A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MGI, MTI, EU, Youtube.com, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2018. április:

 

– Beszámoló a Növényvédelmi Bizottság 2018. január 12-i, a Földművelésügyi Minisztériumban megtartott üléséről:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_preview=3f794843-eb1d-e369-3b3e-00001ca57959

 

– Gábriel Géza a Növényvédelmi Nemzeti Cselekvési Terv felülvizsgálatáról:
https://www.youtube.com/watch?v=zNHQ5g_4xM0

– Permetezéskor vigyázzunk a méhekre is!
http://portal.nebih.gov.hu/-/permetezeskor-vigyazzunk-a-mehekre-is-  

 

– Tájékoztatás a neonikotinoid hatóanyagú csávázószerrel kezelt kukorica és napraforgó területekről szóló bejelentések 2018. évi rendjéről:
http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztatas-a-neonikotinoid-hatoanyagu-csavazoszerrel-kezelt-kukorica-es-napraforgo-teruletekrol-szolo-bejelentesek-2018-evi-rendjerol

 

– Légi növényvédelemhez hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek:
http://portal.nebih.gov.hu/-/legi-novenyvedelemhez-hatosagi-engedellyel-rendelkezo-szervezet-1

 

– Folytatódik a vetőburgonya fokozott ellenőrzése:
http://portal.nebih.gov.hu/-/folytatodik-a-vetoburgonya-fokozott-ellenorzese

 

– Dr. Horváth József az idegenhonos növényvírusok megjelenéséről:
https://www.youtube.com/watch?v=bwt7xxEaQzo&feature=youtu.be

 

– MTI: Az EU engedélyezte a Bayer számára a Monsanto felvásárlását:
https://www.news4business.hu/kozlemenyek/press_release.php?id=36163&no_results_total=1672&lstresults=3

 

– Pethő Ágnes: A növényvédő szerek hatóanyagokon kívüli összetevőiről, Növényvédelem 2018, 81 (56): 3 110-115.:
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=155097

 

– Novák Róbert: Összefoglaló a Tizedik Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Tanfolyamról, Magyar gyomkutatás és technológia 2017, 18. évf. 1. szám 67-74. oldal:
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=152488

 

– International Ragweed Day in 2018 is on Wednesday, June 27, 2018 (Nemzetközi Parlagfű Nap: 2018.06.27.):
https://www.wikidates.org/wwholidays/international-ragweed-day-2018.html

– Az ökológiai gazdálkodásban felhasználható egyszerű anyagok valamint forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező növényvédelmi célú készítmények és termésnövelő anyagok listája (frissített):
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/az-okologiai-gazdalkodasban-felhasznalhato-forgalomba-hozatali-es-felhasznalasi-engedellyel-rendelkezo-novenyvedelmi-celu-keszitmenyek-es-termesnovelo

 

– Korábbi EK műtrágya nyilvántartások (ugyanis az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet szerint az EK-műtrágyákat az áru beérkezésekor a szükséges megfelelőség-ellenőrzések elvégzése érdekében be kell jelenteni a NÉBIH-nél):
http://portal.nebih.gov.hu/-/korabbi-ek-mutragya-nyilvantartasok

 

– Növényvédelmi hatósági kapcsolattartó pontok: Területi kapcsolattartó pontok – Megyei kormányhivatalok elérhetőségei – Nébih elérhetőségei – 24 órás szolgálatot ellátó növény- és talajvédelmi hatósági határkirendeltségek:
http://portal.nebih.gov.hu/hu/nemzeti-novenyvedelmi-cselekvesi-terv

 

– Vizsgálóhelyek hatósági (GEP) elismerése hatáskörben eljár a Pest Megyei Kormányhivatal:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/vizsgalohelyek-hatosagi-gep-elismerese

 

– NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság budapesti és megyei laboratóriumainak elérhetőségei:
http://portal.nebih.gov.hu/kapcsolat/laboratoriumok/nebih-laboratoriumok

 

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Bizottság (EU) 2018/291 végrehajtási rendelete (2018. február 26.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a bifentrin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0291&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/296 végrehajtási rendelete (2018. február 27.) a Reynoutria sachalinensis kivonat hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0296&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/303 végrehajtási rendelete (2018. február 27.) a Reynoutria sachalinensis kivonat hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0303&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/309 végrehajtási rendelete (2018. március 1.) a propineb hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0309&from=HU

– Helyesbítés a Reynoutria sachalinensis kivonat hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról szóló, 2018. Február 27-i (EU) 2018/303 bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 59., 2018.3.1.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0303R(01)&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/484 végrehajtási irányelve (2018. március 21.) a 93/49/EGK irányelvnek a Palmae családba tartozó egyes nemzetségek és fajok szaporítóanyagai által a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) vonatkozásában teljesítendő követelmények tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0484&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/490 végrehajtási határozata (2018. március 21.) a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről szóló 2007/365/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2018) 1607. számú dokumentummal történt)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0490&from=HU

 

– Növényvédelem folyóirat 2018/03. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2018-03-07

 

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

 

– Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

 

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

– Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

 

Budapest, 2018.04.17.

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János