A talajok vízmegtartóképessége és a talajok mikrobiológiai aktivitása a talajok minőségére hat

Több mint 100 éve ismert tény, hogy a mikróbákban gazdagabb talaj egyenesen arányosan több termésre képes. A szerves anyagban gazdagabb talajokban a mikróbák ( talajbaktériumok, gombák, száma magasabb. Vajon képesek lehetünk-e mai gazdálkodás körülményei között gazdagítani a talajok szervesanyag tartalmát pl.: VízŐr™ alkalmazásával.

Igen, képesek lehetünk.

 

A mikróbák száma jelentősen megnőhet, ha a talajnedvesség állapota jó.

Elég közismert, hogy a talajba beforgatott növényi maradványok lebontása attól függ, milyen mennyiségű a mikróbák száma

 

Jelenleg, az ország több mint 60%-n korlátozott a nitrogén műtrágya felhasználás nitrátosodás miatt. Nitrátosodás úgy következik be, hogy a nem megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó talajból a növények nem tudták felvenni a nitrogént a vegetációs időszakban, s a nitrogén a mélyebb rétegekbe mosódott.. Élővizeinket ez tönkre teheti, másrészről kidobott pénz, a ki juttatott, de nem hasznosult műtrágya.

A magasabb szerves anyag tartalmú talajok jobb vízmegtartók.

 

Külön szót érdemel a mikroorganizmusok, talajbaktériumok, talajgombák, mikorhiza gombák, enzimek stb. szerepe. E témakörben még számos dolog feltáratlan. Egy kb. dobókockányi, egészséges, jó szervesanyag tartalmú földben 1 milliárd az élőlények száma. Sokat tudunk a talajban lévő gombákról, melyek létrehozták a növényi életet a földön és a talajbaktériumokról is vannak ismeretek. Ami a legfontosabb: Ezek léte, működése az alapja a növények talajból történő tápanyag felvételének, illetve növényi maradványok kellő lebontásának, melyet számos egyetemi, kutató intézeti vizsgálat, kutatás igazol, továbbá azt is, hogy működésük alapfeltétele a létükhöz szükséges víz jelenléte. Mérésekkel igazolt, hogy pl. a felvehető foszfor mennyiség megnőtt a Water Retainer( Vízőr®) alkalmazása esetén, mert a talaj mikrobiológiai élete megfelelőbb volt.

 

A talajban élő baktériumok töredéke képes csak arra, hogy csökkent vízaktivitású helyeken szinte várfalat építve maga körül, spóra állapotban (pl.Bacillus) vagy ellenálló cisztát képezve (Azotobacter) túlélje a kedvezőtlen időszakot. Mindkét képlet segítségével a nedvességtartalom növelésekor újra beindulhat az adott baktérium élete. A baktériumok többsége azonban vissza nem fordítható folyamatban elpusztul szárazságkor. A gombák világában már több, a túlélést elősegítő képlet alakult ki, de egy aszályos időszak őket is megtizedeli.

A mikroorganizmusok jelenléte a talajban pedig igen fontos, hiszen a növények gyökérrendszerének befolyásolásával (erőteljesebb, dúsabb gyökérzet, gyökérváladék összetétel változás, savasabb pH), erősítésével biztosítják a növények tápanyag ellátottságát. Mindemellett közvetlenül is részt vesznek a tápelemek mobilizálásában. A makroelemek felvételének elősegítésében legismertebbek a légköri nitrogén megkötésért felelős talajmikroorganizmusok.

Egy másik fontos makroelem, a foszfor mobilizálásának elősegítésében is fő szerepet játszanak a mikroorganizmusok. Más mikroorganizmusok a szerves foszforvegyületek enzimatikus (foszfatáz) bontásával vesznek részt a foszfor mobilizálásában. Vagyis mindkét makroelem mobilizálása zavart szenved vízhiánykor, melyet termesztett növényeink is megéreznek. Mindemellett tudjuk azt is, hogy a növények csakis oldott formában, ionokként tudnak a növények tápelem felvételében szerepet játszani a mikroorganizmusok. A talajban élő növényi növekedést serkentő baktériumok (Plant growth promotion rhizobacter –PGPR) által termelt szideroforok megkötik a talaj vas tartalmának egy részét és a növényhez juttatják

