A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége Dr. Molnár János 2019.11.15.

 

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Társaság, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA, NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2019. november:

– Az új növényegészségügyi szabályozás miatt 2019.12.14-től változik a vállalkozók nyilvántartási kötelezettsége
https://portal.nebih.gov.hu/-/az-uj-novenyegeszsegugyi-szabalyozas-miatt-valtozik-a-vallalkozok-nyilvantartasi-kotelezettsege

– A hamarosan életbe lépő növényegészségügyi szabályozásának egyik legfontosabb végrehajtási rendelete jelenik meg novemberben
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-hamarosan-eletbe-lepo-novenyegeszsegugyi-szabalyozas-ujabb-alappillere-jelenik-meg-novemberben

– A Dunától keletre fekvő borvidékeken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-dunatol-keletre-fekvo-borvidekeken-is-megjelent-a-szolo-aranyszinu-sargasag-betegsege

– Be kell jelenteni időszakos műszaki felülvizsgálatra a növényvédelmi gépeket, hogy 2021-re valamennyi permetező gép bekerüljön a nyilvántartásba és átessen egyszer a felülvizsgálaton
https://portal.nebih.gov.hu/-/be-kell-jelenteni-idoszakos-muszaki-felulvizsgalatra-a-novenyvedelmi-gepeket

– 2019 október 31-ig kellett bejelenteni a 2018-as növényvédőszer-forgalmi adatokat a Nébih Ügyfélprofil Rendszerében (ÜPR)
https://portal.nebih.gov.hu/-/oktober-31-ig-kell-bejelenteni-a-2018-as-novenyvedoszer-forgalmi-adatokat

– Több mint 2,2 tonna összmennyiségű, számos szempontból problémás növényvédő szert találtak a Nébih ellenőrei egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei üzletben
https://portal.nebih.gov.hu/-/tobb-mint-2-2-tonna-novenyvedo-szert-foglalt-le-a-nebih

– Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/visszavont-es-lejart-ervenyessegu-novenyvedo-szerek

– Mező- és erdőgazdasági munkát végző légijármű-vezetők kötelező továbbképzése
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/mezo-es-erdogazdasagi-munkat-vegzo-legijarmu-vezetok-kotelezo-tovabbkepzese

– Országos parlagfű helyzetkép (2019.10.25.)
https://portal.nebih.gov.hu/-/orszagos-parlagfu-helyzetkep-2019-10-25-

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

– Ideje felkészülni az őszi lemosó permetezésre
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/ideje-felkeszulni-az-oszi-lemoso-permetezesre

Kontschán Jenő – Kiss Enikő – Ripka Géza: A Mesobryobia terpoghossiani (Bagdasarian, 1959) takácsatka faj magyarországi előfordulása (Acari: Tetranychidae: Bryobiinae), Növényvédelem, 2019, 80 {N.S. 55}: 10, 425-428.
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=166506

– A méhek réme (ázsiai lódarázs – Vespa velutina) tovább nyomul Európában
https://magyarmezogazdasag.hu/2019/11/09/mehek-reme-tovabb-nyomul-europaban

– Új, invazív meztelencsigák (feketefejű csiga, malaccsiga): hogyan védjük kertjeinket?
https://magyarmezogazdasag.hu/2019/11/08/uj-invaziv-meztelencsigak-hogyan-vedjuk-kertjeinket

– Elsőként térképezték föl a batátavírusokat hazánkban
https://magyarmezogazdasag.hu/2019/11/11/elsokent-terkepeztek-fol-batatavirusokat-hazankban

Homokterületek új pestise – egy eddig szinte ismeretlen inváziós fűfaj terjed Magyarországon
https://mta.hu/tudomany_hirei/homokteruletek-uj-pestise-egy-eddig-szinte-ismeretlen-invazios-fufaj-terjed-magyarorszagon-110037

– Letölthető a III. Rózsa- és galagonya-kutatás a Kárpát-medencében konferencia-kötete (Budatétény, 2019.06.01.)
https://mek.oszk.hu/19900/19906/

– Tíz franciából kilenc – a bio már sokkal több, mint trendi
https://magyarmezogazdasag.hu/2019/11/08/tiz-franciabol-kilenc-bio-mar-sokkal-tobb-mint-trendi

– A XXIII. CEUREG Fórum előadásai, fényképei (Budapest, 2019. október 14-15.)
http://www.ceureg.com/23/presentations/, https://photos.app.goo.gl/rN8CFY4JrWUt1b1PA

