Megkérdeztük Székely Erika NAK Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatót a szaktanácsadói rendszerről. Eredics András tagtársunk összefoglalása.

Jogszabályi háttér:

73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről

16/2019. (IV. 29.) AM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

2009.évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2015.évi XCVII. törvény a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

26.§ (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének

43/2010. (IV.23.) FVM r. a növényvédelmi tevékenységről

———————————————————————————————————————–

1.Szaktanácsadói tevékenység (73/2015. FM r. 1§ 6.): a legalább részben az államháztartás alrendszeréből, európai uniós forrásból vagy nemzetközi megállapodás alapján egyéb programból finanszírozott,  … szakterületeken folytatott tanácsadási szolgáltatás;

 

szaktanácsadói tevékenység (16/2019.AM r. 1§ 10.): az ügyfél agrártevékenységéhez kapcsolódóan önállóan, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett tanácsadással megvalósított szolgáltatási  tevékenység;

43/2010

9* növényvédelmi szolgáltatás: a növényvédő szerrel más számára végzett védekezési munka, valamint a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó szaktanácsadás (beleértve a növényorvosi vény kiállítását is), …. – eddig szolgáltatás

II. Szaktanácsadó (16/2019.AM r. 1§ 6.) : az e rendeletben meghatározottak szerint szaktanácsadói névjegyzékben szereplő természetes személy akinek a státusza lehet:

 • aktív
 • visszavont
 • szüneteltetett
 • felfüggesztett

 

III. Az aktív tanácsadó lehet: A.) támogatható – B.)támogatott

A.) támogatható szaktanácsadó (16/2019.AM r. 1§ 3.): az a természetes személy aki (az ügyfél agrártevékenységéhez kapcsolódóan önállóan, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett tanácsadással megvalósított szolgáltatási tevékenység)

 1. a) nem tagja, tulajdonosa, alkalmazottja olyan gazdasági társaságnak, illetve nem áll munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban olyan gazdasági társasággal – ide nem értve a miniszteri elismeréssel rendelkező termelői csoportot, termelői szervezetet -, amely az ügyfél agrártevékenységéhez kapcsolódóan értékesítési és ügynöki tevékenységet végez,
 2. b) nem végez közpénzből nyújtott agrár-, élelmiszer-feldolgozási, erdőgazdálkodási, vidékfejlesztési támogatásokhoz, valamint hatósági feladatkörökhöz kapcsolódó adminisztratív vagy fizikai ellenőrző tevékenységet;

támogatható szaktanácsadói szervezet (16/2019.AM r. 1§ 4.): szaktanácsadói tevékenységét támogatható szaktanácsadók közreműködésével végzi,

B.) támogatott szaktanácsadói tevékenység (16/2019.AM r. 1§ 12.): a legalább részben az államháztartás alrendszeréből, európai uniós forrásból vagy nemzetközi megállapodás alapján egyéb programból finanszírozott szaktanácsadói tevékenység;

Szaktanácsadói regisztráció feltételei:

1, Szaktanácsadó esetén a bejelentéssel egyidejűleg be kell nyújtani a NAK által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatvány szerinti bővített szakmai önéletrajzot, amelyben választott szakterületenként részletesen ismertetni kell az adott szakterületen végzett szakmai tevékenységet.

Benyújtandó:

– bővített szakmai önéletrajz

– a végzettséget igazoló okirat száma

– növényvédelem esetén – az igazolvány vagy kamarai tagsági száma

– a nyelvismeret és az azt igazoló okirat száma

– a járművezetői engedély száma

– 1 db szabványméretű, két évnél nem régebbi, színes igazolványkép

2, Nyilatkozik

– a támogatható státusz megjelölése esetén az 1. § 3. pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelésről,

– az alapadatok NAK honlapján történő közzétételéről,

– a bejelentésben szereplő adatok valóságnak való megfeleléséről.

3, Igazolja:

 • a választott szakterületen a bejelentést megelőzően szerzett ötéves szakmai gyakorlatot,
 • A bejelentéskor támogatható státuszt megjelölt szaktanácsadó és szaktanácsadó szervezet köteles a bejelentéssel egyidejűleg igazolni, hogy az ügyféllel nem áll olyan kereskedelmi kapcsolatban, amely az ügyfél részére nyújtott támogatott szaktanácsadási szolgáltatással összeférhetetlen.

