A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA, NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, EWRS, zsigogyorgy.hu, Matarka, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2019. március:

– Vissza nem térítendő támogatás igényelhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/vissza-nem-teritendo-tamogatas-igenyelheto-az-amerikai-szolokaboca-elleni-vedekezeshez

– Növényvédelmi előrejelzés – indul a szezon, kezdődhet a lemosó permetezés
http://magyarmezogazdasag.hu/2019/02/26/novenyvedelmi-elorejelzes-indul-szezon-kezdodhet-lemoso-permetezes

– Tűzgyújtási tilalom visszavonása az ország teljes területén
https://portal.nebih.gov.hu/-/tuzgyujtasi-tilalom-visszavonasa-az-orszag-teljes-teruleten

– A drónok mezőgazdaságban történő, növényvédelmi célú alkalmazása jelenleg nem engedélyezett, arra csak a jogi környezet kialakítását követően nyílik lehetőség
https://portal.nebih.gov.hu/-/gazdalkodok-es-dron-forgalmazok-figyelmebe

– A növényvédelmi permetezéstechnika alapvető feladata, hogy biztosítsa a hatóanyag megfelelő mennyiségben, megfelelő helyre, egyenletes eloszlásban történő kijuttatását
https://agronaplo.hu/szakfolyoirat/2019/02/gepesites/permetezogepek-uzemi-beallitasa-ellenorzese

– Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke (2019. február 6.)
https://mgi.naik.hu/system/files/uploads/2019-02/forg_hoz_eng_novved_gepek_jegyz_20190206.pdf

– 2017. évi növényvédőszer-forgalmi jelentés
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/367102/2017+Szerforgalom.pdf/0a68e1ac-0e44-af7a-20cb-0ee7d3863c5e

– Az EU Bizottság javaslatára Franciaország, Hollandia, Magyarország és Svédország közös jelentéstevőként értékeli a glifozát – növényvédő szer hatóanyag – megújítását.
https://portal.nebih.gov.hu/-/franciaorszag-hollandia-magyarorszag-es-svedorszag-kozosen-ertekeli-ujra-a-glifozat-hatoanyagot

– Ripka Géza: 39 év a magyar növényvédelmi szakigazgatásban és kutatásban (A lábaik száma sok esetben nem nyolc. Érdekességek az atkákról (Arthropoda: Acari)). Az előadás elhangzott a Növényvédelmi Klub 2019.02.04-i ülésén
http://zsigogyorgy.hu/

– Antibiotikum-tilalmat sürget az Állategészségügyi Világszervezet
https://agronaplo.hu/hirek/antibiotikum-tilalmat-surget-az-allategeszsegugyi-vilagszervezet

– Európában sem lefutott még a génszerkesztés megítélése
https://agronaplo.hu/hirek/europaban-sem-lefutott-meg-a-genszerkesztes-megitelese

– Az MTA ATK Növényvédelmi Intézet tudományos főmunkatársa, Dr. Bókony Veronika a Nők a Tudományban Kiválósági Díj idei nyertese!
http://novi.agrar.mta.hu/hu/node/624

– A Magyar Növényvédelmi Társaság kitüntetettjei 2018-ban: Horváth Géza Emlékérem – Benedek Pál, Balás Géza Emlékérem – Orosz András, Rainiss Lajos Emlékérem – Korányi Dávid, Linhart György Emlékérem – Glits Márton, Vörös József Emlékérem – Poós Bernát, Ujvárosi Miklós Emlékérem – Béres Imre, Hunyadi Károly Emlékérem – Papp Zoltán, Magyar László. Növényvédelem 2019, 80 (55): 2. 76-88
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=163200

A Dr. Szelényi Gusztáv Emlékére Alapítvány kitüntetettjei 2018-ban: Lövei Gábor, ifjúsági fokozat – Valkóné Schwéger Szabina. Növényvédelem 2019, 80 (55): 2. 89-91
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=163200

