A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

 

Kedves Kolléga!

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MGI, EU, UN, MTA, VMNK, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2018. május:

                                              

– A korai nyári meleg miatt megnőtt az erdőtűz kockázat:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-korai-nyari-meleg-miatt-megnott-az-erdotuz-kockazat

– Időben védekezzen a parlagfű ellen!
http://portal.nebih.gov.hu/-/idoben-vedekezzen-a-parlagfu-elle-1

– Kiemelt ellenőrzések a méhek védelmében!
http://portal.nebih.gov.hu/-/kiemelt-ellenorzesek-a-mehek-vedelmeben

– Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek:
http://portal.nebih.gov.hu/-/visszavont-es-lejart-ervenyessegu-novenyvedo-szerek

– Döntött az EU a neonikotinoidok teljes betiltásáról!
https://www.agroinform.hu/novenyvedelem/dontott-az-eu-a-neonikotinoidok-teljes-betiltasarol-36383-001

– Alig egy hét maradt  az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallására:
http://portal.nebih.gov.hu/-/alig-egy-het-maradt-az-elelmiszerlanc-felugyeleti-dij-bevallasara

– Légi növényvédelemhez hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek (kiegészített):
http://portal.nebih.gov.hu/-/legi-novenyvedelemhez-hatosagi-engedellyel-rendelkezo-szervezet-1

– Indokolt-e a repce rovarölő szeres permetezése virágzásban?
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/indokolt-e-a-repce-rovarolo-szeres-permetezese-viragzasban- 

– Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke:
https://mgi.naik.hu/hirek/forgalomba-hozatalra-engedelyezett-novenyvedelmi-gepek-jegyzeke

– Növényvédelmi témákban tartott ülést a Nemzeti Agrárkamara februárban megalakult két osztálya:
https://hucpa.hu/novenyvedelmi-temakban-tartott-ulest-nemzeti-agrarkamara-februarban-megalakult-ket-osztalya/ 

– Szlovénia javaslatára az ENSZ május 20-át a méhek világnapjává minősítette 2018-tól:
https://worldbeeday.org/en/about.html

– Ripka, Géza Ferenc (2017) A magyarországi gubacsatka kutatás (Acari: Eriophyoidea) elmúlt negyedszázadának eredményei. Doctor of the Hung. Acad. of Sci. thesis, NEBIH:
http://real-d.mtak.hu/987/

– Nagy Bálint szobor ünnepélyes avatásának a várható időpontja: 2018. június 5.  Budapest Budaörsi út 141-145:
https://www.vmnk.hu/index.php/560-nagy-balint-szobor

– 10. Biológiai Növényvédelmi Nemzetközi Konferencia programja (IOBC EPRS rendezvény is) Biológiai Védekezési Kutató Intézet, Krasznodar, 2018.09.11-14:
http://www.vniibzr.ru/ru/nauchnaya-programma/,  http://iobceprs.org/eng/22-10th-international-scientific-and-practical-conference-biological-protection-of-plants-is-the-basis-of-stabilization-of-agroecosystems-formation-and-perspectives-of-the-development-of-organi.html

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

A Bizottság (EU) 2018/523 végrehajtási rendelete (2018. március 28.) a 37/2010/EU rendeletnek a fluazuron anyag maximális maradékanyag-határérték szerinti osztályozása tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0523&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/524 végrehajtási rendelete (2018. március 28.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) AQ 713 törzzsel azonos QST 713 törzse, a klodinafop, a klopiralid, a ciprodinil, a diklórprop-P, a foszetil, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a primikarb, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a pirimetanil, a kinoxifen, a rimszulfuron, a spinozad, a tiakloprid, a tiametoxam, a tiram, a tolklofosz-metil, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0524&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/555 végrehajtási rendelete (2018. április 9.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, a 2019., 2020. és 2021. évre vonatkozó többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0555&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/605 rendelete (2018. április 19.) az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumok megállapítása tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0605&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/618 végrehajtási határozata (2018. április 19.) a 2012/535/EU végrehajtási határozatnak a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2018) 2227. számú dokumentummal történt)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0618&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/631 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. február 7.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növénykárosítókkal foglalkozó uniós referencialaboratóriumok létrehozása révén történő kiegészítéséről

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0631&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/638 végrehajtási határozata (2018. április 23.) a Spodoptera frugiperda (Smith) károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2018) 2291. számú dokumentummal történt)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0638&from=HU

– Növényvédelem folyóirat 2018/04. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2018-04-24

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

– Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

– Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2018.05.24.

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János