A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége Dr. Molnár János 2019.12.15.

A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA, NOVI, MGI NAIK, SZIE, Georgikon, Unideb, EU, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrárszektor, Agronapló, Agrofórum, Mezőhír, MMG, Agroinform, Agrárágazat és Agrotrend honlapjai alapján – 2019. december: 

Minden tagállamnak igazodnia kell az új uniós zöld irányhoz
http://www.agrarkamara.hu/agazati-hirek/videkfejlesztes/157-kornyezetgazdalkodas/100976-minden-tagallamnak-igazodnia-kell-az-uj-unios-zold-iranyhoz

– Magyarország Ökoszisztéma alaptérképe elkészült
http://www.termeszetvedelem.hu/magyarorszag-okoszisztema-alapterkepe

– Növényegészségügy: jelentősen szigorodtak a lakosságot érintő előírások
https://portal.nebih.gov.hu/-/novenyegeszsegugy-jelentosen-szigorodtak-a-lakossagot-erinto-eloirasok

– Megújul a növényútlevél-rendszer is
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/megujul-a-novenyutlevel-rendszer-is                         -Növényvédő szerek módosított okiratait jelentette be a NÉBIH

https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedoszerek-modositott-okiratait-jelentette-meg-a-nebih-2019-12-09

– Az ökológiai gazdálkodásban felhasználható egyszerű anyagok és forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező növényvédelmi célú készítmények és termésnövelő anyagok listája
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/az-okologiai-gazdalkodasban-felhasznalhato-forgalomba-hozatali-es-felhasznalasi-engedellyel-rendelkezo-novenyvedelmi-celu-keszitmenyek-es-termesnovelo?fbclid=IwAR01JRlnKwtIMnsg5amo458iKU-1wBBWVavPq5ucYFkHUMkeeeWnq3GczT8

Betegség-ellenálló fák termesztésbe vonásával javulhatna a gesztenyetermesztés
http://www.agrarkamara.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/100939-betegseg-ellenallo-fak-termesztesbe-vonasaval-javulhatna-a-gesztenyetermesztes

– Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat 2018-2019
http://www.omme.hu/kornyezetterhelesi-monitoring-vizsgalat-2018-2019/

– Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke (2019. október 15.)
https://mgi.naik.hu/hirek/forgalomba-hozatalra-engedelyezett-novenyvedelmi-gepek-jegyzeke

– Ez nemcsak egy termelési mód, hanem életszemlélet: dinamikusan nő a hazai bioterület
https://magyarmezogazdasag.hu/2019/12/05/ez-nemcsak-egy-termelesi-mod-hanem-eletszemlelet-dinamikusan-no-hazai-bioterulet

Mindenki, aki nem minősül magánszemélynek, 2020. január 1-től kérelmét kizárólag elektronikusan a NÉBIH ügyfélprofil rendszerén keresztül tudja benyújtani. A NÉBIH ügyfélprofil rendszerét a bejelentkezési felületen keresztül éri el: https://upr.nebih.gov.hu/login, ahol ügyfélkapus hozzáféréssel fogja tudni kezelni. A bejelentkezés után egy ügykatalógus jelenik meg, ahol kiválasztható a kívánt ügytípus: https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus?nodeType=L2&nodeId=F0081-S0041

– Gondolatok a növényvédőszer-engedélyezés szerepéről – régen és ma (holnap?) Tóth Ágoston gondolat-összefoglalója  
https://agroforum.hu/szakcikkek/novenyvedelem-szakcikkek/gondolatok-a-novenyvedoszer-engedelyezes-szereperol-regen-es-ma-holnap/

– Növényvédelmi előrejelzések
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes

– Kell-e félni, hogy rovarinvázió indul a karácsonyfából?
https://index.hu/techtud/2019/12/07/fenyofa_karacsonyfa_novenyvedelem_vegyszer_mutragya_gyomirto_rovarirto_rovarok_glifozat/

– Jaloveczki Boglárka és Tóth Zoltán: Az integrált növényvédelem populációbiológaiai alapjai: az Allee-hatás, Növényvédelem 2019, 80 (N.S. 55): 11. 473-477
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-2019-novemberi-szamanak-tartama-2019-11-24