A Magyar Növényvédelmi Társaság Nagy Bálint Emlékérem 2019. évi kitüntetettje: Balázs Klára. Növényvédelem 2019, 80 (55): 2. 92-93
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=163200

A Magyar Növényvédelmi Társaság oklevelével kitüntetettek 2019-ben: Szarukán István, Hubai Imre, Benyák József. Növényvédelem 2019, 80 (55): 2. 94-97
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=163200

– A Mosonmagyaróváron alapképzésben, vagy bármely posztgraduális képzésben végzettek részére „Meghívó: Magyaróvár – 200 éves – 2019.05.25. Mosonmagyaróvár”
https://magyarnovenyorvos.hu/meghivo-magyarovar-200-eves-2019-02-28

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A 2018. évi CXI. törvény egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról

https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800111.TV

– A Bizottság (EU) 2019/120 végrehajtási határozata (2019. január 24.) a 2008/90/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országból származó gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növényekre vonatkozó behozatali feltételekkel kapcsolatos eltérés kiterjesztése tekintetében történő módosításáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548785124063&uri=CELEX:32019D0120

– A Bizottság (EU) 2019/139 végrehajtási rendelete (2019. január 29.) a Beauveria bassiana IMI389521 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548948722343&uri=CELEX:32019R0139

– A Bizottság (EU) 2019/151 végrehajtási rendelete (2019. január 30.) a Clonostachys rosea J1446 törzs hatóanyagnak mint kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548948899899&uri=CELEX:32019R0151

– A Bizottság (EU) 2019/150 végrehajtási rendelete (2019. január 30.) a 686/2012/EU végrehajtási rendeletnek a növényvédő szerekben található deltametrin, diflufenikan, epoxikonazol, fluoxastrobin, protiokonazol és tebukonazol hatóanyag értékelése tekintetében kijelölt jelentéstevő tagállam módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548948899899&uri=CELEX:32019R0150

– A Bizottság (EU) 2019/149 végrehajtási rendelete (2019. január 30.) az (EU) 2015/1108 és az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az ecet mint egyszerű anyag felhasználási feltételei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548948899899&uri=CELEX:32019R0149

– A Bizottság (EU) 2019/148 végrehajtási rendelete (2019. január 30.) a propanil hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548948899899&uri=CELEX:32019R0148

– A Bizottság (EU) 2019/147 végrehajtási rendelete (2019. január 30.) a Beauveria bassiana PPRI 5339 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1548948899899&uri=CELEX:32019R0147

– A Bizottság (EU) 2019/158 végrehajtási rendelete (2019. január 31.) a metoxifenozid hatóanyagnak mint helyettesítésre jelölt anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1549383559739&uri=CELEX:32019R0158

– A Bizottság (EU) 2019/168 végrehajtási rendelete (2019. január 31.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az abamektin, a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. Aizawai, a Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, a Beauveria bassiana, a benfluralin, a klodinafop, a klopiralid, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, az epoxikonazol, a fenpiroximát, a fluazinam, a flutolanil, a foszetil, a Lecanicillium muscarium, a mepanipirim, a mepikvát, a Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, a metkonazol, a metrafenon, a Phlebiopsis gigantea, a primikarb, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a pirimetanil, a Pythium oligandrum, a rimszulfuron, a spinozad, a Streptomyces K61, a tiakloprid, a tolklofosz-metil, a Trichoderma asperellum, a Trichoderma atroviride, a Trichoderma gamsii, a Trichoderma harzianum, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol, a Verticillium albo-atrum és a ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1549383801885&uri=CELEX:32019R0168

– Az EGT Vegyes Bizottság 91/2017 határozata (2017. május 5.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2019/203]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1550068075544&uri=CELEX:22019D0203

– Növényvédelem folyóirat 2019/02. szám tartalomjegyzéke:
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=163200

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

– Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

 

– Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2019.03.15.

 

Kellemes Ünnepet kívánok!

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János