Tájékoztató a kreditpontos továbbképzés menetéről

Tisztelt kamarai Tagtárs!

Az NMNK Vas Megyei Területi Szervezete 2018.03.02.-i közgyűlésén a 14/2018. (03.02.)/2 számú közgyűlési határozatával elfogadta és jóváhagyta, hogy az 5 évenkénti 40 órás mérnök továbbképzésről áttérünk a folyamatos (kredit rendszerű) továbbképzésre.

Az új továbbképzési rendszer elsősorban a Vas megyei tagok számára nyújt új lehetőséget, de nem kötelezettséget, mert a továbbképzés bármelyik másik megye szervezésében is teljesíthető. A máshol teljesített továbbképzés természetesen saját „szervezést” igényel.

Azt számításba lehet venni, hogy menet közben bármikor lehetséges a csatlakozás, de csak a csatlakozástól számított öt éves ciklus elteltével állítunk ki tanúsítványt a képzési kötelezettség teljesítéséről.

A továbbképzés keretében meghirdetett előadásokon minden tag, akit az előadás témája érdekel, részt vehet még akkor is, ha nincs szüksége a továbbképzésre, vagy nem kíván csatlakozni a kreditrendszerhez, mert a rendezvények a tagok számára nyilvánosak (természetesen a jelentkezési és egyéb feltételek rájuk ugyanúgy vonatkoznak). 

A kreditrendszer azt jelenti, hogy az év során több, de rövid elfoglaltságot jelentő programot kínálunk, amelyekből válogatva az öt év során teljesíteni lehet (kell) az elvárt 40 órás óraszámot. Az előadások kiválasztása során meg kell felelnünk a miniszteri előírásnak a témakörök kiválasztása és az időarányok betartása tekintetében. Több programot kínálunk, ezért attól nem kell tartani, hogy egy-egy rendezvény kimaradása meghiúsítja a továbbképzés elismerését. Ellenben reméljük, hogy sikerül olyan, nagy érdeklődésre számot tartó előadásokat szervezni, ami a pontszerzéstől függetlenül is sokakat érdekel.

A programokat (előadás, szakmai kirándulás, szabadföldi bemutató) hosszabb távra előre nem tudjuk meghirdetni (erre nincs szervező kapacitásunk), csak mindig az aktuális programot hirdetjük meg.

Azért, hogy a kapcsolattartás, az adminisztráció kezelhető maradjon, és ne jelentsen túlzott anyagi terhet a kamarának, kérünk mindenkit, hogy adjon meg elektronikus elérhetőséget – e-mail címet.

Az e-mail cím, csak, mint levelezési cím szükséges, tehát lehet rokon, jó barát, (munkahely nem javasolt, mert az változhat!), bármilyen cím, ahol biztosított a rendszeres „postafigyelés”, és az üzenettovábbítás. Kérünk mindenkit, hogy ezt fogadja el, vegye tudomásul. Aki nem ad meg élő címet, csak a kamara honlapjáról tájékozódhat, vagy sajnos kimarad a rendszerből! Jelentkezés: az Oktatási Bizottságnak az info@vmnk.hu címre küldött üzenetben, a kapcsolattartásra megadott e-mail cím, a név, a kamarai regisztrációs száma (az ötjegyű regisztráció szám megtalálható a kamarai igazolványon, vagy a körbélyegzőn), és a költségviselő számlázási címének megadásával lehet.

A megadott elérhetőséget az Oktatási Bizottság kizárólag a képzéssel kapcsolatban tartja nyilván.  

Az előadások meghirdetésekor közöljük az előadás címét, a tervezett időtartamot, a kreditpont értéket (1 előadási óra = 1 pont), a helyszínt, az időpontot, és a hozzájárulás összegét.

A helyszínt állandó helyszínként tervezzük kiválasztani, ahol fontos szempont a megközelítés, és a parkolási lehetőség. A rendezvényeket a hét azonos napján, csütörtökön, és azonos időpontban 9 órától tartjuk (ezzel hosszú távon lehet tervezni ezt az elfoglaltságot). Amennyiben ettől eltérő szervezés, és időpont lesz (pl. szabadföldi bemutató, egy kirándulás) akkor azt hangsúlyosan közöljük.

A rendezvényeknek (természetesen) vannak költségei. Ezeket a költségeket sajnos nem lehet kizárólag a tagdíjból kigazdálkodni, ezért az éves közgyűlés, a megyei szakmai konferencia kivételével minden esetben szükségszerű, hogy hozzájárulást kérjünk. A hozzájárulás összege esetenként változó, a befizetett összegről a számlát a rendezvényen kézbe adjuk (ha a rendezvény elmarad a befizetett összeget visszafizetjük!).

Az összegyűjtött kredit pontokról minden évben tájékozódni lehet.

A kredit rendszerű továbbképzés menete a következő:

A rendezvény meghirdetése 15 nappal korábban: elektronikus úton (e-mail címre küldött levélben, és a VMNK honlapján). A felhívás tartalmazza a rendezvény időpontját, időtartamát, helyszínét, az elérhető pontszámot, az előadás címét, az előadó nevét, és a hozzájárulási költség összegét. 

Jelentkezési határidő: a rendezvényt megelőző 10. napig kell jelentkezni írásban (név, regisztrációs szám, költségviselő megnevezése). Aki nem jelentkezik, azzal nem számolunk, neve nem szerepel a jelenléti íven, stb.

Költség hozzájárulás teljesítése: a rendezvényt megelőző 7. napig át kell utalni a hozzájárulást, az átutaláson a közlemény rovatban fel kell tüntetni a nevet, és a regisztrációs számot.

Rendezvényen a továbbképzési jelenléti ív aláírása, és a hozzájárulásról kiállított számla átadása-átvétele.

Kelt: Szombathely, 2018.03.25.

                                                                                                          Eredics András

                                                                                                 Oktatási Bizottság elnöke