A Földművelésügyi Minisztérium akciót indít a lejárt szavatosságú régi, elsősorban történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisíttetésére.

A készlet tulajdonosok, kezelők, érintettek számára név nélkül és költségmentesen fog történni. VMNK létrehozott egy e-mail címet novszer@vmnk.hu . Ide lehet bejelenteni a növényvédőszereket. Csak a bejelentett mennyiségeket rögzítjük. Harmadik személy nem férhet az adatokhoz. Folynak az egyeztetések, hogy régiónkét egy-két begyűjtő helyet létrehozzunk, de nagyobb mennyiséget helyből is elszállítanak. Csak a bejelentett mennyiségeket tudjuk kezelni és elszállíttatni.

Közöljük Dr. Tarcali Gábor Elnök Úr levelét.

Az ország területén feltételezhetően még napjainkban is találhatóak régmúltból itt maradt lejárt, forgalomból kivont hatóanyagú vagy nem azonosítható növényvédő szerek illegális raktárakban, elhagyott tárolókban, mezőgazdasági épületekben, egyéb helyeken. Egy 2003-as felmérés szerint az országban megközelítőleg 300 tonna ilyen növényvédő szer hulladék volt. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is végzett egy ilyen célú részleges felmérést 2010-ben, és eszerint is országszerte találhatóan voltak még ilyen régi növényvédő szer készletek.

A Földművelésügyi Minisztérium fontosnak tartja a probléma végleges megoldását, és akciót indít a lejárt szavatosságú régi, elsősorban történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisíttetésére. A minisztérium elhatározása a probléma megoldására üdvözlendő, kamaránk is többször kezdeményezte a kérdés ismételt napirendre vételét, és állami pénzügyi forrás biztosítását e célra. Az ország elemi érdeke, hogy megszabadulhassunk ezektől a veszélyes növényvédő szer hulladék tételektől.

Az FM árajánlatokat kért be egy országos szintű felmérés elkészítésére e régi növényvédő szer hulladékokról. Ahogyan korábbi levelemben tájékoztatást adtam, kamaránk beküldte árajánlatát a feladat elvégzésére. Az FM tegnapi hivatalos jelzése szerint árajánlatunk alapján a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarát választották ki a feladat elvégzésére. Rövidesen megkötjük a minisztériummal az erre vonatkozó szerződést, és hivatalos megbízást kapunk a feladat elvégzésére.

Tekintettel arra, hogy várhatóan korlátozott időtartam fog rendelkezésünkre állni a felmérés elkészítésére máris jelzem a Tisztelt Kollégáknak, hogy a megyei tagság és a kapcsolatrendszerükbe tartozó gazdálkodók közreműködésével indítsák be az információ begyűjtést a lejárt, régi növényvédő szer készletek felderítése ügyében, hogy a feladatot az erre vonatkozó hivatalos szerződés megkötése után időben el tudjuk végezni. 

Szeretném mindenki számára egyértelművé tenni, hogy a felmérés, majd ezt követően a készletek begyűjtése (amit egy erre szakosodott, az FM által közbeszerzésen kiválasztott cég fog elvégezni) a készletekért felelősök, azaz a készlet tulajdonoson, kezelők, érintettek számára név nélkül és költségmentesen fog történni. Tehát senkinek nincs oka attól tartani, hogy esetleg valamilyen szankciót foganatosít a hatóság azokkal szemben, akiknél ilyen készletek találhatók, és azokat egyébként jogszabályok általi kötelezettségük okán ez idáig nem semmisíttették meg. A felmérés és begyűjtés célja nem ez, hanem az, hogy végérvényesen megszabadulhasson az ország e veszélyes anyagoktól. A felmérés technikai lebonyolításának menete az lesz, hogy minden megyében lesz egy kijelölt felelőse, koordinátora a munka irányításának. Ez a személy az lesz, akit a minisztériumnak küldött árajánlatunkban megadott a kamara, és akinek önéletrajzát és adatait csatoltuk ehhez. A megyei felelős feladata lesz a munka koordinálása, a megyei adatok összesítése, és határidőre megküldése az országos központ felé. A megyékben fellelt veszélyes növényvédő szer hulladék készletek helyszíneinek, tulajdonosainak vagy egyéb felelőseinek adatai csak a megyei kamaráig jutnak el. Ez szükséges, mert nekik pontosan tudni kell a helyszíneket és illetékeseket, hiszen a begyűjtés is az ő koordinálásukkal fog megtörténni a helyszínekre kimenve. A megyei kamarától az országos kamara felé, illetve tovább a Földművelésügyi Minisztérium felé csak az összesített mennyiség adatok jutnak el megyei lebontásban a minisztérium által kért paraméterek szerint. Ez a kivitelezési mód így teljes anonimitást biztosít a készletek kezelőinek.

A lejárt szavatosságú növényvédő szer hulladékok felmérését és összesítését várhatóan a következő kategóriák szerinti bontásban fogja kérni a minisztérium, amit a szerződés megkötése után még egyszer, és akkor már véglegesen pontosítunk:

  • Rendszerváltás előttről származó tételek.
  • Rendszerváltás és az európai uniós csatlakozási időpont közötti időszakból származó tételek.
  • Az európai uniós csatlakozás utáni időszakból származó tételek.

A fellelt növényvédő szer hulladék tételeket név és mennyiség (kg, liter) szerint kell listázni, illetőleg a beazonosíthatatlan készleteket ismeretlen por, granulátum vagy folyadék (kg, liter) jelöléssel.

A feladat elvégzésének határidejéről, további részleteiről, az elvégzett munka díjazásáról a minisztérium és a kamara közötti szerződés megkötése után küldök további tájékoztatást.

Kérem a megyei kollégák felelősségteljes együttműködését e mindannyiunk számára kiemelten fontos feladat eredményes megoldásában.

Budapest, 2017. október 4.

          

 Üdvözlettel:

                                   Dr. Tarcali Gábor  

                                            elnök     

    Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara