A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA, NOVI, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, Matarka, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2019. január:

– Világnapot kapott az élelmiszer-biztonság: az idei évtől június 7-e
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/vilagnapot-kapott-az-elelmiszer-biztonsag

– Növényvédő szer okiratok tára 2018 letölthető: engedélyek, felülvizsgálatok, módosítások, vizsgálatok, türelmi idő megállapítása, párhuzamos behozatali engedélyek, eseti / szükséghelyzeti felhasználási engedélyek gyűjtőcsomag hozzájárulások, termésnövelők, kiskultúrás engedélyek, címkétől eltérő felhasználási engedélyek
http://portal.nebih.gov.hu/-/okiratok-tara

– Betiltanák a rézvegyületeket az EU-ban, de egyelőre még kegyelmet kaptak
https://www.agroinform.hu/novenyvedelem/betiltanak-a-rezvegyuleteket-de-egyelore-meg-kegyelmet-kaptak-38674-001

– Amit az integrált növényvédelemről tudni kell
https://www.agroinform.hu/novenyvedelem/amit-az-integralt-novenyvedelemrol-tudni-kell-38576-001

– Nagy érdeklődés mellett zajlott a NAK Növényvédelmi Munkacsoportjának második ülése
https://hucpa.hu/nagy-erdeklodes-mellett-zajlott-nak-novenyvedelmi-munkacsoportjanak-masodik-ulese/  

– Megjelent az ingyenesen letölthető, nem csak Magyarországon használható természetjáró applikáció
http://www.turistamagazin.hu/megjelent-a-varva-vart-termeszetjaro-applikacio.html?kezd=30

– Az erdőfürdés az új El Camino, avagy sétálj a fák között, hogy jobban élj?
https://roadster.hu/erdoterapia/  

– Méhészek álma: a varroarezisztens méhcsalád
http://magyarmezogazdasag.hu/2019/01/01/meheszek-alma-varroarezisztens-mehcsalad

23. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum program és összefoglalók – 8th International Plant Protection Symposium programme & abstacts, 2018. október 17-18., Debrecen:
http://tnf.unideb.hu/wp-content/uploads/2018/11/23-TNF-Programme-and-Abstracts.pdf

– XXIX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 2019.01.16-18, Részletes program, Szekcióülések programja, Pannon Egyetem Georgikon Kar, „D” épület, 8360 Keszthely, Festetics u. 7.
https://novenyvedelmi-intezet.georgikon.hu/xxix-keszthelyi-novenyvedelmi-forum-2019/

– 65. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2019.02.19-20.

– Az év rovara 2019-ben – a havasi cincér (Rosalia alpina)
https://www.rovartani.hu/ev-rovara/2019-2/

 

– Az év emlőse 2019-ben – az eurázsiai hiúz (Lynx lynx)
http://www.turistamagazin.hu/a-hiuz-lett-2019-ben-az-ev-emlose.html

– Az év madara 2019-ben – a gólyatöcs (Himantopus himantopus):
http://www.mme.hu/2019-ev-madara-golyatocs

 

– Az év hala 2019-ben – a vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus):
http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php

– Az év kétéltűje 2019-ben – a foltos szalamandra (Salamandra salamandra)
http://www.mme.hu/khvsz/foltos-szalamandra-lett-az-ev-keteltuje-2019-ben

– Az év gombája 2019-ben – a bronzos vargánya (Boletus aereus)
http://www.gombanet.hu/bronzos-varganya-a-2019-ev-gombaja?cat=184

– Az év vadvirága 2019-ben – a magyar zergevirág (Doronicum hungaricum)
https://mttmuzeum.blog.hu/2019/01/03/az_ev_vadviraga_2019-ben_a_magyar_zergevirag_doronicum_hungaricum

– Az év fája 2019-ben – a sajmeggy (Prunus mahaleb)
https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/sajmeggy_ev_faja_2019

– Az év egyedi fája 2019-ben – pécsi mandulafa
http://evfaja.okotars.hu/

– Az év ásványa 2019-ben – a galenit
http://evosmaradvanya.hu/

– Az év ősmaradványa 2019-ben – a Komlosaurus carbonis dinoszaurusz lábnyoma, vagyis egy nyomfosszília
http://evosmaradvanya.hu/

 

– Tarjányi József: In memoriam Cifra Lajos (1948 – 2018), Növényvédelem 2018, 79 (54): 12. 556-557.
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2019-01-11

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Bizottság (EU) 2018/1865 végrehajtási rendelete (2018. november 28.) a propikonazol hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1865&from=HU 

– Az EGT Vegyes Bizottság 49/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1813] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D1813&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/1913 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) a tribenuron hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1913&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/1914 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) a kinoxifen hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1914&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/1915 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) a Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1915&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/1916 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a biszpiribak hatóanyag jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1916&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/1917 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) a flurtamon hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1917&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/1970 végrehajtási határozata (2018. december 11.) a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról szóló (EU) 2016/412 végrehajtási határozat módosításáról és hatályának kiterjesztéséről (az értesítés a C(2018) 8240. számú dokumentummal történt) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1970&from=HU 

– A Bizottság (EU) 2018/1981 végrehajtási rendelete (2018. december 13.) a hatóanyagként felhasznált rézvegyületeknek mint helyettesítésre jelölt anyagoknak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1981&from=HU 

– Növényvédelem folyóirat 2018/12. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2019-01-11

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

– Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

 

– Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2019.01.15.

 

Békés és sikerekben gazdag újesztendőt kívánok!

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János