A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

Kedves Kolléga!

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MGI, EU, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2018. március:

– Változás a zöldítésben – az Európai Bizottság pontosítja a növényvédőszer-használati tilalom részletszabályait:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/valtozas-a-zolditesben-az-europai-bizottsag-pontositja-a-novenyvedoszer-hasznalati-tilalom-reszletszabalyait

– Az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédő szer megvásárlásához 2018-ban is igényelhető támogatás:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/az-amerikai-szolokaboca-elleni-novenyvedoszer-megvasarlasahoz-2018-ban-is-igenyelheto-tamogatas

– Újabb külföldi burgonya tételekben talált karantén károsítót a NÉBIH:
http://portal.nebih.gov.hu/-/ujabb-kulfoldi-burgonya-tetelekben-talalt-karanten-karositot-a-nebih

– A gumórontó fonálféreg (Ditylenchus destructor) legfontosabb tápnövénye a burgonya:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-gumoronto-fonalfereg

– A karantén (zárlati) károsítók újonnan megjelent és nem elterjedt szervezetek, ellenük nem lehet engedélyezett technológia, ezért a készítmények csak szükséghelyzeti engedély kiadásával használhatók fel:
https://agronaplo.hu/szakfolyoirat/2018/02/szantofold/a-szukseghelyzeti-engedelyek-a-novenyvedelmi-kihivasok-kezelesere

                                                                                                

– A növényekkel kapcsolatos adatbázisokban bármikor megtekinthetőek a legújabb növényvédő szerek engedélyokiratai:
http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

– Kötelező adatszolgáltatás az előző évi növényvédő szerforgalomról, határidő: 2018.03.31:
http://portal.nebih.gov.hu/-/kotelezo-adatszolgaltatas-az-elozo-evi-novenyvedo-szerforgalomrol

– Az EK-műtrágyákat az áru beérkezésekor a szükséges megfelelőség-ellenőrzések elvégzése érdekében be kell jelenteni a NÉBIH-nél:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/korabbi-ek-mutragya-nyilvantartasok

Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke 2018. február 28-i állapot szerint:
http://mgi.naik.hu/hirek/forgalomba-hozatalra-engedelyezett-novenyvedelmi-gepek-jegyzeke

– Magyar Méhészeti Nemzeti Program: Környezetterhelési monitoring vizsgálat 2016–2017:
https://magyarnovenyorvos.hu/mehek-es-a-novenyvedelem http://www.omme.hu/?p=9982

– A neonikotinoid peszticidek legtöbb felhasználása veszélyt jelent a vadon élő méhekre és a méhekre, az EFSA által közzétett értékelések szerint:
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&u=https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228&prev=search

– Internetes hír lett a kutatás: „Melegben még félelmetesebbek a pókok – Legalábbis a tökbogarak számára”:
http://mta.hu/tudomany_hirei/melegben-meg-felelmetesebbek-a-pokok-108526

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Bizottság (EU) 2018/62 rendelete (2018. január 17.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról (EGT-vonatkozású szöveg):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0062&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/112 végrehajtási rendelete (2018. január 24.) a kis kockázatú laminarin hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0112&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/113 végrehajtási rendelete (2018. január 24.) az acetamiprid hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0113&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/155 végrehajtási rendelete (2018. január 31.) a hatóanyagok meghosszabbítási eljáráshoz végzendő értékelésének tagállamok közötti felosztásáról szóló 686/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0155&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/172 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. november 28.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0172&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/184 végrehajtási rendelete (2018. február 7.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a FEN 560 (más néven görögszéna vagy görögszénamagpor) és a szulfuril-fluorid hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0184&from=HU

– 4/2018. (II. 23.) FM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról:

Megjelent: MK 2018/25. (II. 23.)

Hatályos: 2018. 02. 28.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18025.pdf

                                                

– Az Osztrák Integrált Növényvédelmi Szervezet (ÖAIP)  szervezésében 2017. november 28-29-én St. Pöltenben került sor az „Ausztriai Növényvédelmi Napok” kétnapos konferenciára:
https://magyarnovenyorvos.hu/konferencia-2017-12-21

– A 2018.02.20-21-én megtartott 64. Növényvédelmi Tudományos Napokra 236 szerzőtől 60 előadás és 20 poszter érkezett. A 2017-es növényvédelmi elismerések átadása is megtörtént:
https://hucpa.hu/64-novenyvedelmi-tudomanyos-napok/ 

– Negyedik alkalommal került sor a PREGA – Precíziós Gazdálkodási és Agrárinformatikai Konferenciára 2018. február 20-21-én az Agroinform.hu, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrármarketing Centrum szervezésében:
http://www.agrarkamara.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/96115-rendszerben-mukodnek-jol-a-precizios-technologiak

– Az ECPA által 2018.03.07-08-án Brüsszelben tartott Európai Engedélyezési Konferencia kiadványa angolul olvasható:
https://ecpa.events.idloom.com/files/events/856/files/ecpa-brochure-march-2018-pdf.pdf

– A változatos formájú és színű Dendrobiumok nemzetsége mutatkozik be idén a négynapos tavaszi orchidea- és broméliakiállításon, amelyet március 15. és 18. között rendez meg a Magyar Orchidea Társaság a Vajdahunyadvárban:
http://www.agrarkamara.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/96267-dendrobiumok-az-alkalmazkodo-viragfaj

– Agrofórum 2018. márciusi számának tartalma:
https://agroforum.hu/ 

– Mezőhír 2018. márciusi számának tartalma:
http://mezohir.hu/portal/ 

– Növényvédelem folyóirat 2018/03. szám tartalomjegyzéke:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

– Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

 

Budapest, 2018.03.15.

 

Kellemes Ünnepet!

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János