– A 24. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum rendezvény programja és összefoglalói, (Debrecen, 2019. október 16-17.)
http://tnf.unideb.hu/, http://tnf.unideb.hu/wp-content/uploads/2019/10/Programf%C3%BCzet-Abstracts-24.TNF-2019-A5.pdf

– Meghívó a XIV. Növényorvosi Nap rendezvényre, pillanatképek 1-2. rész, Gödöllő, 2019.11.14.
https://magyarnovenyorvos.hu/meghivo-a-xiv-novenyorvosi-nap-rendezvenyre-2019-11-05 – meghívó, https://www.facebook.com/916890371693665/photos/pcb.2541626585886694/2541619572554062/?type=3&theater – pillanatképek 1. rész, https://www.facebook.com/916890371693665/photos/pcb.2541636789219007/2541633045886048/?type=3&theater – pillanatképek 2. rész

 

– A IX. Ökotoxikológiai Konferencia programja, Budapest, 2019.11.22.
http://www.ecotox.hu/ecotox2/calendar/konf19.pdf

-A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tudományos ülés: Újabb inváziós károsítók a magyar mezőgazdaságban, MTA Székház, Kisterem, 2019.11.25. 11:00-14:00
https://mta.hu/esemenynaptar/2019-11-25-ujabb-invazios-karositok-a-magyar-mezogazdasagban-3174

– 2019. november 22-ig van lehetőség kedvezményesen jelentkezni a XXX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórumra, Keszthely, 2020.01.15-17.
https://novenyvedelmi-intezet.georgikon.hu/xxx-keszthelyi-novenyvedelmi-forum-2020/

– Meghívó a 66. Növényvédelmi tudományos napokra (2020. február 18–19.)
https://magyarnovenyorvos.hu/meghivo-a-66-novenyvedelmi-tudomanyos-napokra-2020-februar-18-19-2019-10-30

 

– A legközelebbi gyomos találkozó várhatóan Siófokon, 2020.03.12-14-én lesz

– Az Agrofórum lapigazgatója, szerkesztőbizottságának elnöke, Dr. Bódis László november elsején, életének 78. esztendejében, hosszantartó betegség után elhunyt
https://agroforum.hu/agrarhirek/agrarkozelet/dr-bodis-laszlo/

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

 

– 49/2019. (X. 22.) AM rendelet az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900049.AM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

– A Bizottság (EU) 2019/1675 Végrehajtási Rendelete (2019. október 4.) a Verticillium albo-atrum WCS850 törzs hatóanyagnak mint kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1572188109528&uri=CELEX:32019R1675

A Bizottság (EU) 2019/1690 végrehajtási rendelete (2019. október 9.) az alfa-cipermetrin hatóanyagnak mint helyettesítésre jelölt anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1572188275652&uri=CELEX:32019R1690

A Bizottság (EU) 2019/1701 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. július 23.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1701&qid=1572188436036&from=HU

A Bizottság (EU) 2019/1702 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. augusztus 1.) az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt zárlati károsítók jegyzékével való kiegészítéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1702&qid=1572188436036&from=HU

A Bizottság (EU) 2019/1739 végrehajtási határozata (2019. október 16.) a rózsarozetta-vírus Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2019) 7328. számú dokumentummal történt)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1739&qid=1572189415329&from=HU

A Tanács (EU) 2019/1748 határozata (2019. október 7.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás által létrehozott állategészségügyi és növényegészségügyi intézkedésekkel foglalkozó albizottságban az említett megállapodás 4. fejezete V. mellékletének módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1748&qid=1572189697187&from=HU

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Határozata (2019. június 19.) az EFSA működésének keretében a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban az érintetteket megillető egyes jogok korlátozására vonatkozó belső szabályokról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1572190167022&uri=CELEX:32019Q1025(01)

A Bizottság (EU) 2019/1792 rendelete (2019. október 17.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található amitrol, fipronil, flupirszulfuron-metil, imazoszulfuron, izoproturon, ortoszulfamuron és triaszulfuron megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1572460633843&uri=CELEX:32019R1792

A Bizottság (EU) 2019/1791 rendelete (2019. október 17.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinil, dimeténamid, zsíralkoholok, florpirauxifén-benzil, fludioxonil, fluopiram, mepikvát, pendimetalin, pikolinafen, piraflufen-etil, piridaben, s-abszcizinsav és trifloxistrobin megengedett maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1572460633843&uri=CELEX:32019R1791

Növényvédelem folyóirat 2019/10. szám tartalomjegyzéke:
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=166506

 

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

 

Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/ 

 

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

 

 

Budapest, 2019.11.15.

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János