A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János 2019.06.17.

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA, NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2019. június:

– Egész szezonban kötelező védekezni a parlagfű ellen
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/egesz-szezonban-kotelezo-vedekezni-a-parlagfu-ellen

– 2013 óta működik, az idei évben már június 11-től fogadja a bejelentéseket a Parlagfű Bejelentő Rendszer
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/parlagfu-bejelento-rendszer

– A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-parlagfu-bejelento-rendszerrol-altalaban-es-a-statuszvaltoztatas-fontossagarol

– Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer
https://portal.nebih.gov.hu/-/onkormanyzati-parlagfu-bejelento-rendszer

– Országos parlagfű helyzetkép (2019.06.07.)
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2019-06-07-

– Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben
https://portal.nebih.gov.hu/-/tuzgyujtasi-tilalom-az-alfoldi-tersegben

– A Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv 2019-2030 véleményezése 2019. június 17-ig
https://portal.nebih.gov.hu/-/nemzeti-novenyvedelmi-cselekvesi-terv-2019-2030-velemenyezes

– Az agrár-tanácsadási szolgáltatást igénylő mezőgazdasági termelők eligazodását segíti a megújuló szaktanácsadói névjegyzék
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-agrar-tanacsadasi-szolgaltatast-igenylo-mezogazdasagi-termelok-eligazodasat-segiti-a-megujulo-szaktancsadoi-nevjegyzek

Kötelező bejelentkezni a szaktanácsadói névjegyzékbe
https://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/99536-kotelezo-bejelentkezni-a-szaktanacsadoi-nevjegyzekbe

– Ismét Budapesten ülésezik a FAO/WHO Codex Alimentarius Analitikai és Mintavételi Módszerek Szakbizottsága
https://portal.nebih.gov.hu/-/ismet-budapesten-ulesezik-a-fao-who-codex-alimentarius-analitikai-es-mintaveteli-modszerek-szakbizottsaga

– Új veszélyt jelenthet a paradicsomot károsító ToBRFV vírus Európában
https://portal.nebih.gov.hu/-/uj-veszelyt-jelenthet-a-paradicsomot-karosito-tobrfv-virus-europaban

– A „Drónok a mezőgazdaságban – permeteződrónok alkalmazásának lehetőségei” című konferencia a NAIK, a NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (NAIK MGI) és a NAK közös szervezésében 2019.05.28-án, Gödöllőn
https://mgi.naik.hu/hirek/a-jovo-megerkezett-permetezodronok-a-mezogazdasagban

– Exirel rovarölő szer szükséghelyzeti engedélye meggyben és cseresznyében pettyesszárnyú muslica ellen
https://magyarnovenyorvos.hu/exirel-szukseghelyzeti-engedelye-meggyben-es-cseresznyeben-pettyesszarnyu-muslica-ellen-2019-06-12

– Delan Pro, Sercadis, Acrobat MZ WG gombaölő szerek szükséghelyzeti légi kijutatása
https://magyarnovenyorvos.hu/delan-pro-sercadis-acrobat-mz-wg-gombaoloszerek-szukseghelyzeti-legi-kijutatasa-2019-06-06

– Polyversum gombaölő szer megkapta a szükséghelyzeti engedélyt szójában és dohányban
https://magyarnovenyorvos.hu/polyversum-gombaolo-megkapta-a-szukseghelyzeti-engedelyt-szojaban-es-dohanyban-2019-05-31

– Laudis kukorica gyomirtó légi kijuttatási engedélye
https://magyarnovenyorvos.hu/laudis-kukorica-gyomirto-legi-kijuttatasi-engedelye-2019-06-04

Továbbra is jelentős mértékű az uniós szintű növényvédőszer-hamisítás
https://www.nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/99608-tovabbra-is-jelentos-merteku-az-unios-szintu-novenyvedoszer-hamisitas

– A NÉBIH felfüggesztette az olasz gyártású, Boundary elnevezésű növénykondicionáló készítmény engedélyét, továbbá zárolta a raktáron lévő tételeket, mert a hazai  laborvizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy a készítmény – az Európai Unióban nem engedélyezett rovarölő szer hatóanyagot – ivermektint tartalmaz
 https://portal.nebih.gov.hu/-/felfuggesztette-a-nebih-egy-olasz-gyartasu-novenykondicionalo-keszitmeny-engedelyet

