SZÖLÖ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT 2019.május 28. Hatos István rovata

SZÖLÖ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT

2019.május 28. 2019/6

A fejlődési (fenológiai) stádium: 25-35 cm-es 6-8 leveles hajtás, fürtmegnyúlás kezdeti állapot.

Az elmúlt időszak (május 19 – május 27-ig) térségi átlaghőmérséklete a következő képpen alakúlt:

a mért átlaghőmérséklet Celldömölk térségében 15,68 C0, Vaskeresztes térségében 15,73 C0, Kőszeg térségében 15,59 C0.

A mért csapadék Celldömölk térségében 19,6 mm, Vaskeresztes térségében 10,2. mm, Kőszeg térségében 10,2 mm.

Az átlagos páratartalom (relatív-páratartalom) 77 % körüli.

A levélzet folyamatos vizboritottsága elérte Vaskeresztes térségében május 19-én a 9 órát, május 20-án a 15 órát, május 23-án a 11 órát, május 25-én a 3 órát, május 27-28—án (7 óráig) a 18 órát, Celldömölk térségében május 20-án a 4 órát, május 21-én a 4 órát, május 22-án a 2 órát, május 23-án az 1 órát, május 27-28—án (7óráig) a 15 órát, Kőszeg térségében május 19-én a 7 órát, május 20-án a 7 órát, május 23-án a 11 órát, május 27-28-án (7 óráig) a 10 órát.

A Peronoszpóra (Plasmopara viticola) újabb fertőzési lehetőségei alakultak ki a 2 órát elért, vagy azt meghaladott folyamatos vízborítottságú periódusokat követően. A klimatikus viszonyok alapján 10 napos lappangási idővel számolhatunk.

Lisztharmat (Uncinula necator) primér fertőzés a vizsgált ültetvényekben még nem található, de a magas páratartalom mellett a veszélyeztetettség továbbra is magas.

Szürkerothadás (Botrytis cinerea) fertőzés kialakulásának valószínüsége magas, a folyamatos vízborítottság tovább növeli a fertőzés valószínűségét. A megelőző védelem fontos.

Szőlőgubacsatka (Eriophyes vitis) veszélyes mértékű felszaporodása több ültetvényekben megfigyelhető. Ezen ültetvényekben szükséges a védekezés (előző javaslatok szerint).

Tarka szőlőmoly (Lobesia botrana) imágó rajzása jelenleg már alacsony szintű. Az áttelelő első nemzedék lárvakelése a jelen viszonyok alapján június 6-tól várható. A lárva elleni védekezést javaslom, akár olyan területen is ahol az előző évben nem okozott problémát.

Javaslat: a 10-13 napos permetezési forduló alkalmazása!

A fürtmegnyúlás időszakában, a jelen magas páratartalmú, csapadékos viszonyok között továbbra is indokolt a szürkepenész elleni kombináció, továbbá hosszabb permetezési forduló esetén a felszívódó készítmént tartalmazó kombináció ajánlható. Szőlőmoly elleni védelem már esedékes.

1./ Delan 700 WG           50 g/ 100 liter ( II. kategória).

   + Folicur solo               40 ml/100 liter( II. kategória).

   + Thiovit Jet               500 g/ 100 liter (III. kategória).

2./ Altima                     150 ml/100 liter ( II. kategória).                                                                

   + Karathane Star         60 ml/100 liter ( II-III. kategória).

3./ Curzate F               400 ml/100 liter ( I. kategória).

   + Karathane Star         60 ml/100 liter ( II-III. kategória).

  • a kombinációk mindegyikéhez javasolt a Szőlőmoly elleni készítmény-

     Coragen 20 SC         17 ml/100 liter (II-III. kategória).

Curzate F helyettesítő készítmény- Luna Experience, Valis F, Vincare.

Coragen 20 SC helyettesítő készítmény- Runner 2 F, Insegar 25 WG, Dipel DF.

Folicur solo helyettesítő készítmény- Collis, Riza 250 EW, Luna Privilege.

Delan 700 WG helyettesítő készítmény- Cantus , Delan Pro, Antracol 70 WD, Penncozeb DG, Dithane M45.

Altima helyettesítő készítmény- Folpan 48 SC, Folpan 80 WDG.

Karathane Star helyettesítő készítmény- Thiovit Jet, Microthiol Special, Kumulus S.

Vaskeresztes, 2019. május 28.                            

                                                                                      Hatos István