A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, OMME, EU, Matarka, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2018. július:

                                              

– Indul a parlagfű-szezon – Idén korábban virágzik a parlagfű:
http://portal.nebih.gov.hu/-/indul-a-parlagfu-szezon-iden-korabban-viragzik-a-parlagfu

– Országos parlagfű helyzetkép (2018.07.12.):
http://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2018-07-12-   

– A parlagfű és az allergia:
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-parlagfu-es-az-allergia

–  Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer:
http://portal.nebih.gov.hu/-/onkormanyzati-parlagfu-bejelento-rendszer

– Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek:
http://portal.nebih.gov.hu/-/egyeb-parlagfu-bejelentesi-lehetosegek

– A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról:
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-parlagfu-bejelento-rendszerrol-altalaban-es-a-statuszvaltoztatas-fontossagarol

– Hatósági eljárás menete belterületen:
http://portal.nebih.gov.hu/-/hatosagi-eljaras-menete-belteruleten

– Hatósági eljárás menete külterületen:
http://portal.nebih.gov.hu/-/hatosagi-eljaras-menete-kulteruleten

– Méhrajbefogás és darázsirtás (Méhrajbefogás és darázsirtás esetén értesíthető szakemberek elérhetőségei):
http://www.omme.hu/?p=10975

– Idén is látogatható (volt) a velencei növény- és talajvédelmi kiállítás a múzeumok éjszakáján:
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/iden-is-latogathato-a-velencei-noveny-es-talajvedelmi-kiallitas-a-muzeumok-ejszakajan-2332899/  

– Nekrológ – Káldy János: Hoffmann László (1940-2017):
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=156272

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

A Bizottság (EU) 2018/755 végrehajtási rendelete (2018. május 23.) a propizamid hatóanyagnak mint helyettesítésre jelölt anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0755&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/783 végrehajtási rendelete (2018. május 29.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az imidakloprid hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0783&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/784 végrehajtási rendelete (2018. május 29.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a klotianidin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0784&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/785 végrehajtási rendelete (2018. május 29.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a tiametoxam hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0785&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/791 végrehajtási rendelete (2018. május 31.) a Közösségben a meghatározott növényegészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 690/2008/EK rendelet módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0791&from=HU

– A Bizottság (EU) 2018/832 rendelete (2018. június 5.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ciántraniliprol, cimoxanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, foszetil, mandesztrobin, mepikvát, metazaklór, propamokarb, propargit, pirimetanil, szulfoxaflór és trifloxistrobin szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0832&from=HU

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=HU

– Növényvédelem folyóirat 2018/06. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2018-07-03

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

– Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

– Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

 

 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2018.07.18.

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János