A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János  

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, EU, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2018. január:

– Sikeresen zárultak a tárgyalások a búza export engedélyeztetése érdekében az egyiptomi növényegészségügyi hatósággal:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/sikeresen-zarultak-a-targyalasok-a-buza-export-engedelyeztetese-erdekeben-az-egyiptomi-novenyegeszsegugyi-hatosaggal

A biztonságos mezőgazdasági termelés kiinduló pontja a növényvédelem – mondta Nagy István, az agrártárca parlamenti államtitkára a Növényvédelmi Bizottság ülésén az FM-ben:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/a-biztonsagos-mezogazdasagi-termeles-kiindulo-pontja-a-novenyvedelem

– A zöldítésbe vont területeken tilos a csávázott vetőmag használata:
 
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-zolditesbe-volt-teruleteken-tilos-a-csavazott-vetomag-hasznalata

– Újabb borvidékeken (a Neszmélyi, az Etyek-Budai és a Pécsi borvidéken) azonosította a Nébih a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget:
http://portal.nebih.gov.hu/-/ujabb-borvidekeken-azonositotta-a-nebih-a-szolo-aranyszinu-sargasag-betegseget

– Növényvédelemben felhasználható, nem engedélyköteles termékek a környezettudatos felhasználók részére:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/novenyvedelemben-felhasznalhato-nem-engedelykoteles-termekek-a-kornyezettudatos-felhasznalok-resze-1

– “Olcsó gyilkos” címmel írt átfogó cikket a hamisított növényvédő szerekről a Haszon Agrár Magazin decemberi száma:
https://hucpa.hu/wp-content/uploads/2017/12/Hamisitott_2017_12.pdf 

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Bizottság (EU) 2017/2313 végrehajtási rendelete (2017. december 13.) az Unió területén belüli szállításhoz, illetve a védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz szükséges növényútlevelekre vonatkozó formai előírások meghatározásáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2313&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/2324 végrehajtási rendelete (2017. december 12.) a glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2324&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/2329 végrehajtási rendelete (2017. december 14.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2329&from=HU

– A Bizottság (EU) 2017/2352 végrehajtási határozata (2017. december 14.) az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2017) 8356. számú dokumentummal történt)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2352&from=HU

– 57/2017. (XII. 14.) FM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2017/211. (XII. 14.)

Hatályos: 2017. 12. 17.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17211.pdf

– A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2374 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. december 15.) egyes károsítók Unióba történő behurcolásának megelőzése céljából bizonyos harmadik országokból származó növények és hibridjeik termésének szállítására, tárolására és feldolgozására vonatkozó feltételek megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2374&from=HU

– HELYESBÍTÉSEK Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2017. május 4-i (EU) 2017/776 bizottsági rendelethez

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:342:FULL&from=HU

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/2393 RENDELETE (2017. december 13.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU, a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU és az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 652/2014/EU rendelet módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:350:FULL&from=HU

– Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) küldetési területén működő szervezetek hálózatba szervezése (2017/C 438/11)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:438:FULL&from=HU

– XXVIII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum (Keszthely, 2018.01.17-19):
Programok –
https://novenyvedelmi-intezet.georgikon.hu/wp-content/uploads/program_20180109.pdf
Szekcióprogramok
https://novenyvedelmi-intezet.georgikon.hu/wp-content/uploads/szekcioprogram_2018_01_09.pdf

– Dr. Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért 35. találkozója, valamint a Magyar Gyomkutató Társaság 24. konferenciája (2018.03.08-10. Nova):
http://gyomostarsasag.hu/a-tarsasag-talalkozoi/talalkozok-2010/talalkozunk-2018-ban-is

– ISCE (International Society of Chemical Ecology) 34. éves ülése Budapesten 2018.08.12-18-án (East meets West. Budapest brings chemoecologists together):
http://isce2018.premium.shp.hu/ 

– A Horizon 2020 Emphasis (a kártevők és a káros idegen fajok hatékony kezelése: integrált megoldások a mezőgazdaságban) nevű projekthez „korai alkalmazókat” keresnek:
http://novenyvedelem.nak.hu/hirek/legyen-emphasis-korai-alkalmazo

– Az év emlőse 2018-ban – a földikutya fajcsoport:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-ev-emlose-a-foldikutya

– Az év rovara 2018-ban – az óriás-szitakötő (Anax imperator):
http://mttmuzeum.blog.hu/2017/12/19/az_ev_rovara_2018-ban_az_orias-szitakoto_anax_imperator

– Az év madara 2018-ban – a vándorsólyom (Falco peregrinus):
http://www.mme.hu/2018-ev-madara-vandorsolyom

– Az év vadvirága 2018-ban – a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe):
http://mttmuzeum.blog.hu/2018/01/03/kiderult_mi_az_ev_vadviraga_2018-ban

– Az év fája 2018-ban – a virágos kőris (Fraxinus ornus):
http://erdo-mezo.hu/2017/11/20/oee-a-viragos-koris-az-ev-faja-2018-ban/ 

– Az év gombája 2018-ban – a süngomba (Hericium erinaceus)
http://www.gombanet.hu/ev-gombaja-2018

– Az év hala 2018-ban – a balin (Leuciscus aspius):
http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php

– Az év hüllője 2018-ban – az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara vivipara):
http://www.mme.hu/az-elevenszulo-gyik-az-ev-hulloje-2018-ban

Agrofórum 2018. januári számának tartalma:
http://www.agroforum.hu/

Mezőhír 2018. januári számának tartalma:
http://mezohir.hu/mezohir/   

Növényvédelem folyóirat 2018/01. szám tartalomjegyzéke:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/

Agroinform.hu:
http://www.agroinform.com/

– Agrárágazat.hu:
http://www.agraragazat.hu   

– Agrotrend.hu:
http://www.agrotrend.hu/

                                                                              

Budapest, 2018.01.15.                                     

Barátsággal és BUÉK:

Dr. Molnár János