A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

Kedves Kolléga!

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA, NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, EWRS, zsigogyorgy.hu, Matarka, Index, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2019. április:

 

– Még nem késő védekezni a monília ellen
https://portal.nebih.gov.hu/-/meg-nem-keso-vedekezni-a-monilia-ellen

 

– Készülni kell a tűzelhalás betegség megjelenésére az almatermésű gyümölcsösökben
https://portal.nebih.gov.hu/-/keszulni-kell-a-tuzelhalas-betegseg-megjelenesere-az-almatermesu-gyumolcsosokben

 

– Kötelező, de jól felfogott érdekünk is a beporzó rovarok védelme
https://portal.nebih.gov.hu/-/kotelezo-de-jol-felfogott-erdekunk-is-a-beporzo-rovarok-vedelme

– Magyar Méhészeti Nemzeti Program Környezetterhelési monitoring vizsgálat, 2017-2018
https://magyarnovenyorvos.hu/upload/files/meheszet_monitoring_2018.pdf

– Beszámoló a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Növény Környezet és Élelmiszer Biztonsági Bizottságában végzett munkáról, 2018
https://magyarnovenyorvos.hu/beszamolo-2019-03-25

– A méhek védelmével kapcsolatos növényvédelmi tanácsok
https://magyarnovenyorvos.hu/a-mehek-vedelmevel-kapcsolatos-novenyvedelmi-tanacsok-2019-03-12

– Adatgyűjtés indul a tavalyi méhpusztulások felderítése érdekében
https://portal.nebih.gov.hu/-/adatgyujtes-indul-a-tavalyi-mehpusztulasok-felderitese-erdekeben

– Az ország teljes területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat
https://portal.nebih.gov.hu/-/az-orszag-teljes-teruletere-kiterjesztik-a-tuzgyujtasi-tilalmat

 

– Légi növényvédelemhez hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/legi-novenyvedelemhez-hatosagi-engedellyel-rendelkezo-szervezet-1

– Beszámoló – Gyümölcsöseink növényvédelme – Fogyatkozó hatóanyagok versus Jövőbeni lehetőségek
https://fruitveb.hu/beszamolo-gyumolcsoseink-novenyvedelme-fogyatkozo-hatoanyagok-vs-jovobeni-lehetosege/?fbclid=IwAR2VQLlivqdEqpUg-nPpJqilcK_f_r1juyXFq4MCjAUQeh264j3ZahZYPDc

– Európában is megtelepedett az ázsiai márványospoloska (Halyomorpha halys) természetes ellensége, a szamurájdarázs (Trissolcus japonicas)
http://magyarmezogazdasag.hu/2019/03/25/europaban-megtelepedett-poloska-termeszetes-ellensege

 

– Növényvédőszer-engedélyokiratok elérhetősége – Nébih közlemény
https://magyarnovenyorvos.hu/engedelyokiratok-elerhetosege-nebih-kozlemeny-2019-03-06

– Kabuki meggy gyökérsarj kezelésére szóló szükséghelyzeti engedélye
https://magyarnovenyorvos.hu/kabuki-meggy-gyokersarj-kezelesere-szolo-szukseghelyzeti-engedelye-2019-04-06

– 2019 China Pesticide Suppliers Guide
http://www.agropages.com/magazine/detail-227.htm

– Az űrből is látszott a növényvédő szereket előállító, kínai vegyi üzem robbanása Jencseng városában 2019. március 21-én
https://index.hu/kulfold/2019/03/22/az_urbol_is_latszott_a_kinai_vegyi_uzem_robbanasa/

 

– Humánorvosok, Növényorvosok, Állatorvosok II. közös konferencia előadások videói, MTA – 2018. november 29.
https://magyarnovenyorvos.hu/one-health-konferencia-eloadas-videok-2019-03-21

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/

– Joint Ambrosia rendezvény meghívó, Dunakiliti, 2019. május 29.
https://magyarnovenyorvos.hu/joint-ambrosia-rendezveny-meghivo-2019-04-02

