A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége Dr. Molnár János 

Kedves Kolléga!

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, VNIIF, CEUREG, EU, Facebook, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2017. november:

– Cél az élelmiszerek minőségének emelése – Nagy István, az FM parlamenti államtitkára szerint a XII. Növényorvosi Napon, Gödöllőn:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/cel-az-elelmiszerek-minosegenek-emelese

– A polgárőrségnek fontos szerepe van a parlagfű elleni védekezésben:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/a-polgarorsegnek-fontos-szerepe-van-a-parlagfu-elleni-vedekezesben

Kezdődik a növényvédőszer-hulladékok begyűjtése:
http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/95266-kezdodik-a-novenyvedoszer-hulladekok-begyujtese

– Glifozát – Magyarország az engedélyezés mellett:
http://nepszava.hu/cikk/1145128-glifozat—magyarorszag-az-engedelyezes-mellett

– 2017.11.09-én ismételten szavaztak a tagállamok a glifozát megújításával kapcsolatban, döntés nem született, de november végén várható a következő szavazás:
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/glyphosate_en

– UK a neonikotinoid hatóanyagú növényvédő szerek betiltása mellett:
http://www.bbc.com/news/science-environment-41931670

– Az integrált növényvédelem nyolc alapelve – (Kiss József, Zanker Angéla és Eke István)
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2017-10-20

– Fenntartható mezőgazdaság növényvédő szerekkel vagy nélkülük? (Felhívás vitára):
https://hucpa.hu/vele-vagy-nelkule/ 

– Növényvédelmi Szövetség – Új szakmai oldal a Facebook-on:

https://www.facebook.com/Novenyvedelmi.Szovetseg/

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól 

Megjelent: MK 2017/125. (VIII. 7.) 

Hatályos: 2017. 08. 22. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700016.EMM&txtreferer=00000001.txt

–  A Bizottság (EU) 2017/1777 rendelete (2017. szeptember 29.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található Bacillus amyloliquefaciens FZB24 törzs, Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 törzs, agyagos faszén, diklórprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, hidrogén-peroxid, metaldehid, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinát és Urtica spp. szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1777&from=HU

– Az EGT Vegyes Bizottság 298/2015 határozata (2015. december 11.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2017/1809] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1809&from=HU

– Az EGT Vegyes Bizottság 298/2015 határozata (2015. december 11.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2017/1809] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1809&from=HU 

– Az EGT Vegyes Bizottság 299/2015 határozata (2015. december 11.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2017/1810] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1810&from=HU

– 52/2017. (X. 13.) FM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról 

Megjelent: MK 2017/167. (X. 13.) 

Hatályos: 2017. 10. 23.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17167.pdf

– A Bizottság (EU) 2017/1862 végrehajtási rendelete (2017. október 16.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1862&from=HU 

–  A Bizottság (EU) 2017/1915 végrehajtási rendelete (2017. október 19.) egyes vadon élő állat- és növényfajok példányai Unióba történő behozatalának tilalmáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1915&from=HU 

– 54/2017. (X. 25.) FM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet módosításáról 

Megjelent: MK 2017/171. (X. 25.) 

Hatályos: 2017. 11. 02. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700054.FM&txtreferer=00000001.txt

– Előadásom felkérésre a biotermékek EU-beli szabályozásáról Vavilov akadémikus tiszteletére az Orosz Tudományos Akadémián ökológiáról tartott konferencián (Moszkva, 2017.09.21-22)
http://vniif.ru/activities/2017/page/1447

– Inaugural network meeting of the Forest Invasive Species Network for Europe and Central Asia (REUFIS) – Photos (Budapest, 17-19.10.2017):
//www.flickr.com/photos/128106072@N05/sets/72157687546463090“>https://www.flickr.com/photos/128106072@N05/sets/72157687546463090>

– XXI. CEUREG Fórum (24-25.10.2017. Pozsony) – Elhangzott szakmai előadások:
http://www.ceureg.com/21/presentations/ 

– „Méréstechnikai alkalmazások a mezőgazdaságban” címmel a NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet által tartott konferencia (Gödöllő, 2017.11.07):
http://www.gmgi.hu/index.php?Nyelv=1&ID=147

Felhívás a 64. Növényvédelmi Tudományos Napok Konferencia rendezvényére (Budapest, 2018.02.20-21.):
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/64NTN/NTN64felhivas.pdf

– Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (1118 Budapest, Budaörsi u. 141-145. 2017.11.23. 09:30)

– VII. Ökotoxikológiai Konferencia (1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. 2017.11.24. 09:00):
https://www.facebook.com/okotox/ 

– In memoriam Pap László – (Az Agro-Chemie Kft. egykori és jelenlegi munkatársai): 
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2017-10-20

– Agrofórum 2017. novemberi számának tartalma:
http://www.agroforum.hu/

– Mezőhír 2017. novemberi számának tartalma:
http://mezohir.hu/mezohir/   

– Növényvédelem folyóirat 2017/11. szám tartalomjegyzéke:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/

– Agroinform.hu:
http://www.agroinform.com/

– Agrárágazat.hu:

http://www.agraragazat.hu   

– Agrotrend.hu:

http://www.agrotrend.hu/

                                                                               

Budapest, 2017.11.15.                                      

Üdvözlettel: Dr. Molnár János