A talajközösség tagjai a baktériumokon kívül a gombák, köztük a mikorrhiza gombák. A mikorrhiza gombák mikroszkopikus méretű talajban élő gombák, melyek a szárazföldi növények nagy többségével, képesek szimbiózisban élni, mely mindkét fél számára előnyös együttélést jelent. A gombapartner a növénytől kész tápanyagokat kap, a növény pedig a gomba micélium-hálózatának segítségével képes a számára egyébként elérhetetlen tápanyag és víz felvételére

A gombafonalak hifái, köztük a mikorrhizagombák is igen hatékonyan segítenek a víz megtartásában, ezáltal védik ivóvíz készletünket is. Mindemellett akár az alkalmazott nitrogén műtrágya mennyisége is csökkenthető, mivel kevesebb az elfolyó veszteség.

A mikorrhizagombát nem csak a víz és tápelemek felvételében betöltött szerepe miatt tartjuk a talaj mikroflóra fő elemének, hanem mert jelenlétükkel biztosítják a növények stressztűrő képességének a növekedését. Mindezt a növények stressz kivédésében résztvevő enzimek mérésével bizonyítható.  

A fenti összefoglalás nyilvánvalóvá teszi, hogy miért olyan fontos, hogy a VízŐr segítségével a talaj víztartalmának a megőrzését biztosítsuk, hiszen ezáltal biztosítható a mikrobiális élet fennmaradása, és az általuk képviselt folyamatok, így a tápelem mobilizálás, tápelem- és vízfelvétel, növényvédelem, a kisebb mennyiségű nitrogén és foszfor műtrágyázás, sőt még az ivóvízkészlet védelme is. . Keveset említett, de nagyon fontos tény, hogy több víz párolog el talajból, mint amennyit a növények felvesznek. Az egyre romló szervesanyag tartalmú talajoknál a párolgás mértéke növekszik vizőrkép.jpg

A víz körforgása, és a VízŐr működésének vázlata A talajból kipárolgó levegőben lévő párát megköti és vízzé alakítva azt a talajban tartja, mely így a növények számára felvehető válik.

 

Vizsgálatok igazolták, hogy a VízŐrrel kezelt talaj nitrogén és foszfor tartalma megnőtt.

 

Maga a VízŐr® nem visz a talajba sem nitrogént, sem foszfort. Hogyan nőtt akkor ezeknek az anyagoknak mennyisége a talajban? A VízŐr kiegyensúlyozott nedvesség tartalmat eredményezett a talajban, aminek hatására megnőtt a mikróbák száma. Emiatt a sokkal nagyobb számban ott lévő talajbaktériumok és gombák léte eredményezte a feltárt foszfort, illetve talajbaktériumok kötötték meg a levegőből több nitrogént. Az ilyen módon feltárt tápanyagok közvetlenül rendelkezésre állnak a növényeknek. A talajbaktériumok félóránkként képesek megduplázni önmagukat. Bonyolult kölcsönhatásban élnek a különféle mikróbák a talajban, legelőnyösebb számuk növelésére, ha természetes közegben olyan feltételek alakulnak ki ami előnyös számukra. Ezek közül első helyen a talajnedvességet kell említeni

 

Végül fontos megjegyezni, a hogy humusz csak a elpusztult mikróbák maradványaiból lesz. Ha képesek vagyunk olyan gazdálkodást folytatni mely mikróbák számát növel, a talaj javítását is végezzük A VízŐr alkalmazása esetén, ha sikerül olyan vetésforgót kialakítani, hogy több éven keresztül legyen használva egy adott területen talán számíthatnánk arra, hogy elindul a szervesanyag tartalom és a humusz tartalom növekedése a talajban.

 

A VízŐr használata nyereségesen megtérülhet a terméstöbbletből. Öntözéses gazdálkodásnál az öntözési költségmegtakarítás, és azonos termés elérése adja a megtérülést.

Ezen a módon a talaj minőségének javítása a VízŐralkalmazásával ingyenes lehetőség.

 

Nvizőr02.jpg

Water&Soil Kft.
1027 Budapest, Lipthay u. 9.
www.waterandsoil.eu 

T +36 30 996 2507
E antal.vattay@waterandsoil.eu

 

vizőr címlap