– Nemzetközi Parlagfű Nap: 2019. június 22.
http://internationalragweedsociety.org/?p=492

 

– Március 15-e alkalmából az MTA ATK Növényvédelmi intézetének két kiváló kutatója, Dr. Barna Balázs professzor emeritus és Dr. Szőcs Gábor tudományos tanácsadóMagyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést kapott. Valamint Dr. Nagy Barnabás, az intézet nyugalmazott kutatója a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült
http://novi.agrar.mta.hu/hu/node/625

 

Haltrich Attila: Dr. Pénzes Béla a 2018. Év Agrár­embere, az Agrárinnováció Kategória Díj­ ki­tün­tetettje, Növényvédelem 2019, 80 (55): 3. 134
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=163776

Tóbiás István: Köszöntő a hatvanötödik Növényvédelmi Tudományos Napokon, Növényvédelem 2019, 80 (55): 3. 135-136
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=163776

Lakatos Tamás: Megemlékezés – Dr. Bubán Tamás (1938–2018), Növényvédelem 2019, 80 (55): 3. 137-138
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=163776

 

Eke István: Megemlékezés – Sallai Pál (1937–2019), Növényvédelem 2019, 80 (55): 3. 139-140
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=163776

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Bizottság (EU) 2019/291 végrehajtási rendelete (2019. február 19.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az 1-naftil-acetamid, az 1-naftil-ecetsav, az akrinatrin, az azoxistrobin, a fluazifop-p, a fluroxipir, az imazalil, a krezoxim-metil, az oxifluorfen, a prokloraz, a prohexadion, a spiroxamin, a teflutrin és a terbutilazin hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1552944496079&uri=CELEX:32019R0291

– A Bizottság (EU) 2019/337 végrehajtási rendelete (2019. február 27.) a mefentriflukonazol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1552945502774&uri=CELEX:32019R0337 

– A Bizottság (EU) 2019/336 végrehajtási rendelete (2019. február 27.) az 1141/2010/EU rendeletnek és a 686/2012/EU végrehajtási rendeletnek az 1-metil-ciklopropén, a famoxadon, a mankozeb, a metiokarb, a metoxifenozid, a pirimikarb, a pirimifosz-metil és a tiakloprid értékelésére kijelölt referens tagállam tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1552945502774&uri=CELEX:32019R0336 

– A Bizottság (EU) 2019/344 végrehajtási rendelete (2019. február 28.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az etoprofosz hatóanyag jóváhagyásának meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1552945821251&uri=CELEX:32019R0344 

– A Tanács (EU) 2019/448 határozata (2019. március 18.) a metoxiklórnak a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény A. mellékletébe való felvételére vonatkozó javaslatnak az Európai Unió nevében történő előterjesztéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1553889844011&uri=CELEX:32019D0448 

– A Bizottság (EU) 2019/446 végrehajtási rendelete (2019. március 19.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1553889844011&uri=CELEX:32019R0446 

– A Bizottság (EU) 2019/449 végrehajtási határozata (2019. március 18.) az egyes harmadik országokból származó egyes gyümölcsök tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2016/715 végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2019) 2024. számú dokumentummal történt) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1553890157380&uri=CELEX:32019D0449 

– A Bizottság (EU) 2019/481 végrehajtási rendelete (2019. március 22.) a flutianil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1553890723291&uri=CELEX:32019R0481 

– A Bizottság (EU) 2019/478 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. január 14.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon hatósági ellenőrzéseknek alávetendő szállítmánykategóriák tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1553890723291&uri=CELEX:32019R0478 

– A Bizottság (EU) 2019/523 végrehajtási irányelve (2019. március 21.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletének módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1553891158977&uri=CELEX:32019L0523 

– A Bizottság (EU) 2019/533 végrehajtási rendelete (2019. március 28.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, a 2020., a 2021. és a 2022. évre vonatkozó többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1553891623406&uri=CELEX:32019R0533 

Növényvédelem folyóirat 2019/03. szám tartalomjegyzéke:
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=163776

 

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

 

Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

 

MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

 

Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2019.04.15.

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János