Vig Károly (2019): A rovartani kutatások története Magyarországon. – Szombathely, Savaria Múzeum – MTA Vas Megyei Tudományos Testülete, 728 pp. 

Vig Károly tudományos közleményeiben, könyveiben, előadásaiban számtalanszor bizonyította, hogy milyen csodálatosak a rovarok, hogy érdekfeszítő a rovarok tanulmányozása, és hogy ebben mi, magyarok mennyire élen járunk. Bár rovarász elődeink munkásságát csak nagyon kevesen ismerik, annak gyümölcsét – néha szó szerint értve – mindnyájan élvezzük.

Milyen üzenetet közvetíthet a jelen olvasója felé az elmúlt évszázadok rovartani kutatásit bemutató könyv? A szerző a Magyar Rovartani Társaság elnökeként, naponta találkozik azzal az érdeklődéssel, ami a gyermekekben és a fiatalokban lobog a rovarvilág sokszínűsége iránt. Sajnálatos, hogy ez a lelkesedés előbb-utóbb kikopik és elutasításba fordul. Pedig érdekünk fűződik a rovarok megismeréséhez, mert létük alapvetően áthatja mindennapjainkat.

A könyv a kezdetektől 1910-ig, a Magyar Entomologiai Társaság megalapításáig tekinti át hazai rovartani kutatások történetét. A szerző szakított azzal a felfogással, hogy csak a legnagyobbak életútját ismertette, mert a feledés homályából kutatók tucatjait emelte újra rivaldafénybe. Tette ezt azért, mert meggyőződése szerint nem elég egy piramisnak a csúcsát megmutatni! Meg kell ismerni az alapokat is, a névtelenek munkásságát, amelyekre legnagyobbjaink eredményei támaszkodnak.

A társadalom számára egyes vizsgálatok gyorsan megtérülő eredményeket hoznak, mások hatása csak évtizedek múlva mérhető. A Föld megismerésének története is hasonló léptékeket, értékrendet mutat. Az első nagy expedíciók végezték az úttörés, a térképezés nehéz munkáját, a hídfőállások kiépítését, majd őket követték a részleteket feltáró, a mindennapok léptékét vizsgáló kutatók. Jobbára ekkor léptek a színre a természetvizsgálók, botanikusok, zoológusok. Az ő dicsőségük a társadalom átlagembere számára már messze nem akkora mértékű és értékű. Nevükkel, küzdelmeikkel és eredményeikkel – a legnagyobbakat leszámítva – csak a szakkönyvekben találkozhatunk, és kevéske dicsőségük is jóval mulandóbb. Valljuk be őszintén, igazságtalan értékítélet nyomán történik mindez.

Szenzációhajhász, csak a legnagyobb rekordokat számon tartó világunkban mindenki az első sorra, a dobogó legmagasabb fokára figyel, és gyorsan elfelejti a hétköznapok eminenciásait. Különösen igazságtalanok vagyunk a „nemszeretem” lényekkel foglalkozó kutatókkal, amilyenek a rovarászok is.

A kiadvánnyal a hazai tudománytörténet nagy adósságát is sikerült rendezni, és hiánypótló művet adni az olvasók kezébe. Reményeink szerint a könyv hozzájárul ahhoz a szemléletváltozásához is, amely egyenrangú félként kezel minden körülöttünk létező élőlényt, így a rovarokat is!

A könyv impozáns méretben (31×24 cm), 728 színes oldal terjedelemben, keményborítóval jelent meg. Ára 18 000,- forint. Megvásárolható személyesen a Savaria Múzeumban (Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 9.), illetve postai utánvétellel.

borító