A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MGI NAIK, EU, EPPO, ISCE, Unideb, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2018. augusztus:

                                              

– Országos parlagfű helyzetkép (2018.07.26.):
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2018-07-26- 

– Miért van szükségünk a növényegészségügyre?
http://portal.nebih.gov.hu/-/miert-van-szuksegunk-a-novenyegeszsegugyre- 

— EPPO Global Database and GD Desktop (replacing PQR Since July 2018):
https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_databases/global_database

– Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el Bács-Kiskun és Csongrád megyékben:
http://portal.nebih.gov.hu/-/tuzgyujtasi-tilalmat-rendeltek-el-ket-megyeben

– Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek (utolsó frissítés dátuma: 2018. július 6.):
http://portal.nebih.gov.hu/-/visszavont-es-lejart-ervenyessegu-novenyvedo-szerek

– Az eddigi legnagyobb engedély nélküli vagy hamisított növényvédő szer fogás az Europol SILVER AXE akciója keretében:
https://hucpa.hu/az-eddigi-legnagyobb-egedely-nelkuli-vagy-hamisitott-novenyvedo-szer-fogas-az-europol-silver-axe-akcioja-kereteben/  

AgroApp – növényvédőszer kereső (ingyenes adatbázis, ahol gyorsan lehet keresni növényvédőszer, hatóanyag, kultúra illetve károsító alapján):
https://www.facebook.com/AgroApp2018/ 

– Harmadik országból származó ökológiai termékek behozatala és forgalomba hozatala:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/harmadik-orszagbol-szarmazo-okologiai-termekek-behozatala-es-forgalomba-hozatala

– Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke:
https://mgi.naik.hu/hirek/forgalomba-hozatalra-engedelyezett-novenyvedelmi-gepek-jegyzeke

– Okoskaptár menti meg a méheket?
https://magyaridok.hu/gazdasag/okoskaptar-menti-meg-a-meheket-3287084/

34.th Annual meeting of ISCE (International Society of Chemical Ecology) Program, 12-18.08.2018, Budapest:
https://isce2018.premium.shp.hu/node/31

23. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum – 8th International Plant Protection Symposium, 2018. október 17-18., Debrecen:
http://tnf.unideb.hu/ 

– A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara növényvédelmi előrejelzései:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes/orszagos-elorejelzes

– Kontschán Jenő, Kiss Enikő és Ripka Géza: Magyarország takácsatkái és laposatkái (Acari: Tetranychidae és Tenuipalpidae), Növényvédelem 2018 különszáma:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2018-07-16

– Nextreat Laboratories, safety-assessment for registration and marketing authorisation (kivételesen beemelt, hogy szükség van-e a jövőben ilyen jellegű információra?):
NEXTREAT Laboratories

– Jordán László: Szoboravatás a Budaörsi úton. Növényvédelem 2018, 79 (54): 7. 306-309:
 https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2018-07-16

– Horváth József: Megemlékezés Lehoczky János halálának 25. évfordulóján, Növényvédelem, 2018, 79 (54): 7. 313-315.
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2018-07-16

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

A Bizottság (EU) 2018/917 végrehajtási rendelete (2018. június 27.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az alfa-cipermetrin, a beflubutamid, a benalaxil, a bentiavalikarb, a bifenazát, a boszkalid, a bromoxinil, a kaptán, a karvon, a klórprofam, a ciazofamid, a dezmedifam, a dimetoát, a dimetomorf, a dikvat, az etefon, az etoprofosz, az etoxazol, a famoxadon, a fenamidon, a fenamifosz, a flumioxazin, a fluoxastrobin, a folpet, a foramszulfuron, a formetanát, a Gliocladium catenulatum (törzs: J1446), az izoxaflutol, a metalaxil-m, a metiokarb, a metoxifenozid, a metribuzin, a milbemektin, az oxaszulfuron, a Paecilomyces lilacinus (törzs: 251), a fenmedifám, a foszmet, a pirimifosz-metil, a propamokarb, a protiokonazol, a pimetrozin és az s-metolaklór hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0917&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/927 végrehajtási határozata (2018. június 27.) az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2018) 3972. számú dokumentummal történt) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0927&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/949 végrehajtási rendelete (2018. július 3.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0949&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/960 rendelete (2018. július 5.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található lambda-cihalotrin megengedett maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0960&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/968 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. április 30.) az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos kockázatértékelések tekintetében történő kiegészítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0968&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/1019 végrehajtási rendelete (2018. július 18.) az oxaszulfuron hatóanyag jóváhagyása megújításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1019&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/1043 végrehajtási rendelete (2018. július 24.) a fenamidon hatóanyag jóváhagyása megújításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1043&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/1049 rendelete (2018. július 25.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1049&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/1060 végrehajtási rendelete (2018. július 26.) a trifloxistrobin hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1060&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/1061 végrehajtási rendelete (2018. július 26.) a karfentrazon-etil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1061&from=HU 

– Növényvédelem folyóirat 2018/07. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2018-07-16

Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2018.08.14.

 

Barátsággal:                     

Dr. Molnár János