A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

Kedves Kolléga!

 

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MGI NAIK, EU, EPPO, ISCE, Unideb, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2018. szeptember:

                                              

– Tovább fokozódik a parlagfű pollenkoncentráció – Védekezzünk a parlagfű ellen!
http://portal.nebih.gov.hu/-/tovabb-fokozodik-a-parlagfu-pollenkoncentracio-vedekezzunk-a-parlagfu-ellen-  

– Országos parlagfű helyzetkép (2018.08.23.)
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2018-08-23-  

– Parlagfű információs térkép (Satelite)
http://airterkep.nebih.gov.hu/gis_portal/pir/pir.htm

– Az ökológiai másodvetésekben felmerülő gond a nagymértékű gyomosodás – leggyakrabban a parlagfű – elkerülése a következő időszakban a megfelelő fajtaválasztással, agrotechnikával kiküszöbölhető, de legalább is jelentősen mérsékelhető
http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/97559-az-okologiai-jelentosegu-masodvetesekben-megjeleno-kartetel

– Feloldották a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun és Csongrád megye területén
http://portal.nebih.gov.hu/-/feloldottak-a-tuzgyujtasi-tilalmat-bacs-kiskun-es-csongrad-megye-teruleten

– Ne kockáztassuk a növényi károsítók behozatalát! Ilyen lehet például az utóbbi néhány év egyik legveszélyesebb kórokozója, a Xylella fastidiosa baktérium!
http://portal.nebih.gov.hu/-/ne-kockaztassuk-a-novenyi-karositok-behozatalat-  

– A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara növényvédelmi előrejelzései:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes/orszagos-elorejelzes

– A növényvilág változását a növények kórokozói és kártevői is követik – a folyamatot a növényvédelemmel foglalkozó szakemberek árgus szemekkel figyelik
http://www.innoteka.hu/cikk/novenyi_korokozok_vandoruton.1771.html

– 34th Annual meeting of ISCE (International Society of Chemical Ecology) Abstract Book, 12-18.08.2018, Budapest:
https://www.chemecol.org/pastmeetings.shtml

– Miklós Tóth, János Molnár: Female attraction to click beetle (Coleoptera: Elateridae) sex pheromone: development of bisexual lures – a summary (orosz nyelvű előadásom a Biológiai Növényvédelmi Kutatóintézet 10. nemzetközi konferenciáján Krasznodárban 2018.09.12-én – lásd a kiadvány 144-145.oldalát)
http://www.vniibzr.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-_2018.pdf

 

– Kutatók éjszakája: 2018.09.28. (a kutatóhelyek zöme él a lehetőséggel)
Érdeklődni lehet az adott kutatóhely honlapján

 

– Feltárták a búza genetikai állományát, ami megnyitotta az utat jóval táplálóbb és az éghajlathoz jobban alkalmazkodó búzafajták nemesítése, a gabonaallergiában szenvedők életminősége javítása előtt
https://www.agronaplo.hu/hirek/teljesen-felterkepeztek-a-buza-genallomanyat

– A genomszerkesztés az élő szervezetek precíziós nemesítésének új technológiája, amelynek révén akár idegen gén(ek) beépítése nélkül is javíthatók olyan fontos tulajdonságok, mint például a szárazságtűrés, a betegségekkel szembeni ellenálló képesség vagy éppen az anyagcsere és a növekedés sebessége
http://magyarmezogazdasag.hu/2018/09/06/megvaltoztatni-megvaltoztathatatlant?utm_source=MM%20H%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_medium=email&utm_campaign=ezt_latnia_kell_dueboeroegtek_a_gepek_babolnan_magyarmezogazdasaghu_2018_37&utm_term=2018-09-12

 

– A dohányzók nikotinfüggőségéhez hasonlóan a méhek is rászokhatnak a rovarirtóval kezelt táplálék ízére, ráadásul minél több ilyen vegyszert fogyasztanak, annál többre is vágynak?
https://index.hu/techtud/2018/08/29/meh_fuggoseg_rovarirto/  

– CEUREG Forum XXII meeting: 29-30.10.2018, AGES Conference Centre, Spargelfeldstraße 191, A-1220 Vienna, Austria (nagy a külföldiek érdeklődése a szakmai  részvételt illetően)

– 2018. évi integrált termesztési tanácskozás: 2018.11.27.  9.30, a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság előadóterme, 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Bizottság (EU) 2018/1075 végrehajtási rendelete (2018. július 27.) az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) hatóanyagnak mint kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1075&from=HU 

 

– A Bizottság (EU) 2018/1076 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a 37/2010/EU rendeletnek az izoflurán anyag maximális maradékanyag-határérték szerinti osztályozása tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1076&from=HU 

 

– 20/2018. (VII. 27.) AM rendelet az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2018/120. (VII. 27.)

Hatályos:2018. 08. 11.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18120.pdf

 

– Helyesbítés az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendeletnek az aflatoxinok tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. február 26-i 165/2010/EU bizottsági rendelethez (HL L 50., 2010.2.27. ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0165R(06)&from=HU 

 

– A Bizottság (EU) 2018/1137 végrehajtási határozata (2018. augusztus 10.) az egyes harmadik országokból származó áruk szállítására szolgáló, fából készült csomagolóanyagokra vonatkozó felügyeletről, növényegészségügyi ellenőrzésekről és intézkedésekről (az értesítés a C(2018) 5245. számú dokumentummal történt) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1137&from=HU 

 

– Az EGT Vegyes Bizottság 225/2016 határozata (2016. december 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2018/1163] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1163&from=HU 

 

 

– Növényvédelem folyóirat 2018/08. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2018-09-13

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

– Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

 

– Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2018.09.19.

 

Barátsággal:                     

Dr. Molnár János