A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA, NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, EWRS, zsigogyorgy.hu, Matarka, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2019. február:

Időszerű növényvédelmi teendők a közterületeken
http://www.nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/98770-idoszeru-novenyvedelmi-teendok-a-kozteruleteken

– A Kasumin 2 L szükséghelyzeti engedélye letölthető
https://magyarnovenyorvos.hu/kasumin-2-l-szukseghelyzeti-engedelye-2019-01-11

– Még vizsgálódnak a tavalyi méhpusztulások miatt
https://agronaplo.hu/hirek/meg-vizsgalodnak-a-tavalyi-mehpusztulasok-miatt

– Fipronil szennyezés miatt megtiltotta az Oxxovar 5%-os oldat összes gyártási tételének forgalmazását, felhasználását és felhasználói szintig kivonta a terméket a piacról a NÉBIH
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-nebih-visszahivta-a-mezelo-mehek-kezelesere-szolgalo-oxxovar-5-oldat-gyogyhatasu-keszitmenyt-a-hazai-piacrol

– A Nature szaklap lehozott egy tanulmányt, amely azt állítja: ha van a klotianidinnak bármilyen hatása a méhekre, akkor az inkább pozitív, mint negatív
https://www.agrarszektor.hu/noveny/klotianidin-nem-karos-a-mehekre.12697.html

– Tőkés Gábor: A növényvédő szerek és termésnövelő anyagok engedélyezésének újabb fejleményei és ellentmondásai. Az előadás elhangzott a Növényvédelmi Klub 2019.01.04-i ülésén
http://zsigogyorgy.hu/ 

– A növényvédő szerek uniós engedélyezési eljárását átláthatóbbá, a felelősségi területeket egyértelművé tévő tervről szavazott az EU Parlament
http://magyarmezogazdasag.hu/2019/01/21/novenyvedelem-es-brusszel-0

– A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2019. évben nem alkalmazható növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről szóló tájékoztatása
https://www.palyazat.gov.hu/a-vidkfejlesztsi-program-eurpai-mezgazdasgi-vidkfejlesztsi-alap-irnyt-hatsgnak-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-sorn-2019-vben-nem-alkalmazhat-nvnyvdszer-hatanyagok-valamint-az-azokat-tartalmaz-nvnyvd-szerek-krrl-szl-tjkoztatsa

– Együttműködési megállapodást írt alá a Cseber Nonprofit Kft. és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
https://hucpa.hu/egyuttmukodesi-megallapodast-irt-ala-cseber-nonprofit-kft-es-nemzeti-agrargazdasagi-kamara/ 

– Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke
https://mgi.naik.hu/hirek/forgalomba-hozatalra-engedelyezett-novenyvedelmi-gepek-jegyzeke

– Az év agrárembere 2018: növényvédelmi szakemberek a díjazottak között
https://hucpa.hu/az-ev-agrarembere-2018-novenyvedelmi-szakemberek-dijazottak-kozott/ 

– Tarcali Gábor és Csüllög Kitti: Növényorvosok a termelés, az élelmiszer, a fogyasztó és a környezet biztonságáért. Beszámoló a 13. Növényorvosi Napról. Növényvédelem 2019, 80 (55): 1. 38-44.
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/ 

– A XXIX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 2019 előadásai elérhetőek
https://novenyvedelmi-intezet.georgikon.hu/xxix-keszthelyi-novenyvedelmi-forum-2019/ 

– Balázs Ervin: A génszerkesztés szinte felbecsülhetetlen tárháza. A molekuláris biológiai módszerek elmúlt két évtizedben elért eredményei új dimenziókat tárnak fel a növényvédelem, a növénytermesztés, a növénynemesítés, az állattenyésztés és az élelmiszeripari mikrobiológia számára. Növényvédelem 2019, 80 (55): 1. 1-5.
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/ 

A Helyes Talajvédelmi Gyakorlat című kézikönyv elérhető
http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/98538-elerheto-a-helyes-talajvedelmi-gyakorlat-cimu-kezikonyv

– Kitüntetés alapítása: Nagy Bálint Emlékérem adományozása. Növényvédelem 2019, 80 (55): 1. 34.
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/ 

– 65. Növényvédelmi Tudományos Napok, Meghívó, Program (A4, A5 tördelt verzió), Kiadvány, Budapest, 2019.02.19-20.
https://mta.hu/esemenynaptar/2019-02-19-65-novenyvedelmi-tudomanyos-napok-2637,  http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/

