A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 2019.12.12-i elnökségi/nagyelnökségi ülésének határozatai. Később elemezzük!

 1. /2019.12.12. elnökségi határozat: az elnökség az ülés előzetesen kiküldött napirendi pontjait az elnök javaslatára módosítva 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az eredeti első és második napirendi pont felcserélésre kerül.
 2. /2019.12.12. elnökségi határozat: az elnökség 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az ülés jegyzőkönyvének vezetője Dr. Aponyi Lajos főtitkár.
 • /2019.12.12. elnökségi határozat: az elnökség 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Dr. Tarcali Gábor elnök.
 1. /2019.12.12. elnökségi határozat: az elnökség 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nagyelnökség 15 igen, 1 tartózkodás és 0 ellenvéleménnyel történő támogatása mellett az Oktatási és Továbbképzési Szabályzat 7./ pont (6) bekezdésében meghatározottak szerint megbízza a Kamara minden területi szervezetét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezet kivételével földrajzi illetékességi területén belül a 80 órás növényvédelmi alaptanfolyamok szervezésével és végzésével 2020. január 1.-től határozatlan időtartamra vagy visszavonásig.
 2. /2019.12.12. elnökségi határozat: az elnökség 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nagyelnökség 14 igen, 2 tartózkodás és 0 ellenvélemény melletti támogatásával úgy határozott, hogy azonnali hatállyal visszavonja az I./2019.10.28.-E számú elnökségi határozattal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezet részére adott a 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam szervezésére és végzésére vonatkozó ideiglenes megbízását.
 3. /2019.12.12. elnökségi határozat: az elnökség 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nagyelnökség 14 igen, 2 tartózkodás és 0 ellenvélemény melletti támogatásával úgy határozott, hogy Jász- Nagykun-Szolnok megye földrajzi illetékességi területére a 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam szervezésével és végzésével ideiglenes jelleggel újabb e kérdésben hozott határozatig azonnali hatállyal (2019.12.12.-től) megbízza a Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezetét.
 • /2019.12.12. elnökségi határozat: az elnökség 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nagyelnökség 14 igen, 1 tartózkodás és 0 ellenvélemény melletti támogatásával az Oktatási és Továbbképzési Szabályzat 7./ pont (6) bekezdésében meghatározottak szerint megbízza a Kamara minden területi szervezetét a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Területi Szervezet kivételével földrajzi illetékességi területén belül a növényvédelmi továbbképzések szervezésével és végzésével 2020. január 1.-től határozatlan időtartamra vagy visszavonásig.
 • /2019.12.12. elnökségi határozat: az elnökség 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nagyelnökség 15 igen, 0 tartózkodás és 0 ellenvélemény melletti támogatásával úgy határozott, hogy 2019.12.12-i dátummal hatályon kívül helyezi a Kamara elnökségének I./2014.07.02. számú határozatával elfogadott 2014.08.01-től hatályos Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát.
 1. /2019.12.12. elnökségi határozat: az elnökség 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nagyelnökség 15 igen, 0 tartózkodás és 0 ellenvélemény melletti támogatásával elfogadta a Kamara Belső Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatát, és 2019.12.12-től azt hatálybaléptette.

Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 141-145. El 1506 Budapest, Pf. 57. e-mail: novkamara@t-online.hu tel/fax: (1)246 29 46

 1. /2019.12.12. elnökségi határozat: az elnökség 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nagyelnökség 15 igen, 0 tartózkodás és 0 ellenvélemény melletti támogatásával elfogadta a Kamara 2020. évre vonatkozó szakmai díjtétel ajánlását.
 2. /2019.12.12. elnökségi határozat: az elnökség 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nagyelnökség 15 igen, 0 tartózkodás és 0 ellenvélemény melletti támogatásával úgy határozott, hogy az Elektronikus Növényorvosi Vény rendszer 2019. évi használatáért a felhasználóktól a korábbi évek szerinti díjazás szerint a következő térítést kéri: a 2019. évi 1. félévi használatért a regisztrálóktól bruttó 3000 Ft-/fő összegben regisztrációs díjat, a kiállított vényekért pedig kiállított vényenként bruttó 50 Ft-/db vény díjat, a 2019. évi II. félévi használatért kiállított vényenként bruttó 50 Ft-/db vény díjat. A Kamara az E-Vény rendszer felhasználásért fizetendő térítési díjakat a területi szervezetek részére számlázza ki kettő részletben (2019. I. félév, 2019. II. félév), összesítve a területi szervezethez tartozó E-vény rendszer használók fizetendő térítési díját, és a területi szervezetek egyösszegben fizetik azt be a Kamara számlájára. A területi szervezetek a rendszerbe regisztrált tagjaik általi E-vény rendszer használatról a Kamarától részletes kimutatást kapnak, és a területi szervezetek saját hatáskörben döntik el, hogy az E-vény rendszer 2019. évi használatáért fizetendő díjat magukra vállalják a felhasználók helyett, megosztva fizetik a felhasználókkal, illetve teljes egészében a felhasználókra terhelik, amely esetben a díjat közvetített szolgáltatásként a felhasználók részére tovább számlázzák, és azt tőlük beszedik.

XII./2019.12.12. elnökségi határozat: az elnökség 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nagyelnökség egyhangú támogatásával úgy határozott hogy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara támogatja a Georgikon Alapítvány kérelmét, és a Sáringer Gyula emlékére Keszthelyen a Veszprémi Egyetem Georgikon Karán felállítandó szobor elkészíttetéséhez 500 000 Ft- támogatást nyújt.

Dr. Tarcali Gábor

elnök

Budapest, 2019. december 12.

Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 141-145. [X] 1506 Budapest, Pf. 57. e-mail: novkamara@,t-online.hu tel/fax: (1)246 29 46

pdf

Határozatok