A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége  Dr. Molnár János 2019.10.15.

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA, NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2019. október:

– Országos parlagfű helyzetkép (2019.10.10.)
https://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2019-10-10-

– Pocok Tox rágcsálóirtószer engedélye és adatlapja
https://magyarnovenyorvos.hu/pocok-tox-ragcsaloirtoszer-engedelye-es-adatlapja-2019-10-05

– Tájékoztatásul a 2017- 2019. évben visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek listája
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/visszavont-es-lejart-ervenyessegu-novenyvedo-szerek

– A növényvédő szerek harmonizált kockázati mutatói Magyarországon
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-novenyvedo-szerek-harmonizalt-kockazati-mutatoi-magyarorszagon

– Agrárminisztérium stratégiai partnerségi- és együttműködési megállapodást kötött a Kamarával
https://magyarnovenyorvos.hu/agrarminiszterium-strategiai-partnersegi-es-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-kamaraval-2019-10-08

– A FAO Budapestre hívta a térség országainak képviselőit a növényegészségügy aktuális kérdéseinek megvitatása céljából
http://erdo-mezo.hu/2019/10/02/nemzetkozi-bizottsag-targyal-a-novenyekre-leselkedo-veszelyekrol-budapesten/

– Az Európai Bizottság jegyzéket tett közzé azon húsz kiemelten veszélyes, úgynevezett zárlati károsítónak minősülő növényi kártevőről, amelyek gazdasági, környezeti és társadalmi hatása a legsúlyosabb az Európai Unió területén
http://www.nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/100549-listaztak-a-legveszelyesebb-zarlati-karositokat

– Megjelent a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számokban 2018 kiadvány
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelent-a-magyar-mezogazdasag-es-elelmiszeripar-szamokban-2018-kiadvany

– Élelmiszerbiztonsági helyzetkép az Európai Unióban: elkészült a 2018-as RASFF jelentés
https://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszerbiztonsagi-helyzetkep-az-europai-unioban-elkeszult-a-2018-as-rasff-jelentes

– Hatékonyabb információcserére törekszik a Nébih és a Központi Statisztikai Hivatal
https://portal.nebih.gov.hu/-/hatekonyabb-informaciocserere-torekszik-a-nebih-es-a-kozponti-statisztikai-hivatal

– Budapesten mutatkozott be az Európai Növényvédelmi Szövetség új főtitkára: Géraldine Kutas
https://hucpa.hu/budapesten-mutatkozott-be-az-europai-novenyvedelmi-szovetseg-uj-fotitkara/

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

– Oros G., Kállai Z. (2019): Phytoanticipins: The Constitutive Defense Compounds as Potential Botanical Fungicides. In: Jogaiah S., Abdelrahman M. (eds) Bioactive Molecules in Plant Defense. Springer, Cham, pp. 179-229.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-27165-7_11

– A XXIII. CEUREG Fórum programja, Budapest, 2019. október 14-15.
http://www.ceureg.com/23/agenda/

– A 24. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum rendezvény programja, Debrecen, 2019. október 16-17.
http://tnf.unideb.hu/index.php/program/

– A XIV. Növényorvosi Nap, 2019.11.14. Gödöllő
https://mezohir.hu/esemeny/xiv-novenyorvosi-nap

– A XXX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 2020.01.15-17.
https://novenyvedelmi-intezet.georgikon.hu/xxx-keszthelyi-novenyvedelmi-forum-2020/

– A 66. Növényvédelmi Tudományos Napok várhatóan 2020.02.18-19-én lesz.

– Szomorú hírek – elhunyt kollégák:
Fésűs István (1943-2019) temetése 2019.10.10-én megtörtént
Dr. Győrfi László (1949-2019) búcsúztatása 2019.10.17-én 11 órai kezdettel lesz a volt MÉM NAK épületében (1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.)
Schütz Nándor (1950-2019) temetése 2019.10.30-án 11 órai kezdettel lesz a Szent Gellért plébániatemplom urnatemetőben (1115 Budapest, Bartók Béla út 149.)

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– Helyesbítés a dimetoát hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról szóló, 2019. június 26-i (EU) 2019/1090 bizottsági végrehajtási rendelethez 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1569608344596&uri=CELEX:32019R1090R(01) 

– A Bizottság (EU) 2019/1559 rendelete (2019. szeptember 16.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található ciflufenamid, fenbukonazol, flukinkonazol és tembotrion szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1569608762786&uri=CELEX:32019R1559 

– A Bizottság (EU) 2019/1561 rendelete (2019. szeptember 17.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a termesztett gombákban előforduló klórmekvát megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1569608870433&uri=CELEX:32019R1561 

– A Bizottság (EU) 2019/1566 határozata (2019. szeptember 4.) a „Mentsük meg a méheket és a mezőgazdasági termelőket! Méhbarát mezőgazdaságot az egészséges környezetért” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezésről (az értesítés a C(2019) 6389. számú dokumentummal történt) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1569608988887&uri=CELEX:32019D1566 

– A Bizottság (EU) 2019/1582 rendelete (2019. szeptember 25.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található imazalil megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1569609392925&uri=CELEX:32019R1582 

– A Bizottság (EU) 2019/1598 végrehajtási határozata (2019. szeptember 26.) a Spodoptera frugiperda (Smith) károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2018/638 végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2019) 6818. számú dokumentummal történt) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1569609631515&uri=CELEX:32019D1598 

– A Bizottság (EU) 2019/1589 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 26.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az amidoszulfuron, a béta-ciflutrin, a bifenox, a klórtoluron, a klofentezin, a klomazon, a cipermetrin, a daminozid, a deltametrin, a dikamba, a difenokonazol, a diflubenzuron, a diflufenikan, a fenoxaprop-P, a fenpropidin, a fludioxonil, a flufenacet, a fosztiazát, az indoxakarb, a lenacil, az MCPA, az MCPB, a nikoszulfuron, a pikloram, a proszulfokarb, a piriproxifen, a tiofanát-metil, a trifluszulfuron és a tritoszulfuron hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1569609631515&uri=CELEX:32019R1589

Növényvédelem folyóirat 2019/09. szám tartalomjegyzéke:
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=166087

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

 

Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

Budapest, 2019.10.15.

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János