A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János 2019.08.16.

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA, NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2019. augusztus:

DAS-menü: a Digitális Agrárakadémiától a digitális tesztpályáig
http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/fiatal-gazdalkodo/100131-das-menu-a-digitalis-agrarakademiatol-a-digitalis-tesztpalyaig

– Ismét ingyenesen hozzáférhető a „Parlagfű kisokos”
https://portal.nebih.gov.hu/-/ismet-ingyenesen-hozzaferheto-a-parlagfu-kisokos-

– Országos parlagfű helyzetkép (2019.08.01.)
https://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2019-08-01-

– December közepétől változnak a szőlő-gyümölcs szaporítóanyag címkék
https://portal.nebih.gov.hu/-/december-kozepetol-valtoznak-a-szolo-gyumolcs-szaporitoanyag-cimkek

– Termelők figyelmébe: a növényvédelmi gépek kötelező időszakos műszaki felülvizsgálatáról
https://portal.nebih.gov.hu/-/termelok-figyelmebe-a-novenyvedelmi-gepek-kotelezo-idoszakos-muszaki-felulvizsgalatarol

– A növényvédő szerek engedélyezéséről és hatóanyagaik vizsgálatáról
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-engedelyezeserol-es-hatoanyagaik-vizsgalatarol

– Kentaur 5 G eseti engedélye repcében 2019. augusztustól októberig
https://magyarnovenyorvos.hu/kentaur-5-g-eseti-engedelye-repceben-2019-augusztustol-oktoberig-2019-08-01#

– Híradás a hamisítás elleni razziák eredményeiről
https://hucpa.hu/hiradas-a-hamisitas-ellni-razziak-eredmenyeirol/

– Az integrált termesztés alapelvei: Szántóföldi kultúrák
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/998660/Szantofoldi+kulturak_2018_honlapra.pdf/fccea0a8-c5ae-8a7d-936a-37d996a658ac

– Az integrált termesztés alapelvei: Ültetvények
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/998660/%c3%9cltetvenyek_2018_honlapra.pdf/5e15a459-42b5-e1ca-a5cc-c88c3943ad40

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

– Két generációval támadnak a márványos poloskák
https://index.hu/techtud/2019/07/31/ket_generacioval_tamadnak_a_marvanyos_poloskak/

– Az MTA ATK Növényvédelmi Intézetében többek között a gyümölcsösökben és a szántóföldeken megjelenő kártevőkre is fejlesztettek ki csapdákat, illetve a fejlesztéseik segítik a vegyszerhasználat lecsökkentését
http://www.nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/100062-csapdakkal-a-kartevok-ellen

– Második körlevél: XXIII. CEUREG Fórum, Budapest, 2019. október 14-15.
http://www.ceureg.com/23/ceureg-forum-xxiii-budapest-2nd-circular/

– Bálint gazda világhírű lett: a Reuters készített videót a 100 évesen is aktív kertészmérnökről
https://index.hu/belfold/2019/07/20/balint_gazda_vilaghiru_lett_a_reuters_keszitett_videot_a_100_evesen_is_aktiv_kerteszmernokrol/

– Elhunyt a legendás vásárhelyi kosaras, Budai Csaba (nekünk pedig ő közismert és tisztelt növényvédős kolléga…)
http://www.vasarhely24.com/gyasz/elhunyt-a-legendas-vasarhelyi-kosaras-budai-csaba

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Magyar Közlöny 2019. évi 123. számában megjelent a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról szóló 35/2019. (VII. 15.) AM rendelet

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/57a6f1f23d4ac29a4caa122bf14175acf52e50e9/megtekintes  

– A Bizottság (EU) 2019/1137 végrehajtási rendelete (2019. július 3.) a dimeténamid-P hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1564581106052&uri=CELEX:32019R1137 

–  A Bizottság (EU) 2019/1138 végrehajtási rendelete (2019. július 3.) a florpirauxifén-benzil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1564581106052&uri=CELEX:32019R1138 

– A Bizottság (EU) 2019/1176 rendelete (2019. július 10.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található 2,5-diklór-benzoesav-metil-észter, mandipropamid és profoxidim megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1564600484794&uri=CELEX:32019R1176 

– A Bizottság (EU) 2019/1262 végrehajtási rendelete (2019. július 25.) az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendeletnek az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékének aktualizálása céljából történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1564602896766&uri=CELEX:32019R1262  

Növényvédelem folyóirat 2019/07. szám tartalomjegyzéke:
https://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/hirek/ujdonsagok-eger/c/novenyvedelem-2019-julius

– Szeőke Kálmán könyvismertetése: Mesterházy Ákos – Tóth Beáta – Sziebert Dénes: Toxintermelő gombák okozta növénybetegségek búzában és kukoricában
https://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/hirek/ujdonsagok-eger/c/novenyvedelem-2019-julius

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

Budapest, 2019.08.15.

Barátsággal:

Dr. Molnár János