Még egyszer a kamarai tagdíjakról. Alapszabály tervezetben a nem praktizáló tag fogalma. Ha sokan élnek vele működőképes lesz e a Területi szervezet.

41./A    Nem praktizáló tag

(1) A Kamara nem praktizáló tagja olyan korábban aktív kamarai tag lehet, aki aktív szakmai tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, de továbbra is részt kíván venni a kamarai munkában, tagja kíván maradni a Kamarának.

(2) A nem praktizáló tagsági viszonyt a tag kérésére a területi szervezet közgyűlése hagyja jóvá.

(3) A nem praktizáló tag jogosult a Kamara valamennyi, a tagjai számára nyújtott szolgáltatását és kedvezményét a kamarai tagokra vonatkozó szabályok szerint igénybe venni, részt vehet a továbbképzéseken.

(4) A nem praktizáló tag jogosult tanácskozási joggal részt venni a területi szervezet közgyűlésén, de szavazati joggal nem rendelkezik és kamarai tisztségre nem választható meg.

(5) A nem praktizáló tag tagdíját a területi szervezet Közgyűlése állapítja meg, amely mindenkor az aktív tagok által fizetendő tagdíj 10-50 %-a lehet.

(6) A nem praktizáló tag bélyegzője bevonásra kerül, növényorvosi vényt nem állíthat ki, de végzettsége alapján II. forgalmi kategóriás engedélyre jogosult.

(7) A nem praktizáló tag bélyegzőjének bevonásáról a területi szervezet titkára tájékoztatja a megyei növényvédelmi területen működő szakhatóságot.

Az ÁSZ jelentés alapján kaptunk egy tagdíj elemzést, és az Országos szervezet /8fő/ bevételeit. Ezek csak az Állami támogatást és a tagdíjat tartalmazzák. Még mindig nem értjük, hogy a kamarának szánt támogatást miért csak az Országos szervezet kapja meg. Egy Területi szervezet a töredékéből gazdálkodik. A 2020 év adatai a 2017. év létszám és támogatási adataiból számitott értékek.

VMNK 2019.08.11.

 

Év Állami támogatás tag Tagdíjból fizetendő az országos szervezetnek Summa Tagdíj Summa
2015 18 500 000 3315 3000 9945000 28 445 000
2016 9 000 000 3795 3000 11385000 20 385 000
2017 11 000 000 3819 3000 11457000 22 457 000
 Summa 3 év 38 500 000 32787000 71 287 000
ÉV Állami támogatás Tag Tagdíjból fizetendő az országos szervezetnek summa Tagdíj Summa
2017 11 000 000 3819 3000 11457000 22 457 000
2020 11 000 000 3819 7500 28642500

39 642 500