Meghívó ! A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezete meghívja a 2018.03.02.-én 14:00 órakor tartandó éves közgyűlésére.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az ismételt Közgyűlést azonos napirendi pontokkal 2018.03.02.-én 15:00 órakor tartjuk. Az ismételt Közgyűlés a megjelentek számára létszámtól függetlenül határozatképes.

Helyszín: Új-Ebergényi Kastélyszálló Díszterme
                 9763 Vasszécseny, Kossuth Lajos utca 36.

Napirendi pontok:

Levezető Elnök: Vajkovics Balázs

 1. Tisztségviselők megválasztása.

/ Jegyzőkönyv vezető, Hitelesítők/

 1. A vezetőség beszámolója

Előadó: Both Gyula Elnök

 1. A kamara 2017.évi gazdálkodása

Előadó: Both Gyula Elnök

 1. A Felügyelő Bizottság véleménye a pénzügyi beszámolóról

Előadó: Skriba Lajos a Felügyelő Bizottság Elnöke

 1. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság Beszámolója

Előadó: Bendi Balázs Etikai és Fegyelmi Bizottság Elnöke

 1. Az Oktatási Bizottság Beszámolója

Előadó: Eredics András Oktatási Bizottság Elnöke

 1. A Növény- és Környezetbiztonsági Bizottság Beszámolója

Előadó: Ughy Péter Növény- és Környezetbiztonsági Bizottság Elnöke

 1. Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság Beszámolója

Előadó: Farkas István Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság Elnöke

 1. Szociális Bizottság Beszámolója

Előadó: Forintos Eliza Szociális Bizottság Elnöke

 1. A kamara 2018. évi munkaterve és a 2018. évi költségvetése

Előadó: Both Gyula Elnök

 1. Kitűzők átadása

Előterjesztő: Eredics András Oktatási Bizottság Elnöke

Átadó: Both Gyula Elnök

 1. Kredit alapú mérnök továbbképzésre történő átállás szavazásra bocsátása

Előadó: Eredics András

 1. Egyebek/ kirándulás, sportnap/

Előadó: Both Gyula Elnök

 

Mindenki elektronikus úton jelezzen vissza részvételi szándékáról!!!!

 

Vény bevallást mindenki postázza!!!

Ikt.sz: K-2./2018    

vmnk logo korbevagott

 

Szombathely, 2018. február 12.