Molnár János: Az Agrárkemizálási Társaság a 121. ülését tartotta Budapesten 2019.10.22-én, Növényvédelem 2019, 80 (N.S. 55): 11. 509
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-2019-novemberi-szamanak-tartama-2019-11-24

Toth M., Molnar J.:  Development of semisynthetic lures for catching both females and males of pest Lepidoptera: summary of research efforts in Hungary címen orosz nyelven előadást tartottam a IV. Növényvédelmi Kongresszuson Szentpéterváron 2019.09.09-11. (lásd a 191. oldalon)
https://drive.google.com/file/d/116kMQGmtKKrbPzLetKG2bmrNPf5j6V7j/view

– Prekonferencia részvételi szándék – XXX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, Keszthely, 2020.01.15-17.
https://novenyvedelmi-intezet.georgikon.hu/xxx-keszthelyi-novenyvedelmi-forum-2020/

– Meghívó a 66. Növényvédelmi tudományos napokra, (Budapest, 2020.02.18-19)
https://magyarnovenyorvos.hu/meghivo-a-66-novenyvedelmi-tudomanyos-napokra-2020-februar-18-19-2019-10-30

– Felhívás a Gyommentes környezetért rendezvényen előadás tartására, (Siófok, 2020.03.12-14)
https://magyarnovenyorvos.hu/felhivas-a-gyommentes-kornyezetert-rendezvenyen-eloadas-tartasara-2019-12-05

– 6th International Symposium on Invasive Plants and Environmental Weeds, Prague, 13-15-05.2020
https://gd.eppo.int/reporting/article-6651

Kovács M. Gábor és Kiss Levente: Száz éve született Ubrizsy Gábor, 90 éve Vörös József – új gombafajok őrzik emléküket, Növényvédelem 2019, 80 (N.S. 55): 11. 506-507
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-2019-novemberi-szamanak-tartama-2019-11-24

Ambrus Árpád: Megemlékezés – Dr. Győrfi László (1949 –2019), 2019, 80 (N.S. 55): 11. 508-509
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-2019-novemberi-szamanak-tartama-2019-11-24

– Szomorú hír: Elekes Attilláné, Kaminszky Mariann (1945-2019) nematológus elhunyt, a temetése 2019. november 26-án volt az Óbudai Temetőben

– Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):

– A Tanács (EU) 2019/1905 határozata (2019. november 8.) a Bizottságnak a növényi szaporítóanyagok előállításáról és piaci értékesítéséről szóló hatályos jogszabályok naprakésszé tételére vonatkozó, az Unió rendelkezésére álló lehetőségekről szóló tanulmány és – amennyiben a tanulmány eredményeire tekintettel annak helye van – javaslat benyújtására való felkéréséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1574371518670&uri=CELEX:32019D1905 

– A Tanács (EU) 2019/1904 határozata (2019. november 8.) a Bizottságnak a Bíróság C-528/16 sz. ügyben hozott ítéletére tekintettel az új génkezelési technikák uniós jog szerinti jogállásáról szóló tanulmány és – amennyiben a tanulmány eredményeire tekintettel annak helye van – javaslat benyújtására való felkéréséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1574371518670&uri=CELEX:32019D1904 

– Helyesbítés az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 170., 2019.6.25.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1574449831564&uri=CELEX:32019R1009R(01)  

– Növényvédelem folyóirat 2019/11. szám tartalomjegyzéke:
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelem-2019-novemberi-szamanak-tartama-2019-11-24

– Agroforum.hu:
https://agroforum.hu/ 

– Mezohir.hu:
http://mezohir.hu/portal/ 

– MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/ 

– Agroinform.hu:
https://www.agroinform.hu/ 

– Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/ 

– Agrotrend.hu:
https://www.agrotrend.hu/  

– Agronaplo.hu
https://www.agronaplo.hu/

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok!
https://www.youtube.com/watch?v=3YbY_mG07n4

Budapest, 2019.12.15.

 

Barátsággal:

Dr. Molnár János