– Az Európai Unió új szabályokat fogadott el a termésnövelő anyagok forgalomba hozataláról az uniós piacon
https://www.nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/99505-uj-unios-szabalyok-a-tragyak-forgalomba-hozatalarol

Horváth József: Emlékezés Sáringer Gyula akadémikusra, visszatekintés a Budapesti Növényvédelmi Kutató Intézet Keszthelyi Laboratóriumára és az egyetemre, 226-234.
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-kiadvany-2019-majusi-tartalma-2019-05-17

– A méhek nemcsak számolni tudnak, de a szimbólumokat is értik
https://index.hu/techtud/2019/06/05/mehek_szamok_szimbolumok_szamolas_tanulas/

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

Kiemelt figyelmet kell fordítani most a növényvédelemre:
https://www.nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/99532-kiemelt-figyelmet-kell-forditani-most-a-novenyvedelemre

– Figyelmeztetés szója bogáncslepke (Vanessa cardui) imágóinak tömeges rajzására szójában
https://magyarnovenyorvos.hu/figyelmeztetes-szoja-bogancslepke-vanessa-cardui-imagoinak-tomeges-rajzasara-2019-06-13

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2019&szam=71  

– A Bizottság (EU) 2019/706 végrehajtási rendelete (2019. május 7.) a karvon hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1559244492833&uri=CELEX:32019R0706 

– A Bizottság (EU) 2019/707 végrehajtási rendelete (2019. május 7.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az alfa-cipermetrin, a beflubutamid, a benalaxil, a bentiavalikarb, a bifenazát, a boszkalid, a brómxinil, a kaptán, a ciazofamid, a dezmedifam, a dimetoát, a dimetomorf, a diuron, az etefon, az etoxazol, a famoxadon, a fenamifosz, a flumioxazin, a fluoxastrobin, a folpet, a foramszulfuron, a formetanát, a metalaxil-m, a metiokarb, a metribuzin, a milbemektin, a Paecilomyces lilacinus (törzs: 251), a fenmedifam, a foszmet, a pirimifosz-metil, a propamokarb, a protiokonazol, az s-metolaklór és a tebukonazol hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1559244492833&uri=CELEX:32019R0707 

– A Bizottság (EU) 2019/717 végrehajtási rendelete (2019. május 8.) az izoxaflutol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1559245492792&uri=CELEX:32019R0717 

– A Bizottság (EU) 2019/716 végrehajtási rendelete (2019. április 30.) a 22/2013/EU és az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a ciflumetofen hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1559245492792&uri=CELEX:32019R0716 

– A Bizottság (EU) 2019/724 végrehajtási rendelete (2019. május 10.) a 686/2012/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát, a lambda-cihalotrin, az imazamox és a pendimetalin hatóanyag értékelésére kijelölendő jelentéstevő tagállamok és társjelentéstevő tagállamok tekintetében történő módosításáról, valamint a 844/2012/EU végrehajtási rendeletnek a jelentéstevő tagállam szerepének a tagállamok egy csoportja általi betöltésére vonatkozó lehetőség tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1559245758947&uri=CELEX:32019R0724 

– A Bizottság (EU) 2019/782 irányelve (2019. május 15.) a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a harmonizált kockázati mutatók meghatározása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1559245991118&uri=CELEX:32019L0782  

– Az EGT Vegyes Bizottság 141/2017 határozata (2017. július 7.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II.mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás)módosításáról [2019/748] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1559246124942&uri=CELEX:22019D0748 

– A Bizottság (EU) 2019/829 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 14.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló, a tagállamok számára hatósági vizsgálatok, tudományos vagy oktatási célok, kísérletek, fajtaszelekció vagy nemesítés tekintetében ideiglenes eltéréseket engedélyező (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1559247042458&uri=CELEX:32019R0829 

– A Bizottság (EU) 2019/847 határozata (2019. május 15.) a „Mentsük meg a méheket! A biológiai sokféleség védelme és a rovarok élőhelyeinek javítása Európában” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezésről (az értesítés a C(2019) 3800 számú dokumentummal történt) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1559247237300&uri=CELEX:32019D0847 

– Növényvédelem folyóirat 2019/05. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-c-kiadvany-2019-majusi-tartalma-2019-05-17

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

– Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

 

– Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2019.06.15.

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János