pozíciót. Már folynak a képzések.

 1. Hol derül ki a nyilatkozatból, hogy a tag, vagy az oktatott hozzájárul adatainak egy honlapon történő elektronikus tárolásához, esetleges nyilvánosságra hozatalához?
 2. A központi honlap kezelője értesíti e az alanyt az adatkezelés céljáról, annak megkezdéséről, és befejezéséről / a megyei kezelő nem tud felelni a honlapon tárolt adatokért/ ?
 3. Az infó törvény és a saját adatvédelmi szabályzatunk is előírja, hogy a kezelt adatokba csak a tag, oktatott külön engedélyével nézhet bele harmadik személy. Miért kellene a vezetőségnek, bizottsági elnököknek ebbe bele látni? Ezzel nem szegjük meg a saját szabályzatunkat és a törvényt?
 4. Kényszeríthető e a kamarai tag az internetes nyilvánosságra? Más honlapokon a tag tölti fel az adatait és ő kezeli nem két különálló személy. Lehet az alapszabályba tenni ezt a kitételt, hogy a tag adatai nyilvánosak, de felhívnánk a figyelmet a VMNK tagságának kb. 30%-a szolgáltat, ezek után hányan fognak kilépni.
 5. A sok változat közül most melyiket is kell alkalmazni?
 6. Hiányzik az a rész, hogy mi indokolja az adatkezelés változtatását, kik az adatkezelők, ki az adatkezelésért a felelős személy.
 7. Tájékoztatni kell a tagot, és az adatkezelt személyt a jogairól. Ezt miért nem dolgozta ki a vezetőség?
 8. A kamarai alapszabály, SZMSZ szabályozza adatok körét, és kezelését. Jogosult e az elnökség ennek megváltoztatására a küldött közgyűlés nélkül?
 9. Mi elhisszük az elnök úrnak, hogy a honlap biztonságos, de nem ez az eljárás. Milyen biztonsági faktorok vannak, kik hányan kaptak korlátlan admin belépést, van e nyomtalanul törlő program stb.

Szemelgetés a jogszabályinkban:

 1. A kezelt adatot törölni kell, ha:
 2. a) az adat kezelése jogellenes;
 3. b) az érintett azt – törvényben előírt kötelező adatkezelést kivéve – kéri;
 4. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell az Infotv. 20.§-ában foglaltak szerint. Ez a tájékoztatás egyénileg írásban, valamint a Kamara honlapján elhelyezett közlemény formájában is megtehető.. Ha az érintett nem ért egyet a tiltakozásának elbírálása eredményeként hozott adatkezelői döntéssel, a döntés ellen a közléstől számított harminc napon belül – az Infotv. 22. §-ában foglalt módon – bírósághoz fordulhat.

Az érintettnek az illetékes területi szervezeteknek történő adatszolgáltatása egyben az országos

Kamara részére való adatszolgáltatásnak minősül. Az országos Kamara akkor használja fel, rendszerezi, tárolja stb. az adatot, ha az adat jellegéből, az azzal kapcsolatos eljárásból az feltétlenül szükséges.

Az adatkezelés megkezdése előtt az érintettet a fentiekről tájékoztatni kell.

 1. Az 1. pontban meghatározott adatok nem nyilvánosak, azokba betekinteni csak az érintett, illetve harmadik személy az érintett hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazás alapján jogosult.
 2. A tag kifejezett nyilatkozattal kérheti, illetve hozzájárulhat bizonyos adatainak (elsősorban elérhetősége) Kamara honlapján, illetve egyéb formában történő nyilvánosságra hozatalához. Erről viszont külön kell nyilatkoznia.

VMNK pirossal egészítette ki a nyilatkozatokat adatkezelőink és tagjaink védelmében. Az országos elnökség felelősséget nem akar vállalni, az általa üzemeltett honlapért, mi pedig nem tudunk.

Microsoft Word 2013 logo.svg                     Microsoft Word 2013 logo with background                     Microsoft Word 2013 logo.svg          Microsoft Word 2013 logo with background

Adatkezelő oktatás   Adatvédelem oktatott    Jelentkezési lap       Adatfeldolgozó

 Microsoft Word 2013 logo with background                    Microsoft Word 2013 logo.svg

Tag nyilatkozat            e-vény kezelő