A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János

Kedves Kolléga!

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA, NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, EWRS, zsigogyorgy.hu, Matarka, Index, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2019. május:

– Új növény-egészségügyi szabályozás lép életbe év végén az Európai Unióban
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/uj-noveny-egeszsegugyi-szabalyozas-lep-eletbe-ev-vegen-az-europai-unioban

– Idén is óvakodjunk a növényi károsítók behozatalától!
https://portal.nebih.gov.hu/-/iden-is-ovakodjunk-a-novenyi-karositok-behozatalatol-

– Június 10-ig kell teljesíteni a tömeges méhpusztulások felderítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatást
https://portal.nebih.gov.hu/-/junius-10-ig-kell-teljesiteni-a-tomeges-mehpusztulasok-felderitesehez-kapcsolodo-adatszolgaltatast

– Emelt mintaszámmal folytatódik idén a méhkockázati monitoring program
https://portal.nebih.gov.hu/-/emelt-mintaszammal-folytatodik-iden-a-mehkockazati-monitoring-program

– Néhány méhbarátnak tekintett növény negatívan befolyásolhatja a vadméh lárváinak fejlődését
http://magyarmezogazdasag.hu/2019/04/27/nem-minden-tesz-jot-vadmeheknek

– Megjelent a Darazsak – Gesta Hymenopterorum c. könyv
http://www.nhmus.hu/hu/vas_zoltan_darazsak_konyv?fbclid=IwAR3xhO3l5i9Q0hVecWXmm2I1k4u2zpkEJx4sKBnUiYWXciseKv4LQVKrKso

– Így repülnek a rovarok
https://www.facebook.com/watch/?v=2123628137935392

– Drón-sereg porozza be a kínai gyümölcsfákat
https://magyarmezogazdasag.hu/2019/04/26/dron-sereg-porozza-be-kinai-gyumolcsfakat

– Franciaország, Hollandia, Magyarország és Svédország közösen végzi a glifozát hatóanyag következő újraértékelését
https://portal.nebih.gov.hu/-/franciaorszag-hollandia-magyarorszag-es-svedorszag-kozosen-vegzi-a-glifozat-hatoanyag-kovetkezo-ujraertekeleset

– Növényvédő szer és műtrágyatilalom a zöldítésben
https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2019/04/aktualis/novenyvedo-szer-es-mutragyatilalom-a-zolditesben

– Harc a növényvédő szer hatóanyagokért?
http://magyarmezogazdasag.hu/2019/05/07/harc-novenyvedo-szer-hatoanyagokert

– Fókuszban: Közös agrárpolitika 2020
https://hucpa.hu/fokuszban-kozos-agrarpolitika-2020/

– Mi a gazdálkodók véleménye a hamisított növényvédő szerekről
https://hucpa.hu/mi-gazdalkodok-velemenye-hamisitott-novenyvedo-szerekrol/

– Lakossági felmérés a növényvédőszer-hamisításról
https://hucpa.hu/lakossagi-felmeres-novenyvedoszer-hamisitasrol/

– A Központi Statisztikai Hivatal olyan alkalmazást publikált, amely többek között több éves mezőgazdasági és területi adatok összehasonlítását is lehetővé teszi
http://www.nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/99275-osszehasonlithato-mezogazdasagi-adatok

Visszaesett a növényvédő szerek használata (forrás: AKI)
http://www.nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/99276-visszaesett-a-novenyvedo-szerek-hasznalata

A NÉBIH által kiadott Mospilan 20 SG szükséghelyzeti engedély szójában
https://magyarnovenyorvos.hu/mospilan-20-sg-szoja-szukseghelyzeti-engedelye-szojaban-2019-05-05

– A NÉBIH által kiadott Viballa szükséghelyzeti engedélye napraforgóban
https://magyarnovenyorvos.hu/hatarozat-viballa-szukseghelyzeti-engedelyerol-2019-05-12

– Figyeljünk a megbújó parlagfűre!
https://magyarnovenyorvos.hu/figyeljunk-a-megbujo-parlagfure-2019-05-12

– Mitől feketedik a dió?
https://magyarmezogazdasag.hu/2019/05/01/mitol-feketedik-dio

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

Dancsházy Zsuzsanna: Tapasztalataink a szőlő aranyszínű sárgaság betegség terjedésével kapcsolatban és a kórokozó jövőjének kérdései. Agrofórum 2019. Április – Extra 81. 94-102.
https://agroforum.hu/digitalis-agroforum/2019-aprilis-extra-81-2/

Dancsházy Zsuzsanna: A kőrisrontó karcsúdíszbogár (Agrilus planipennis) terjedésének nemzetközi tapasztalatai, lehetőségek az euró­pai kőrisek hosszú távú védelmére, Növényvédelem 2019, 80 (55): 4. 145-156.
 https://magyarnovenyorvos.hu/megjelent-a-novenyvedelmi-folyoirat-2019-4-szam-2019-04-26

Tuba Katalin: Új és várható kártevők és kórokozók a magyarországi erdőkben és díszfákon, Növényvédelem 2019, 80 (55): 4. 157-166.
https://magyarnovenyorvos.hu/megjelent-a-novenyvedelmi-folyoirat-2019-4-szam-2019-04-26