– A Dr Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért 36. valamint a Magyar Gyomkutató Társaság 25. Konferenciája, Balatonszemes, 2019.03.07-09.
https://magyarnovenyorvos.hu/dr-ujvarosi-miklos-alapitvany-meghivoja-2019-02-02

 

– “Economics of Weed Management: Principles and practices” Workshop, Dubrovnik, Croatia, 16-17.05.2019.
http://www.ewrs.org/ 

– VIII Congress on Plant Protection: „Integrated Plant Protection for Sustainable Crop Production and Forestry“, Zlatibor, Serbia, 25-29.11.2019
http://plantprs.org.rs/eng/viii-congress-eng/

– † Dr. Bubán Tamás (1938-2018) Elhunyt Bubán Tamás, az Újfehértói Kutató Állomás egykori kutatója…
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=30359

 

– † Dr. Sallai Pál (1937-2019) Fájó a búcsú Sallai Páltól, aki hat évtizedet dolgozott a növényvédelem szolgálatában. Kelet Magyarország, 2019.01.26.
https://www.kelet.hu/fokuszban/2019/01/25/elhervadt-a-gazdak-eletfaja.kelet

– † Dr. Almádi László (1936-2019) Emlékezés: Almádi László 80 éves (a Kitaibelia botanikai folyóiratban 80. születésnapja tiszteletére megjelent közlemény)
http://real.mtak.hu/38694/1/Kitaibelia_vol211_p3_15_u.pdf

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Bizottság (EU) 2019/16 végrehajtási határozata (2018. december 14.) a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, tizedik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548782477929&uri=CELEX:32019D0016

– A Bizottság (EU) 2018/2018 végrehajtási rendelete (2018. december 18.) az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikkének (1) bekezdése szerinti, a magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra vonatkozó kockázatértékelés elvégzése érdekében követendő eljárásra vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548779661526&uri=CELEX:32018R2018

– A Bizottság (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelete (2018. december 18.) az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548782669615&uri=CELEX:32018R2019

– A Tanács (EU) 2019/53 határozata (2018. december 20.) a Rotterdami Egyezmény részes feleinek konferenciáján a megfelelőségi eljárások tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548783696584&uri=CELEX:32019D0053

– A Bizottság (EU) 2019/39 végrehajtási rendelete (2019. január 10.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548783377895&uri=CELEX:32019R0039

– A Bizottság (EU) 2019/38 rendelete (2019. január 10.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található iprodion megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548783377895&uri=CELEX:32019R0038

– A Bizottság (EU) 2019/50 rendelete (2019. január 11.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klórantraniliprol, klomazon, ciklaniliprol, fenazakin, fenpikoxamid, fluoxastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvát, hagymaolaj, tiakloprid és valifenalát megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548783696584&uri=CELEX:32019R0050

– A Bizottság (EU) 2019/58 rendelete (2019. január 14.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található linuron megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548783978402&uri=CELEX:32019R0058

– A Bizottság (EU) 2019/66 végrehajtási rendelete (2019. január 16.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekkel kapcsolatos, és az adott termékekre alkalmazandó uniós szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó, a növényeken, növényi termékeken és egyéb anyagokon végzett hatósági ellenőrzések lefolytatására vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezésekre irányadó szabályokról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548784253126&uri=CELEX:32019R0066

– A Bizottság (EU) 2019/90 rendelete (2019. január 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bromukonazol, karboxin, fenbutatin-oxid, fenpirazamin és piridabén megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548784704167&uri=CELEX:32019R0090

– A Bizottság (EU) 2019/91 rendelete (2019. január 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található buprofezin, diflubenzuron, etoxiszulfuron, ioxinil, molinát, pikoxistrobin és tepraloxidim megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548784704167&uri=CELEX:32019R0091

– A Bizottság (EU) 2019/88 rendelete (2019. január 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben található acetamiprid megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548784845419&uri=CELEX:32019R0088

– A Bizottság (EU) 2019/89 rendelete (2019. január 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bromadiolon, etofenprox, paklobutrazol és penkonazol megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548784845419&uri=CELEX:32019R0089

– Növényvédelem folyóirat 2019/01. szám tartalomjegyzéke:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/ 

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

– Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

 

– Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2019.02.15.

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János