Kötelezettségek:

Alapvizsga: Az aktív státuszban nyilvántartott szaktanácsadó (16/2019.AM r. 7.§ 1.) köteles legkésőbb a szaktanácsadói tevékenység bejelentését követő naptári év végéig szaktanácsadói alapképzésen részt venni és alapvizsgát tenni. Az alapképzést a NAK szervezi, amelynek témakörei:

Képzések: A szaktanácsadók képzésének részeként (16/2019.AM r. 9.§ 1.) a támogatható státuszban nyilvántartott szaktanácsadóknak évente kötelező a NAK-hoz bejelentett és elfogadott szakmai rendezvényeken vagy képzéseken való részvétel. Az éves képzési kötelezettség 10 kreditpont megszerzésével teljesíthető (16/2019.AM r. 9.§ 3.)

Éves Beszámoló: szaktanácsadók és szaktanácsadó szervezetek által készített éves beszámoló (16/2019.AM r. 10.§ 1.) Az éves beszámoló szaktanácsadó esetén az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a szaktanácsadói szerződések száma/értéke,
 • a szaktanácsadó szervezet(ek) megnevezése és bemutatása, akivel munkakapcsolatban áll,
 • a szakterületen belüli gyakorlati tapasztalat bemutatása,
 • az előadás szakmai konferencián (hazai és külföldi),
 • a publikációk bemutatása,
 • a honlap vagy információs blog bemutatása,
 • a szakmai szervezeti tagság,
 • a szakmai díjak,
 • az egyéb, az OSzK által a beszámoló felületen aktuálisan meghatározott vagy kért adat.

A jogszabály kivonat alapján szaktanácsadó „státuszba” tartozik:

1, vállalkozó növényvédelmi szaktanácsadó

2, komplex növényvédelmi szolgáltatást végző személy, gazdasági szervezet (a növényvédőse és a cég egyszerre)  

————————————————————————————————————————————————–

43/2010. (IV.23.) FVM r. 10. pont: külön nevesíti a szakirányítót, tehát ő nem szaktanácsadó!

 1. szakirányító: I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező növényorvos, aki saját jogán növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végez vagy jogi személy tagjaként vagy munkavállalójaként növényvédelmi irányítói tevékenységet folytat.
 2. növényvédelmi szolgáltatás: a növényvédő szerrel más számára végzett védekezési munka, valamint a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó szaktanácsadás (beleértve a növényorvosi vény kiállítását is), kivéve a munkavállalóként, tagként a vállalkozás részére vagy közeli hozzátartozó és annak családi gazdasága részére végzett növényvédelmi tevékenység,

ez már nem szolgáltatás, nem szaktanácsadás, hanem szimplán szakirányítás

Ebből következik, hogy a munkavállalóként, tagként a vállalkozás részére vagy végzett növényvédelmi tevékenység nem szolgáltatás , tehát nem kell a szaktanácsadói névjegyzékbe regisztrálni!

Székely Erika NAK Vidékfejl. és Szakt. Igazg. állásfoglalása:

amennyiben alkalmazottként, vagy tagként a vállalkozás részére végzi valamilyen növényvédelmi szakirányítást, de a vállalat nem növényvédelmi szakirányításra specializálódott, hanem más tevékenységre, mint pl. növénytermesztés, vagy állattenyésztés, vagy erdőgazdálkodás, stb., akkor sem a cégre, sem a szaktanácsadóra nem terjed ki a kötelezettség.

 

 

 [EA1]26. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének

 [EA2]43/2010

 1. növényvédelmi szolgáltatás: a növényvédő szerrel más számára végzett védekezési munka, valamint a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó szaktanácsadás (beleértve a növényorvosi vény kiállítását is), …. – eddig szolgáltatás

 [EA3] ez már nem szolgáltatás, nem szaktanácsadás, hanem szimplán szakirányítás

 [EA4]Székely Erika NAK Vidékfejl. és Szakt. Igazg. állásfoglalása:

amennyiben alkalmazottként, vagy tagként a vállalkozás részére végzi valamilyen növényvédelmi szakirányítást, de a vállalat nem növényvédelmi szakirányításra specializálódott, hanem más tevékenységre, mint pl. növénytermesztés, vagy állattenyésztés, vagy erdőgazdálkodás, stb., akkor sem a cégre, sem a szaktanácsadóra nem terjed ki a kötelezettség.

 

VMNK 2019.10.5.