– Tűzgyújtási tilalom visszavonása az ország teljes területén
https://portal.nebih.gov.hu/-/tuzgyujtasi-tilalom-visszavonasa-az-orszag-teljes-terulet-1

Tarcali Gábor: Beszámoló az Egy az Egészség Program – „One health”  humánorvosok, állat­orvosok, növényorvosok II. Országos Fórumáról,  Növényvédelem 2019, 80 (55): 4. 176-181
https://magyarnovenyorvos.hu/beszamolo-az-egy-az-egeszseg-program-one-health-humanorvosok-allatorvosok-novenyorvosok-ii-orszagos-forumarol-2019-04-30

– Növényvédelmi szakmai nap a NAIK MGI-ben – Tanácskozás a „ProjectLife” nemzetközi projekt résztvevőivel
https://mgi.naik.hu/hirek/novenyvedelmi-szakmai-nap-a-naik-mgi-ben-tanacskozas-a-projectlife-nemzetkozi-projekt

Kajati István: Csodálatos évek a növényvédelem szolgálatában. Előadás és poszter bemutató MNT Növényvédelmi Klubjának 383. ülésén, Budapest, NÉBIH 2018. március 5-én
http://www.zsigogyorgy.hu/

– Legyünk körültekintőek a nyers zöldségekből készített zöld turmixok – smoothie-k – fogyasztásakor!
https://portal.nebih.gov.hu/-/legyunk-korultekintoek-a-zold-smoothie-k-fogyasztasakor-

– Talajvédelmi szakértőkkel kapcsolatos tájékoztatás
https://portal.nebih.gov.hu/-/talajvedelmi-szakertokkel-kapcsolatos-tajekoztatas

– Kitüntetettek méltatása
Kontschán Jenő: A Magyar Érdemrend tiszti­ke­reszt polgári tagozat kitüntetettje Barna Balázs, Növényvédelem 2019, 80 (55): 4. 182-183.

Kontschán Jenő: A Magyar Érdemrend tiszti­kereszt polgári tagozat kitüntetettje Szőcs Gábor, Növényvédelem 2019, 80 (55): 4. 183-184.

Puskás Gellért: A Magyar Érdemrend lovag­kereszt polgári tagozat kitüntetettje Nagy Barnabás, Növényvédelem 2019, 80 (55): 4. 184-185

Hettyey Attila: A  Nők a Tudományban Kiválósági Díj idei nyertese biológiatudományok kategóriában Bókony Veronika, Növényvédelem 2019, 80 (55): 4. 186.        

Tarjányi József: Az Év Agrárembere Növény­védelem kategóriában Reisinger Péter, Növényvédelem 2019, 80 (55): 4. 187.
https://magyarnovenyorvos.hu/megjelent-a-novenyvedelmi-folyoirat-2019-4-szam-2019-04-26

– Drónok a mezőgazdaságban – Permeteződrónok alkalmazásának lehetőségei, 2019. május 28., kedd, 09:00, NAIK – Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
 https://mgi.naik.hu/esemenyek/dronok-a-mezogazdasagban-permetezodronok-alkalmazasanak-lehetosegei

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A  Bizottság (EU) 2019/552 rendelete (2019. április 4.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található azoxistrobin, biciklopiron, klórmekvát, ciprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpiroximát, fluopiram, foszetil, izoprotiolán, izopirazam, oxamil, protiokonazol, spinetoram, trifloxistrobin és triflumezopirim megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1556475755237&uri=CELEX:32019R0552  

– A Tanács (EU) 2019/639 határozata (2019. április 15.) a részes felek kilencedik konferenciáján a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény A. és B. mellékletének módosítására irányuló javaslatokkal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1556477346531&uri=CELEX:32019D0639  

– A Tanács (EU) 2019/668 határozata (2019. április 15.) a Felek Konferenciája kilencedik ülésén bizonyos vegyi anyagoknak a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezmény III. mellékletébe történő felvételére tekintettel az Európai Unió által képviselendő álláspontról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.113.01.0004.01.HUN&toc=OJ:L:2019:113:FULL  

– A Bizottság (EU) 2019/636 rendelete (2019. április 23.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1556477346531&uri=CELEX:32019R0636  

– Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klórantraniliprol, klomazon, ciklaniliprol, fenazakin, fenpikoxamid, fluoxastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvát, hagymaolaj, tiakloprid és valifenalát megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 11-i (EU) 2019/50 bizottsági rendelethez 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1556477346531&uri=CELEX:32019R0050R(01)  

– A Bizottság (EU) 2019/676 végrehajtási rendelete (2019. április 29.) az ABE-IT 56 kis kockázatú hatóanyagnak (a Saccharomyces cerevisiae DDSF623 törzséből előállított lizátum komponensei) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1556621566101&uri=CELEX:32019R0676 

– A Bizottság (EU) 2019/677 végrehajtási rendelete (2019. április 29.) a klórtalonil hatóanyag jóváhagyása megújításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1556621566101&uri=CELEX:32019R0677 

– Növényvédelem folyóirat 2019/04. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/megjelent-a-novenyvedelmi-folyoirat-2019-4-szam-2019-04-26

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

– Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

 

– Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2019.05.15.

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János